Voorpagina Maatschappelijk, Opmerkelijk

‘Sletterig mag!’

Slut Power!” schreeuwde de excentrieke stoet van roze boa’s en lederen minirokjes die op mij afkwam marcheren terwijl ik op het Spui van m’n frozen cappucino aan het genieten was. “Omdat vrouwen hun vrouwelijkheid mogen vieren, het mogen tonen, en ze moeten kunnen dragen wat ze willen zonder daardoor lastig gevallen te worden” luidde het argument van deze Slut Walk die op 4 juni jl. in Amsterdam werd gehouden.

Vrijgevochten Amsterdammers eisen gender- en seksuele vrijheid

Het was de eerste slettenmars in Europa, volgend op de reeks van ‘pro-sletten’ demonstraties die begon in Toronto, Canada, naar aanleiding van de opmerking van een plaatselijke politieofficier die eind januari een collegezaal rechtenstudenten toesprak over veiligheid op straat en aangaf dat “vrouwen zich niet sletterig moeten kleden, willen ze seksuele aanranding voorkomen”.

Deze verkeerd uit de mond gevallen woorden wekten zodanige reacties op dat het leidde tot een Slut Walk Toronto begin april, waarin de betekenis van het woord ‘slet’ op ludieke wijze werd ‘opgeëist’ en omgedraaid. Duizenden vrijgevochten vrouwen trokken hun ‘slettentenue’ aan en gingen met mannelijke sympathisanten de straat op om te protesteren tegen het argument van de officier, maar bovenal tegen het gehele conservatief patriarchaal gedachtegoed erachter. Daarom sloot de LGBTQ-gemeenschap zich aan bij de mars, omdat ook lesbians, gays, bi-sexuals, transexuals en queers respect eisen voor hun ‘traditioneel afwijkende’ geaardheid en uiterlijk.

Slut Walk Amsterdam aankondiging

Een goede zaak, want de retoriek dat de slachtoffers, vaak vrouwen, schuld dragen in het desbetreffend incident moet van de kaart. Ik steun ook respect voor homorechten en genderdiversiteit, en het feit dat een plaatselijke opmerking een wereldwijd domino-effect aan reacties heeft opgeleverd en rallies heeft kunnen bewerkstelligen is natuurlijk prachtig –memoires de Tunisie et Egypte mais sans le sang: ode aan de sociale netwerk media anno 2011, vrijheid op meningsuiting en recht op demonstaties! Ik erger mij alleen aan de redenering en uiting van het protest.

Uit de gesprekken die ik ben aangegaan met enkele Slut Walk-aanhangers begreep ik dat het protest een scala aan sociaal-maatschappelijke ongelijkheden aankaart, maar ten grondslag ervan wel de feministische ideologie á la jaren 70 ligt, waar 1) de rechten en 2) de vrijheid van de vrouw centrale uitgangspunten zijn.

1) ‘Gelijke rechten voor man en vrouw’ klinkt de leus –en dat terwijl man en vrouw biologisch en psychologisch toch echt van elkaar verschillen. De semantische onderscheiding zit ‘m in absolute en relatieve gelijkheid, ofwel equality vs. equity. Het laatste concept gaat uit van ieders ingeboren capaciteiten en geschiktheden, zoals de maandelijkse cyclus en zwangerschapsmogelijkheid bij vrouwen en de onbepaalde vruchtbaarheidsdatum onder mannen. Dit maakt de één niet minder waardig dan de ander, wél fundamenteel verschillend onderling, maar bovenal aanvullend tot elkander. Bij relatieve gelijkheid worden de fundamentele verschillen tussen man en vrouw juist erkend en dusdanig in rekening gebracht bij de toekenning van rechten en plichten –maar niet ten dienste van onderdrukking of misbruik. Daarentegen pleit het eerste concept voor gelijkheid in de absolute zin van het woord: ‘wat hij kan/mag, kan/mag ik ook!’. Absolute gelijkheid is praktisch onmogelijk en bovendien weerklinkt in dit argument een competitief inhaalspelletje, wat nuttig is in de kleuterklas maar faalt in latere stadia.

2) ‘Vrijheid om te zijn wie je bent’: natuurlijk, want vrijheid is een cruciaal basisrecht –echter geen vanzelfsprekend gegeven. Vrijheid kent ook haar grenzen omdat bewuste vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid en respect: immers, ‘jouw hemelbrede vrijheid eindigt waar die van de buurman begint’. Slut Walk Amsterdam was naar eigen zeggen ‘een ode aan abnormaal zijn’, waarin de aanhangers hun uiterlijk ‘niet langer laten bepalen door het korset van de Nederlandse moraal’. Ik waardeer eigenzinnige stijlen en heb mijzelf ook in non-conformistische fasen begeven. Echter, in het gemis van verantwoordelijkheid en respect en het verwerpen van moraal an sich, valt vrijheid onder een anarchistische uiting van pure provocatie. In de context van de slettenmars, klonk ‘seksuele vrijheid’ dan ook als een loze kreet.

Slut Walk… De benaming alleen al klinkt mij naar in de oren. Bovendien ontgaat het de aanvankelijke kwestie, namelijk bescherming van, voornamelijk, vrouwen tegen ongewenste seksuele benaderingen. Onder gelijke rechten versta ik niet het jezelf opstellen als een slet om daarmee hetzelfde ‘stoere gehalte’ als mannen te bereiken: dat verheerlijkt ‘sletterigheid’ wat in de kern simpelweg negatief is en blijft –zij het van een vrouw of man. En met carnavalsque provocatie bereik je niet de oprechte tolerantie voor de vrijheid om te zijn wie je bent. Ludieke protesten zijn wel goed om de eisen per direct aan te kaarten, maar het structurele onrecht blijft zolang ‘gelijke rechten’ en ‘vrijheid’ als letterlijke leuzen opgedrongen worden. Vrouwelijkheid mag gevierd worden, echter wel met een bewust begrip van vrouwelijkheid en met respect voor omgeving en eigenwaarde.

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

43 Reacties op ‘Sletterig mag!’

 1. avatar Anton says:

  Is een vrouw in een burka die haar enkels laat zien ook sletterig?
  Sletterig zit in het hoofd van de man die er naar kijkt.

  Wat is eigenlijk een onbepaalde vruchtbaarheidsdatum bij mannen?

 2. avatar Anton says:

  Ik was al zeer verbaasd.

  Van de ene uiterste naar de andere uiterste.
  http://www.huffingtonpost.com/2011/06/21/iran-fashion-police-western-looks-hairstyles-jewelry-headscarves-_n_881483.html

  In het ene geval zijn mensen creatief in het andere geval hebben ze geen keus

 3. avatar Simon says:

  Het lijkt mij vooral een speelse reactie op ingesleten patronen en daar heb ik niks op tegen. Het is een nogal bonte verzameling van mensen die meeliep die ieder hun eigen beweegredenen zullen hebben. Je schrijft “met carnavalsque provocatie bereik je niet de oprechte tolerantie voor de vrijheid om te zijn wie je bent”. Dat is een stelling die ik niet onderschrijf. Er zijn een heleboel manieren om diversiteit en vrijheid aan de orde te stellen en carnavalesk is er daar zeker één van.

 4. avatar senga says:

  “Vrouwelijkheid mag gevierd worden, echter wel met een bewust begrip van vrouwelijkheid en met respect voor omgeving en eigenwaarde.”

  En dat bepaal jij? Nee hoor.

 5. avatar hendri says:

  Ja precies, sletterigheid zit in de hoofd van een man die er naar kijkt. De slutwalk in Amsterdam was gewoon beneden maat.

  Ik zou zeggen Anton loop maar mee de slutwalk dan zal ik kijken of je er als een slet uitziet of niet.

 6. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Vrouwen die geen ongevraagde seksuele benaderingen willen, moeten zich niet ongevraagd seksueel kleden.

 7. avatar Charlotte says:

  Je volgt de zin “Gelijke rechten voor man en vrouw” met een betoog over hoe mannen en vrouwen niet hetzelfde zijn. Klopt, maar dat betekent niet dat mannen, vrouwen, transgenders, homo’s, lesbiennes etc. niet gelijke réchten moeten hebben: kun je één recht noemen dat niet van toepassing zou zijn op een bepaalde groep op basis van fysiologische of psychologische verschillen?

  Wat betreft je tweede punt: wie bepaalt waar de grens tussen vrijheid en provocatie ligt? Ik weet zeker dat mijn uit de bible belt afkomstige buurvrouw daar heel anders over denkt dan ik: is mijn spijkerbroek fout omdat zij dat vindt?

  En moraal? Ook al zo’n relatief begrip, net als “Een bewust begrip van vrouwelijkheid en met respect voor omgeving en eigenwaarde”. Welke maatstaf moeten we daarvoor hanteren?

  Lang niet iedereen in de Slutwalk was ‘sletterig’ gekleed, het punt was dan ook niet een verheerlijking van sletterigheid of het verwerpen van moraal, maar dat iedereen, van iedere sekse en geaardheid, met welk uiterlijk dan ook, waar en wanneer dan ook het recht heeft op veiligheid en om om geen van deze punten verbaal of fysiek aangevallen te worden.

 8. avatar Danoenie says:

  Beste Putri,
  je zegt:

  ‘Gelijke rechten voor man en vrouw’ klinkt de leus –en dat terwijl man en vrouw biologisch en psychologisch toch echt van elkaar verschillen.

  Wat zou er volgens jou dan voor een verschil moeten zitten in de rechten van mannen resp. vrouwen?

 9. avatar Anton says:

  Beste Hendri, ik wordt er niet warm of koud van. Ik kan mij op een natuurlijke manier gedragen (welliswaar na veel ervaring) onder dergelijk vrouwelijk geweld.
  Ik kan mij de vrouwelijke iritatie indenken dat mannen reageren op vrouwen in een situatie waar die vrouwen helemaal niet op uit waren. Vandaar dit ludieke protest.

 10. avatar frank says:

  het blijft krom… vrouwen mogen alles dragen hoe en waarom ze willen, maar het gekke is dat niemand vrij is. vrouwelijke mode is van oudsher al veel diverser dan die van mannen, die niet geacht worden in een gala jurk naar hun werk te gaan. zo is het ook al not done om een als clown verkleed op de foto van je paspoort te staan en mag ik niet in mijn blote pik over straat. vrijheid is dus relatief

 11. avatar j-jo says:

  @Izz ad-Din Ruhulessin: Het is juist door zulke uitspraken dat vrouwen op straat moeten komen… Jammer hoor :(

 12. avatar Hendrik Jan says:

  Al zou een vrouw naakt op straat lopen, dan nog moeten mannen hun handen thuis houden. Maar de vraag is op we dat ook moeten willen, naakte vrouwen op straat? Op het gerenommeerde advocatenkantoor waar ik werk worden moslims gerespecteerd, inclusief halalvlees, en is een transseksueel geen enkel probleem, maar ik vrees toch dat ik niet in jellaba zal worden getolereerd. Moeilijke afweging.

 13. avatar Danoenie says:

  ‘Al zou een vrouw naakt op straat lopen, dan nog moeten mannen hun handen thuis houden. Maar de vraag is op we dat ook moeten willen, naakte vrouwen op straat? Op het gerenommeerde advocatenkantoor waar ik werk worden moslims gerespecteerd, inclusief halalvlees, en is een transseksueel geen enkel probleem, maar ik vrees toch dat ik niet in jellaba zal worden getolereerd. Moeilijke afweging.’

  Beste Hendrik Jan,
  maar ik neem aan dat naast een jellaba ook een naveltruitje niet zou worden getolereerd, en dat er dus een bepaalde dresscode is bij jullie zoals op elke werkplek. Lijkt me logisch. Ik kleed me voor mijn werk ook in outfits waarin ik niet dood gevonden zou willen worden. Dat er naast een dresscode respect bestaat voor voedselkeuze en identiteitscrises is mooi maar zou ook vanzelfsprekend moeten zijn.

  Niemand wil naakte vrouwen op straat, daarom gebeurt dat dus ook nooit. Geheel naakt en geheel bedekt zijn te extreem, daartussenin moet alles kunnen in het openbaar. Wat ben ik toch blij in een land te leven waar een dergelijke vrijheid bestaat. En dan kent dit land nog een relatief laag verkrachtingscijfer ook.

 14. avatar jack says:

  ‘Daarentegen pleit het eerste concept voor gelijkheid in de absolute zin van het woord: ‘wat hij kan/mag, kan/mag ik ook!’

  Wat zou een vrouw niet mogen wat een man wel mag? of andersom?

 15. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  @j-jo: Ze kunnen zich ook gewoon fatsoenlijk kleden. Je gaat ook niet demonstreren als jij je voordeur open laat en er wordt dan ingebroken, je doet volgende keer de deur dicht. Zo is het ook met deze vrouwen, kleed je fatsoenlijk of aanvaard de consequenties.

 16. avatar Kedai says:

  @ Izz

  Naar analogie van jouw redenering:

  Mannen die een domme haakmuts ophebben en een iets te grote mond moeten dan ook maar accepeteren dat ze af en toe in elkaar gemept kunnen worden. Ze moeten maar de consequenties aanvaarden.

  Vrouwen die een hoofddoek dragen moeten maar accpeteren dat ze worden uitgescholden en deze hoofddoek van kun hoofd getrokken kan worden. Ze moeten maar de consequenties aanvaarden.

  Als je consequent bent, dan ben je het vast met deze (idiote) stellingen eens.

 17. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Nee, want dat zijn niet dezelfde zaken.

 18. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Overigens komt het maar zeer zelden voor dat moslim-mannen te maken krijgen met fysieke agressie, omdat jouw soort mensen alleen tegen vrouwen, kinderen en bejaarden durft te vechten.

 19. avatar leeg says:

  Kan izz ad din wellicht verbannen worden?

 20. avatar Anouk says:

  “dat verheerlijkt ‘sletterigheid’ wat in de kern simpelweg negatief is en blijft –zij het van een vrouw of man”
  Nou, zo ziet de maatschappij dat niet. Een mannelijke slet is een stoere gast, hij wordt erom gewaardeerd, hij mag erover opscheppen. Het is cool en vergroot zijn aanzien.
  Bij een vrouwelijke slet is het opeens andersom.
  Dat geldt ook heus voor de islamitische gemeenschap. Mannen moeten toch even ‘oefenen’ voor de huwelijkse nacht, yeah right. Terwijl zij volgens de Koran net zo goed als maagd moeten trouwen. Maar dat geldt in de praktijk kennelijk alleen voor de vrouw.

 21. avatar Kedai says:

  @ Izz

  Waarom is dat niet hetzelfde?
  Het principe is exact gelijk. Mensen die zich op een bepaalde manier kleden lokken volgens jou bepaalde reacties uit.
  Jij hebt hierbij een islamitische kijk, andere mensen een westerse kijk.
  Echter: fysiek geweld keur ik altijd af en je opmerking dat vrouwen ‘het uitlokken’ is onzin.

  Dat weet je ook wel, maar je wilt hier even provoceren. Ook dat mag, maar ik vraag me af hoe lang je jezelf nog belachelijk wilt maken.
  Vorig jaar werd je afgemaakt in de Volkskrant naar aanleiding van je absurde denkbeelden en je optreden in P&W was een aanfluiting. Femke Halsema maakte gehakt van je. Enige zelfreflectie zou je goed doen.
  Succes!

 22. avatar Manal says:

  alsof er geen sprake zou zijn van sexueel geweld in islamitische landen waar de dames islamitisch gekleed zijn…..het maakt niets uit hoe een vrouw zichzelf kleed.
  sexueel geweld komt overal voor.

 23. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Hahaha Kedai, kook maar lekker in je frustratie-sop gaar en wen er maar aan dat ik er nog wel even ben ;)

 24. avatar Reeferman says:

  Als je als slet over straat gaat en er trots op bent dan mag je ook blij zijn dat je als een slet behandeld word (incl alle nadelen). Net als andere culturen zich moeten aan passen aan de NL maatschappij moet de slettencultuur zich ook een beetje aanpassen. In de NL maatschappij (waar vrijheid van meningsuiting alles is) is het niet raar dat mensen zich gaan uiten over je sletterigheid positief & negatief. Als ik met een bivakmuts de bank binnen loop mag ik dan verwachten dat iedereen kalm blijft en doet of het normaal is?

 25. avatar Brek says:

  Ik vind het onbeHEERst als mannen perse vrouwen moeten uitschelden, aanraken of lastigvallen als vrouwen op een bepaalde manier gekleed zijn. Ik vind het onbeVROUWd als bepaalde meiden onbehoorlijk gekleed gaan..

  We hebben zeker geen kledingsvoorschriften nodig. We zijn een moderne en volwassen samenleving, maar laat dit ook samengaan met respect voor anderen en vooral zelfrespect..Laten we streven naar een samenleving waar mannen HEREN zijn en vrouwen DAMES..respectvol, elegant, charmant en hierdoor ook meer aantrekkingskracht tussen beiden seksen JUIST door verschillen..(ook respect voor alle homoseksuele mannen en vrouwen. Maar ook hier zien we aantrekkingskracht tussen de mannelijke en vrouwelijke van het stel)

  En laten we ook weer de straten opgaan om als gelijkwaardige te worden behandeld ipv geaccepteerd te willen worden als minderwaardige ‘slut’..Als je serieus genomen wilt worden, gebruik dan ook serieuze woorden. Woorden hebben veel intentie..(Ik begrijp de gedachte wel achter Slutwalk, maar ik kan het gewoon niet serieus nemen).

  Waar het bij mij op neerkomt..hoe zouden wij onze jongere generatie jongens en meisjes met elkaar zien omgaan? Laten wij een voorbeeld zijn en dit zelf praktiseren met de hoogste versie die we in gedachten hebben..

  Gegroet!

 26. avatar Brek says:

  En ik wil nog ff zeggen..Goed geschreven column btw! Couldn’t agree more

 27. avatar senga says:

  @reeferman… ja, je mag een mening hebben, maar je blijft met je poten van anderen af! Verkrachters worden niet opgewonden van sletterige kleding en niemand vraagt erom verkracht te worden.

 28. avatar Danoenie says:

  In een beschaafde maatschappij zitten er dagelijks tienduizenden mensen naakt naast elkaar in de sauna zonder dat dat uit de hand loopt. Die obsessie met seksualiteit is zo middeleeuws. Maakt niet uit hoeveel boerka’s je over vrouwen heen gooit, de vrouw zal altijd en overal het doelwit blijven van sommige zieke mannen. Ik denk zelfs dat hoe krampachtiger om wordt gegaan met het verhullen van het lichaam, hoe groter de kans dat dat een verwrongen beleving van seksualiteit oplevert.

 29. avatar Anton says:

  @Danoenie, helemaal mee eens.

 30. avatar Nehirr says:

  Beste Izz ad-Din Ruhulessin,

  Feit blijft dat iedere moslim man/vrouw de verplichting heeft om zijn/haar ogen neer te slaan voor datgene wat haram is voor het oog. Datgene wat haram is voor het oog is ook haram voor elk lichaamsdeel. Daarmee blijft het een feit dat elke man of vrouw moet afblijven van de persoon welke op een bepaalde manier is gekleed ! Wat de niet moslim man/vrouw wenst te doen is voor mij niet interessant aangezien deze voor een individuele invulling gaat afhankelijk van zijn/haar geweten.

 31. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Ik had het over wat er in de praktijk gebeurd, niet hoe de praktijk zou moeten zijn.

 32. avatar senga says:

  ja izz, inderdaad. Ben je moslimman, houd je dan vooral niet aan de voorschriften; dat is aan de vrouwen. M.a.w. je bent een misselijke zak hooi zonder verantwoordelijkheidsgevoel en je bent nog erger dan Wilders met je racistische en discriminerende denkbeelden.

 33. avatar jack says:

  Don’t feed the troll

 34. avatar Herman says:

  Putri, het is niet aan jou of aan mij wat mensen met hun lichaam wensen te doen. Als mensen hun lichaam verhuren voor sex is dat mij verder om het even. Zo lang ze een ander niet in hun vrijheid belemmeren heb ik daar geen waarde oordeel over. Sterker nog, ik heb meer respect voor een hoer die in haar eigen levensonderhoud voorziet, dan een uitkeringstrekkende burka trien. Voor een burka trien die wel in staat is in haar eigenlevensonderhoud te voorzien heb ik dan ook net zoveel respect als de dame van lichte zede. Ik moedig het niet aan, maar binnen bepaalde zones zou het gewoon moeten mogen. Burka’s bedoel ik, prostitutie mag wat mij betreft overal.
  Overigens blijf ik nog steeds blij met onze Izzy, hij blijft toch altijd weer het vleesgeworden bewijs dat zijn visie van Islam niet te rijmen valt met een beetje democratie.

 35. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Waarom zou dat met democratie moeten rijmen?

 36. avatar Herman says:

  Dat weet je toch Izzy, dat hoeft van mij helemaal niet. Alleen moet je je heil ergens anders zoeken, wij (en dat is incluis de meeste moslims hier) gaan uit van andere kernwaarden dan jij. Je mag van mij best proberen hier nog meer religieuse fossielen voor je standpunten te vinden, zo lang je onze rechtstaat maar in tact laat. Maar jou ware geluk vind je niet hier, ik denk niet dat wij nog terug zullen vallen naar middeleeuwse systemen.
  Hoe is met je vrouwen BTW? Heb je ze onlangs nog gecorigeerd met de vlakke hand? En ware ze onverwijld blijde met deze tuchtiging?

 37. avatar Alison says:

  Uit de column: ” Vrouwelijkheid mag gevierd worden, echter wel met een bewust begrip van vrouwelijkheid en met respect voor omgeving en eigenwaarde.”

  Jammer. Uit deze zin blijkt voor mij dat de werkelijke bedoeling van dergelijke demonstraties de schrijfster ontgaat.
  Wat is vrouwelijkheid? Een ‘ bewust begrip’ van vrouwelijkheid klinkt mij persoonlijk in ieder geval te beperkend in de oren – alsof er een absolute norm is, terwijl we als mens juist uitblinken in diversiteit van tomboy tot burqa-draagster tot dragqueen.
  De bedoeling van een detgelijke parade is juist om aan te tonen, dat wij niet in een door anderen (of onszelf) bepaalde keurslijf gedrukt wensen te worden.
  Jammer, dat dat dan alsnog toch via de achterdeur gedaan wordt.
  Ik had het leuk gevonden als ook correct Islamitisch geklede vrouwen in hun dracht hadden meegelopen, want ook hun recht op vrijheid van kleding wordt door de maatschappelijke norm beperkt.

  De columniste beweert “ja”, maar argumenteert ” nee”. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat onder de oppervlaktelaag die stelt ‘ moet kunnen’ toch een diepere laag van afkeuring de voorkeur uiteindelijk bepaalt: “Je mag best afwijkend zijn in kleding en gedrag, als je je maar bij het laten zien daarvan een beetje inhoudt.”
  Jammer van de dubbele moraal, Vrij is vrij. Wat mij betreft.

  Overigens ben ik het wel met het verschil tussen gelijkvormigheid en gelijkwaardigheid eens en het belang van een recht op gelijkwaardigheid. (Al pleit de columniste wel degelijk impliciet voor een gelijkvormigheid voor vrouwen onderling met geringe spreiding vanaf een impliciete, absolute norm en haalt ze ook daar haar eigen pleidooi onderuit ten gunste van een zogenaamd ‘ correct’ vrouwbeeld.)

 38. avatar senga says:

  Fijn, Alison, dat jij verwoordt wat ik voelde maar niet zo netjes kon uiten.

 39. avatar Izz ad-Din Ruhulessin says:

  Hahaha Herman, neem die internetmoslims en bitchallochtonen maar niet als regel… eerder een uitzondering.

 40. avatar Herman says:

  Tjoh Izzy, ik mis je iedere keer op betaaldag bij GW, maar ik denk dat jij zo’n beetje zijn beste kracht bent. Waar ik mijn vingers voor blauw moet tikken bereik jij in een paar woorden. Je zit zeker in het hoogste tarief? Nu begrijp ik waar je al die vrouwen van onderhoud.
  Have fun man,
  Herman

 41. avatar Danoenie says:

  Mooi verwoord Alison, helemaal mee eens.

 42. avatar Anton says:

  Frappant dat Christine Lagarde benoemd is als directeur van IMF.
  Zijn ze er in ieder geval zeker van dat kamermeisjes met rust worden gelaten ook als ze sletterig gekleed zijn. En als Christine misschien toch mannen gaat aanranden, dan ben ik er zeker van dat geen hond er ooit van zal horen.

 43. avatar Shaif says:

  @ Anton / Manal etc..

  Seks is een hoofdzaak, onderdrukking kan tot averechts “fetisjisme” leiden.

  Een Syrische kennis (man) had juist een seksuele fetisj voor vrouwen in burka. Elk miniscuul deel van het vrouwenlichaam dat hij dan nog wel kon zien (bv. vooral de ogen) wekte bij hem een sterke seksuele reactie op ten onderzijde vh lichaam weet je wel.

  Althans, dit was wat hij aan mij vertelde. Ik vond het zo opmerkelijk.

  Ik denk dat mensen de seksuele gedachten van mannen en vrouwen als gevolg van kledingcultuur zijn zoals suiker in thee. Ben je weinig suiker gewend dan merk je het meteen sterk als er veel suiker in zit. Ben je veel suiker gewend dan wil je altijd veel suiker en reageer je meteen negatief als je geen of weinig suiker proeft in de thee (Ik hoop dat mijn metafoor te volgen is).

  Matig suikergebruik is gezonder ;-) is wat ik ook leerde op de Islamitische vrijdagsschool. En ook lekkerder denk ik, want als je dan een keer een heerlijke “Baklava” of “Bossche bol” voor je toeter krijgt dan geniet je daar veel meer van ;-)

  (Overigens zien die vrouwen op de foto en vrij normaal uit m.i., de enige die er sletterig uitziet is die kerel met zijn blote bast haha)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.