Voorpagina Algemeen

Brief: Israëlische aanvallen op Palestina

Morgen ligt de volgende brief op het bureau van minister Bot (Buitenlandse Zaken). Ben je er mee eens? Onderteken de brief dan ook door een mail te sturen met je naam (en evt. organisatie) naar de emailadressen s.zimmermann@planet.nl en keeswagt@xs4all.nl.

============================

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Dr. B.R. Bot

Amsterdam, 3 juli 2006

Betreft: Israëlische aanvallen op Palestina

Geachte heer Bot,

Ondergetekende organisaties en individuen vragen uw optreden in verband met de acute humanitaire en politieke noodsituatie in Gaza.

Wij vragen U zich krachtig uit te spreken tegen de Israëlische aanvallen op Gaza, de gijzeling van politici, de vernieling van regeringsgebouwen en essentiële infrastructuur, en de doodsbedreigingen aan de Palestijnse politieke top. Wij maken ons grote zorgen over het lot van de bevolking van de Gaza-strook, de meeste van hen reeds lang vluchteling. Tot nog toe hoorden wij nog geen Nederlandse reactie hierop.

Voorts sluiten wij ons aan bij de oproep (zie bijlage) van de International Coordinating Network on Palestine (ICNP) aan de internationale gemeenschap:

– om via de VN  op te roepen tot directe beëindiging van de Israëlische aanval op Gaza en volledige terugtrekking van Israëlische troepen
– van Israel te eisen dat het vernielde infrastructuur onmiddellijk compenseert door herstelbetalingen aan de Palestijnen en ongehinderde doorgang verleent aan benodigde menskracht en materialen voor de herbouw
– Israel ertoe te brengen dat het alle checkpoints in Gaza onmiddellijk verwijdert en Gaza’s grenzen (met Israël en Egypte) heropent ter wille van vrije doorgang van personen en goederen
– Ervoor te zorgen dat alle politieke gevangenen en krijgsgevangenen aan beide zijden worden vrijgelaten, met voorrang voor de vrouwen en kinderen in Israëlische gevangenschap
– Wij ondersteunen de oproep van de speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten John Dugard voor een nieuw en creatief diplomatiek initiatief dat Israël en de Palestijnen in staat stelt onderhandelingen te hervatten voor beëindiging van de bezetting en vrede gebaseerd op internationaal recht.

Namens de ondertekenaars,

Wim Lankamp
Voorzitter Nederlands Palestina Komitee

Bijlage: Oproep International Coordinating network on Palestine dd 28 juni 2006

Update 6 juli: De volgende personen hebben de brief ondertekend:

Nederlands Palestina Komitee Wim Lankamp
Breed Platform Palestina, Haarlem Karel van Broekhoven
EMCEMO Abdouh Menebhi, voorzitter
Vrouwen in het Zwart Nederland Lily van der Bergh
Palestijnse Gemeenschap Nederland Zaid Taiyem (voorzitter)
Nederlands Arabische Stichting Wathek alSadeh (voorzitter)
Humanistische Partij Peter Noordendorp
Stichting Talliq Marijke Kruijt
Werkgroep Keerpunt Meindert Dijkstra
Stichting Kifaia Anja Meulenbelt
Internationale Socialisten Pepijn Brandon
Stichting Al Nisa Ceylan Pektas-Weber (voorzitter)
Vrouwen voor Vrede Thea Vermeiren/Tera Fopma
VIA-Nederland Lokien Holleman
Een Ander Joods Geluid Max Wieselmann (voorzitter)
PPMS Mohammed Cheppih
Diakonaal Centrum Pauluskerk Kees Thieme
Rotterdams Palestina Komitee Benji Delevie
Palestijnse Raad Ibrahim Hassan
Amstelveens Vredescafé Cissy Heyligers – Gunning
KMAN Jamal Ftieh
Stichting Netwerk Al Awda Ibrahim Al-Baz
Stichting Jeruzalem Mohammed Ibrahim
Stichting Steun Palestina Sophia Jeddaoui
Palestijnse Jongeren voor Palestina Hasan el Hasan
HTIB Mustafa Avranci
Stichting Palestina Wageningen Amin Aref
Transnational Institute Wilbert van der Zeijden
Haags Vredesplatform Gerrit Frijstein
Nederlands Instituut Palestina/Israel Paul Aarts
YWCA Nederland Geeske Zanen (voorzitter)
WILPF Nederland Gerda de Boer (voorzitter)
Franciscaanse Vredeswacht Peter Stoffers-Meijering
Humanistisch Vredesberaad Anke Polak
Stichting Groningen-Jabalya Pieter van Niekerken
United Civilians for Peace Ghada Zeidan
Beraad Vrouw in Kerk en Samenleving Dekenaat Utrecht, Odile en Jan Beckers
Stichting Hart voor Palestina Uthman Najjar
Wijblijvenhier.nl Faisal Mirza
Pax Christi Jan Gruiters
Tiye International Rita Naloop
Stop de Bezetting, afd. Leiden Hans Feddema
Campagne Tegen Wapenhandel Martin Broek
Vereniging van Juristen voor de Vrede Meindert Stelling
2e Kamer SP Harry van Bommel
2e Kamer GroenLinks Naima Azough

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal