Voorpagina Gastarbeiders

Islamitische Vrouwen Manifest

Fadoua Bouali is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl.

Op 21 november  heb ik de presentatie van  het Islamitische Vrouwen Manifest (IV/M) bijgewoond. Het manifest roept moslimvrouwen en mannen in Nederland op samen het principe van gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in woord én daad uit te dragen.

Steun het manifest en lees hier meer over.

Tijdens het lezen van het manifest kwam ik een aantal interessante punten tegen:

"Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen is een erkend principe in de islam. Toch manifesteren patriarchale ideeën zich op verschillende manieren onder moslims, ook in de huidige Nederlandse moslimgemeenschappen. De opstellers van het Islamitisch Vrouwen Manifest (IV/M) willen samen met andere moslimvrouwen en -mannen in Nederland een beweging op gang brengen om de bewustwording te stimuleren van vrouwdiscriminerende en vrouwonvriendelijke denkwijzen en praktijken zoals deze zich voordoen in de huidige Nederlandse moslimgemeenschappen, en om deze ideeën en praktijken te veranderen."

Als moslimvrouw met een Marokkaanse achtergrond ben ik me maar al te bewust van de ondergeschikte positie die de vrouw helaas neemt in het dagelijkse leven binnen aantal migrantenculturen. Migrantenculturen van veelal moslims, bij wie de cultureel bepaalde normen en waarden veel sterker op de voorgrond treden dan de islamtische.

Je hebt verschillende niveaus van godsbewustzijn, geloof en spiritualiteit die je kunt bereiken als moslim. Daarnaast heb je moslims die alles doen wat ver staat van wat de islam voorschrijft, met vaak de gedachte nu eerst eventjes te genieten van alles wat haram is en op een latere leeftijd een soort vrome moslim te worden. Dit zie je o.a. vaak bij mijn Marokkaanse gemeenschap.

Terwijl de mensen van deze migrantenculturen het zichzelf en elkaar erg moeilijk maken, is er juist vanuit de islam gezien heel veel ruimte wat betreft het aanhangen van religie. Er is namelijk geen dwang binnen het geloof, je kunt iemand niet dwingen om moslim te zijn vanuit de islam gezien. Maar helaas geven veel mensen de sociale- en culturele gebruiken voorrang boven de islamitische voorschriften. Veelal uit angst, onwetendheid, traditie en zelfs ook om economische redenen.

Tijdens het lezen van het manifest moest ik denken aan een onderzoek, dat onlangs in Amsterdam is gedaan naar eerwraak en eergerelateerd geweld tegen tienermeisjes waar o.a. ook meisjes met een Islamitische achtergrond slachtoffer van zijn.

De kloof en ongelijkheid tussen de man en vrouw is ongekend groot binnen de migrantenculturen. Dit zie je naar mijn mening duidelijk terug bij de  zogenaamde ‘familie eer’ kwesties die vooral afhangen van de eer van de vrouwen in de familie. Dit betekent voor de  jonge meisjes en -vrouwen van de dat ze van jongs af aan geleerd worden op te passen en rekening te houden met de ‘familie eer’-codes en geen onzedelijk gedrag te vertonen.

Terwijl de meiden zich in alle mogelijke bochten wringen om de familie eer niet te schenden, doen de mannen er alles aan om juist de meiden te verleiden en te "onteren". De tactiek van deze (jonge) heren is alles in het geheim met de meiden te doen. Het begint met ‘onschuldig’ versieren, daten en vervolgens willen ze  uiteindelijk seks. Deze stiekeme werkwijze is uiteraard voor hun eigen veiligheid om te voorkomen dat de directe mannelijke familie leden van deze meiden niet op de hoogte mogen zijn van de contacten die zij hebben met het meisje.

Op zich is er niks mis mee dat de heren er alles aan doen om meiden te verleiden tot het hebben van seksuele gemeenschap. Dit is alleen maar gezond en menselijk te noemen. Voor moslims zou dit moeten betekenen dat ze elkaar verleiden tot een huwelijk, zodat binnen het huwelijk hun ‘uiteindelijk doel’ (de seksuele daad) kan plaatsvinden zoals de Islam dat voorschrijft. Het is een zeer kwalijke zaak wanneer de heren de meiden verleiden tot het hebben van seksuele contacten buiten het huwelijk, omdat zij zich maar al te goed bewust zijn van de gevolgen die het kan hebben voor de levens van sommige meisjes.

Voor sommige meiden die van de verboden vruchten hebben geproefd zonder eerst minstens verloofd of getrouwd te zijn, lopen het risico op minder bewegingsvrijheid, mishandeling verstoting of zelfs moord. Een ander gevaar zijn de berekende mannen die hun seksuele activiteiten als chantagemiddel kunnen gebruiken om ze in de prostitutie te dwingen.

De open zenuw van de slechte positie van de meisjes/vrouwen binnen deze migrantenculturen is de plaats die ze hebben op het gebied van liefde en seksualiteit. Het stiekeme seksuele gedrag van de mannen begint steeds meer een norm te worden omdat niemand ze openlijk corrigeert.

Een van de oorzaken van de hypocriete moraal omtrent seksualiteit moeten we zoeken in de opvoeding. De ouders geven in hun opvoeding foute signalen mee aan jongens omtrent seksualiteit, waardoor ze op latere leeftijd immoreel en gewetenloos gedrag vertonen in hun seksuele gedrag met de meisjes binnen die culturen en natuurlijk ook daarbuiten. De jongens krijgen mee dat meisjes die seks hebben voor het huwelijk slechte meisjes (oftewel hoeren) zijn, maar ze krijgen niet mee dat wanneer zij seks hebben voor het huwelijk ook niet echt koosjer bezig zijn.

Hebben jullie hem?

Dus we lezen hier dat de meiden de familie eer nooit mogen schenden door onzedelijk gedrag te vertonen. De heren kunnen rustig  de eer van de meisjes aan de lopende band aan hun laarzen lappen totdat ze genoeg verzadigd zijn en op een dag wakker worden met de wens met een maagd te willen trouwen. En de heren worden hierin uiteraard ook op hun wenken bediend. Want er is natuurlijk speciaal voor deze heren een maagd bewaard (in de vriezer??). Grapje..zijn schone maagd moet alleen nog even wakker worden uit de narcose na het ondergaan van een maagdenvlieshersteloperatie..

Alle gekheid, triestheid, zieligheid, menselijk gebrek aan waardigheid en vooral veel seksuele armoede binnen de betreffende culturen (van veelal ‘islamitische’ landen) op een stokje. De interessante vraag is op welke wijze deze culturen zelf deze onmenselijke misstanden jegens de meisjes en vrouwen kunnen bestrijden en hoe kunnen  die afgedwaalde eikels weer echte gentlemen worden?

Het antwoord op deze vraag brengt ons naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in artikel 1 staat:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Maar ik probeerde naar iets te zoeken wat degenen die zich laten inspireren door de Islam bekend in de oren zou klinken. Ik keerde daarom voor een antwoord naar de islam terug en vond daar het antwoord.

Ik realiseerde me dat we terug moesten gaan naar de oorspronkelijke bron waar de man en vrouw vandaan komen. Onze oorspronkelijke bron van bestaan is bij Allah (swt). Het bijzondere aan de oplossing is dat moslims er elke dag nonchalant mee strooien zonder dat ze zich er bewust van zijn!
De oplossing is namelijk liefde!

Er is een hadith die de kern samenvat hoe liefde de inspiratiebron zou moeten zijn in het leven van de moslim.

De hadith  waarin de Profeet Muhammed (vzmh) ongeveer het volgende zegt:

Niemand van jullie zal het paradijs binnen treden voordat jullie geloven. Niemand gelooft werkelijk voordat jullie van elkaar houden. Ik zal jullie vertellen hoe jullie van elkaar kunnen houden. Wissel met elkaar de vredesgroet (Salaam Alaikoem) uit.

(Muslim)

In een andere hadith zegt de Profeet (vzmh) dat wanneer je gegroet wordt, je die ander met een nog mooiere groet moet teruggroeten. Het mooie aan de vredesgroet is dat het de kern is van onze religie en eigenlijk ons bestaan samenvat. Het is heel makkelijk om in het paradijs te komen als moslim. Je moet gelovig zijn en gelovig ben je pas wanneer je in staat bent van je medemens te houden. Het is niet alleen het uitspreken van deze liefde, maar het gaat ook om je handelen en intentie.

Deze hadith leert ons, moslims, dat we ons altijd moeten inleven in de ander en onszelf niet los mogen zien en maken van die ander. Want die ander is niet zomaar iemand, die ander is je sleutel tot Allah.

Hij maakt het ons eigenlijk best wel makkelijk…

Als moslims de vredesgroet zouden begrijpen en ernaar zouden leven dan zou er geen onrecht bestaan in de moslimwereld jegens de vrouw. Dan kan de liefde en seksualiteit van de vrouw uit de vriezer gehaald worden en hoeven ze ook nooit meer onder narcose…

Amen!

Ps: Het gaat misschien om 10.000, 1000, 100, of misschien wel 10 vrouwen die slachtoffer worden van zogenaamde eerkwesties, maar al zou het maar om 1 enkel geval gaan… dan is dat ene geval al 1 te veel en wij moslims zouden nooit mogen accepteren dat deze onrecht plaatsvindt binnen samenlevingen waar wij ons graag ook mee identificeren.


Fadoua Bouali is verpleegkundige, publicist en columnist. Onlangs verscheen haar nieuwe boek: "Bevrijd door Allah".