Voorpagina Algemeen

Structuur in de brij

Zo nu en dan lees je een boek of een artikel dat een bepaalde lijn aanbrengt in je eigen ongestructureede gedachten en opvattingen. Het is een moment waarop je denkt ‘yesss! Ik wist het wel…’

Zo’n artikel heb ik onlangs gelezen van de hand van dr. Umar Faruq Abd-Allah, een Amerikaanse moslim academicus verbonden aan de Nawawi Foundation. Het artikel is getiteld ‘Islam and the Cultural Imperative’ (pdf-bstand) en gaat in op het precaire balans tussen religie en (lokale) cultuur.

Eén van de ahadith die worden genoemd in dit artikel gaat over de voorspelling van de Profeet (saw) inzake de wereldheerschapij van al-Rum tegen het Einde der Tijden (in dit context: Europa). Toen ‘Amr ibn al-‘As (ra) dit hoorde, gaf hij een verklaring waarom de Europeanen de wereld een tijdlang zullen domineren. Hij zei:

‏قال ‏ ‏لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم ‏ ‏لأحلم ‏ ‏الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ‏ ‏وأوشكهم ‏ ‏كرة ‏ ‏بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك 

"Als jij dit juist hebt overgeleverd, weet dan dat zij over vier bijzondere kwaliteiten bezitten. Zij zijn de meest geduldigen op momenten van twist. Zij zijn de snelsten met herstel na rampen. Van hen is het het meest aannemelijk dat zij snel zullen aanvallen na een (noodgedwongen) terugtocht. En zij zijn de besten tegenover de armen, wezen en de zwakkeren." ‘Amr (ra) voegde er nog aan toe: "En zij hebben nog een vijfde eigenschap die het mooist van allemaal is: zij zijn de besten onder de mensen die de onderdrukking door heersers in toom houden." (Sahih Muslim)

Deze uitspraak geeft voor moslims in Europa een bepaalde boodschap mee. Namelijk die van proactief inhaken op deze eigenschappen van Europa. Voor moslims is dat in potentie makkelijk: dit zijn doelen die zowel de ummah als geheel als individuele moslims nastreven. En daarbij hoeft ‘de taal’ zeker geen barriere te vormen!

Lees het complete artikel voor andere inzichten! 

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van