Voorpagina Algemeen, Politiek

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI


Assalaam alaykoum wa rahmatullah wa baraktuhu,

Uwe Majesteit,

Ik schrijf U deze brief in verband met de hervormingen die U had aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende protesten in de Arabische wereld. 17 juni jongstleden was het zover. Terwijl de meeste dames (en mannen, for sure!) aan de buis gekluisterd waren om Lalla Laaroussa te bekijken, werden we massaal verrast door een toespraak. De grondwetshervormingen die U had beloofd, hadden nu een concrete vorm aangenomen. Namelijk de volgende:

  • De premier zal het hoofd worden van de regering en krijgt meer bevoegdheden waarmee Uw macht dus wordt ingeperkt;
  • U gaat van “Hoogste vertegenwoordiger van de staat” naar “Hoogste vertegenwoordiger van de macht” en blijft de opperbevelhebber van het leger;
  • U bent niet langer “heilig”, maar wel “onschendbaar”, en blijft “aanvoerder van de gelovigen”;
  • Het parlement krijgt meer bevoegdheden om moties van wantrouwen tegen ministers in te dienen en om zich met wetsvoorstellen te bemoeien;
  • De rechterlijke macht zal onafhankelijk worden;
  • Tamazight, een Berbertaal, zal een gelijkwaardige officiële positie naast het Arabisch krijgen.

Er zou twee weken later een referendum plaatsvinden, waarbij het volk de mogelijkheid zou krijgen om aan te geven of ze akkoord zouden gaan met de bovengenoemde veranderingen. Sommigen, onder wie de Jeugd van 20 februari, hadden te kennen gegeven dat de aangekondigde hervormingen een aanfluiting waren en riepen mensen op om het referendum te boycotten.

Ik heb oprecht bewondering voor de manier waarop U de situatie hebt aangepakt. Want er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die kritiek zullen hebben ongeacht wat U doet.

Inmiddels heeft het referendum plaatsgevonden, waarbij voorlopige cijfers uitwijzen dat er een opkomst was van 73% waarvan momenteel 98,5% volmondig JA heeft geantwoord. Nog steeds zijn de tegenstanders niet tevreden en geven zij aan dat zij zullen blijven demonsteren. Een onderdeel van democratie is dat de meerderheid van de stemmen bepaalt of een voorstel wordt aangenomen of niet. Het volk heeft gesproken. Ook dit onderdeel van de democratie moet dan zonder pardon worden overgenomen. Zoals een stembureaumedewerker het zo mooi zei: ‘Rome is ook niet in een dag gebouwd.’

Nu de daadwerkelijke uitvoering nog. Het zou niet eerlijk tegenover U zijn om te zeggen, dat de eerste stap in de goede richting is gezet. Want sinds U in 1999 Uw vader hebt opgevolgd, heeft U Uw uiterste best gedaan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Waar Marokko en tal van andere (voornamelijk) Islamitsche landen mee te kampen hebben, is corruptie. Dat kunt U niet alleen bestrijden, er is een verandering in de mentaliteit nodig om dit te realiseren. Zoals Allah (SWT) meerdere keren in de Qu’ran aangeeft: Hij verandert de situatie van mensen niet, totdat zij zelf een verandering hebben ondergaan. Om te denken dat een land dat 55 jaar onafhankelijk is hetzelfde kan doen in die ‘korte’ periode waar de ‘vrije’ landen eeuwen over hebben gedaan, is een illusie. Laat staan in een tijdsbestek van een paar maanden. Geduld is een noodzaak aangezien een cultuurverandering al gauw jaren nodig heeft om overgenomen te worden ALS dit succesvol wordt geïmplementeerd. Dat neemt niet weg dat met de wilskracht om te streven naar het beste en gelijke kansen voor iedereen, wij daar niet zullen komen als God dat niet wil. Allah, het vaderland, de Koning!

Wa alaykoum assalaam,

Een trotse Marokkaanse woonachtig in Nederland

Een meisje dat wordt verward als Maleisisch, Indonesisch, Zuid Afrikaans en Somalisch maar in werkelijkheid volbloed Marokkaanse is. Ondanks dat zij een internationale opleiding volgt is zij in eerste instantie van plan om in Nederland aan de slag te gaan. Hoewel ze inmiddels al een aantal plekken heeft mogen bezoeken heeft ze nog een waslijst van landen die ze graag God Willende wil zien, zoals Japan. De oorzaak van haar intense behoefte om überhaupt de wereld te willen zien. Ok, ok om heel eerlijk te zijn was dat Dragonball Z maar dat even terzijde. Een ding is duidelijk en dat is dat Nederland het land blijft waar haar huis woont.

Lees andere stukken van Malika