Voorpagina Ingezonden, Politiek

Erkent Nederland Palestina?

Twintig september aanstaande wordt een belangrijke dag voor Palestina. Dan zullen de Arabische Liga en de Palestijnse Autoriteit gezamenlijk aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vragen om de onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen.

Zo’n erkenning zal de positie van de Palestijnen tegenover Israël versterken, omdat Israël dan een staat wordt dat grote delen van een andere lidstaat bezet houdt. Toekomstige vredesbesprekingen worden dan onderhandelingen tussen twee gelijkwaardige staten, waarbij een van beide staten onrechtmatig handelt tegenover de andere staat. Om deze reden verzet Israël zich met hand en tand tegen de erkenning van een Palestijnse staat.De overgrote meerderheid van de VN-lidstaten zullen het Palestijnse verzoek echter steunen.

In het verleden hebben de westerse landen altijd verklaard voorstander te zijn van een Palestijnse staat naast Israël. De Europese Unie en de Verenigde Staten maakten het zelf mogelijk dat de Palestijnse regering de afgelopen jaren de structuren voor de onafhankelijke staat op kon bouwen door dit project jarenlang met adviseurs, met trainingen en met enorme geldbedragen te steunen. Het project is thans voltooid: de afgelopen maanden hebben tal van gezaghebbende internationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF en de Verenigde Naties verklaard dat de opbouw van de structuren van de nieuwe staat is afgerond.
Tot voor kort gaf ook president Obama aan positief te staan tegenover het Palestijnse VN-lidmaatschap. Maar zijn achterban en de Republikeinen in het Congres zijn praktisch unaniem tegen. Er werden moties aangenomen waarin wordt gedreigd met het stopzetten van alle financiële steun aan de Palestijnen als ze hun aanvraag voor het VN-lidmaatschap toch doorzetten. Dat zou ondermeer betekenen dat alle Palestijnse ambtenaren, het onderwijs- en medische personeel in de toekomst slechts een beperkt deel van hun salaris krijgen.

Maar de Amerikanen voelen niet alleen de druk van Israël, ze moeten ook rekening houden met het standpunt van de Arabische landen. De regering van Saudi-Arabië liet al aan Washington weten dat een Amerikaans veto over de VN-erkenning van de Palestijnse staat “ernstige consequenties” zal hebben voor de onderlinge relaties. Daarom probeerde Obama wanhopig om de onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël weer op gang te brengen. Maar daarvoor had hij de steun nodig van het “Kwartet voor het Midden-Oosten” waarin de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties samenwerken.
Al in maart jongstleden kwamen de regeringen van Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland met een gezamenlijk voorstel voor nieuwe onderhandelingen op basis van de grenzen van 1967 aangevuld door een gelijkwaardige uitruil van grondgebied. Maar Obama weigerde het Europese voorstel te steunen. Vanwege de Amerikaans-Europese onenigheid blokkeerde Obama de geplande Kwartet-bijeenkomst van 11 maart 2011 in Moskou en de afgesproken bijeenkomst op 15 april 2011 in Berlijn.
Maar tenslotte kwam het Kwartet op 11 juli in Washington bijeen. De Verenigde Naties werden hierbij vertegenwoordigd door secretaris-generaal Ban Ki Moon. De Amerikaanse regering kwam daar met een voorstel voor nieuwe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen waarbij op de internationaal erkende grens tussen beide staten correcties zouden moeten worden aangebracht op basis van de demografische ontwikkelingen in het gebied. Dat zou betekenen dat de Israëlische nederzettingen op bezet gebied voor een groot deel bij Israël zouden worden getrokken. Het Amerikaanse plan werd door de Europese Unie en Rusland gezamenlijk geblokkeerd. Het Kwartet ging uiteen zonder een persverklaring uit te geven. Opmerkelijk is dat de westerse media geen enkele aandacht hebben gegeven aan deze belangrijke bijeenkomst en aan het feit dat de Europese Unie voor het eerst een krachtig nee uitsprak over het Amerikaanse Palestina-beleid.

Voor de Palestijnse aanvraag van het VN-lidmaatschap is het belangrijk dat Hamas zich met het project akkoord heeft verklaard. Ook vooraanstaande in Israël wonende Palestijnen en hun organisaties spraken hun steun uit. Zelfs vanuit de Israëlische gevangenissen waar 7.000 Palestijnen om politieke redenen zitten opgesloten kwam een steunbetuiging, verwoord door Marwan Barghouti. Barghouti is uitgegroeid tot het symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting. Velen zien hem als een Palestijnse Nelson Mandela en als de toekomstige president van de Palestijnse staat. Ondanks een internationale campagne voor zijn vrijlating en het feit dat hij als lid van het Palestijnse parlement diplomatieke immuniteit geniet zit hij een levenslange gevangenisstraf uit. In een oproep die door zijn advocaten uit zijn gevangeniscel werd gesmokkeld roept Barghouti de Palestijnen in de vele landen waar zij thans verblijven op “gedurende de week van de stemming in de Verenigde Naties met miljoenen vreedzaam te demonstreren “. Hij hoopt dat deze kwestie “een eind zal maken aan het Amerikaanse monopolie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.”

Maar terwijl veel West-Europese landen naar verwachting met de landen in Afrika, Azie en Latijns-Amerika voor het Palestijnse verzoek zullen stemmen heeft de Nederlandse regering aangekondigd het Israëlische verzet tegen de erkenning van de Palestijnse staat te steunen. Hopelijk zal dit negatieve standpunt leiden tot discussie en protest.

Sietse Bosgra
(voorheen anti-apartheid, nu “Nederlands Instituut Palestina-Israël”)

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

6 Reacties op Erkent Nederland Palestina?

 1. avatar Wiesje de Lange says:

  Israel en een Arabische staat (Palestina) gelijkwaardig?
  Ik kan me niets ongelijkwaardigers voorstellen.
  Israel: een volk en een cultuur van vele millennia dat het onmogelijke presteert, op alle gebied, op militair,
  op wetenschappelijk, op medisch gebied.
  Een Volk beschreven in de Bijbel, in feite vooral het Boek van en over Israel, een volk levend in een Verbond
  met de G’d der schepping.
  Palestina: een niet bestaand, zelfbedacht volk, een volk zonder identiteit dat wanhopig tracht de identiteit
  te stelen van Israel.
  Een volk dat kan roven, moorden en vernietigen maar nog nimmer bewees ook in vrede te kunnen leven met de
  rest van de wereld.Een vredige omgeving te kunnen garanderen voor eigen volk opdat dit niet wordt vermoord om
  reden van familie-eer of omdat men zgn een stukje land of een ander onroerend goed aan een Jood verkocht.
  Gelijkwaardig? Wat een schandelijke leugen.

 2. avatar Mohammed Boubkari says:

  Tijdje geleden dat we hier iemand hadden die met de Bijbel het bestaansrecht van de vestigingskolonie verdedigde!

  Er is inderdaad geen gelijkwaardigheid in wie recht heeft om Palestina zijn land te noemen. Dat recht hebben alleen de Palestijnen de inheemse bevolking. Wat de kolonisten en hun nazaten betreft hen zal het zelfde lot wachten als de kruisvaarders die ook dachten Palestina te kunnen claimen!

 3. avatar Alison says:

  @Wiesje
  Als je zo superieur bent, hoe komt het dan dat je over het onderwerp “God” zulke domme dingen zegt:
  “met de G’d der schepping”
  G’d ??? Je behandelt het woord alsof het Semitisch is. Lachen zeg.

  Helaas voor jou is het woord ‘god’ van herkomst Indo-Europees/proto-Germaans. Volgens het etymologische woordenboel betekent het zoveel als ‘geest die de (heidense) grafheuvel bewaakt’. Het is qua betekenis verwant aan draugr – ‘de grafzombie, die de held doodt om schat en eigen vrijheid te heroveren’ – het woord dat ook aan de bron staat van ons hedendaagse woord voor ‘drugs’. Dat ter kennisgeving.
  Mijn interpretatie daarvan zou eerder zijn ‘het verwerven van de spirituele vrijheid die ontstaat door het afwerpen een van de geestelijke verslaving der onderworpenheid’, ‘het ontmoeten van de wachter op de drempel’, als metafoor voor inwijding – maar, ach, G’D is natuurlijk ook heel grappig en duidelijk superieur.

  Verder: het Joodse volk is één van de weinigen die zo fervent genetisch onderzoek uitvoert om haar eigen mythische raszuiverheid te bewijzen – waar doet me dat toch aan denken?
  Erger is echter, dat de onderzoeksresultaten zo gemanipuleerd worden, dat de meerderheid der Joden uit Israël zou stammen. Een duidelijke door waandenkbeelden gevoede leugen, daar de Europese Joden genetisch het meeste lijken op de noord-Italiaan en hun herkomst in strikte zin dus eerder Rome moet heten. Blijkbaar is daar in een bloeiende gemeenschap met een fantasievolle traditie over een mythische thuisland veel ingehuwd.
  Na de noord-Italische is een zuid-Russisch component genetisch belangrijk – van een volk dat zich en masse in de middeleeuwen tot het Jodendom bekeerd heeft – hetgeen men krampachtig als nooit gebeurd tracht weg te verklaren. Minder dan een kwart van het Joodse mitochondriale DNA stamt uit de Levant. Maar dát mag natuurlijk niet gezegd worden.

  Wist je verder, dat het woord Hebreeuws stamt van het Egyptische woord ‘hapiru’, dat zoveel als huurling/uitschot betekent? Nou is door de Oude Egyptenaren uitgescholden worden in deze zeker niet objectief. Maar, het werpt wel een licht op de herkomst van de schrijvers van het Oude Testament. Blijkbaar is het begonnen als een ratjetoe van gevluchte slaven, bandieten en zwervers aan de rand van de Egyptische samenleving, dat ten tijde van de grote system collapse 1200 v.Chr. vanuit de woestijn de Canaanitische samenleving bedreigde – volgens hun eigen zeggen verwoestte.
  Het was toen beslist mode om de eigen hebzucht en landhonger te rechtvaardigen door te beweren dat het begeerde aan een ‘volk’ door god/goden gegeven was. De Doriers beweerden het over Griekenland – ook een ordinaire plundertocht; de Hebreeërs over Israel. De Indo-Europeanen deden het als ze andermans koeien stalen. Qua religieuze propaganda dus niks nieuws onder de zon.

  Wat mij verwondert is hoe het gekomen is, dat de Canaanieten – die volgens het eigen OT bloedig uitgemoord zouden zijn – nu volgens de Joodse geleerden de genetische voorouders van het Joodse volk zijn? Zoek de tien door religie en politiek ingegeven wetenschappelijke manipulaties.

  Pfff. Dat mensen hun eigen onzin willen geloven is mij om het even. Dat jij, Wies, niet door hebt hoe arrogant sommige Israeliers zijn ten opzichte van hun buren vind ik minder.
  Als je mij vraagt wie heeft er meer recht om in de bezette gebieden te wonen: Palestijnen of Joden? Dan lijkt mij duidelijk dat het enige reële antwoord de Palestijnen moet zijn.
  Vooruit, wat doen jullie daar nog? Behalve een mythische waan over groot-Israel met mooie praatjes en valse daden ten uitvoer brengen over de ruggen van mensen die nu dus boos zijn.
  Jahweh is een jaloerse god van woestijnzand en vernietiging. Er zijn betere meesters.

 4. avatar jack says:

  geen beter argument dan een argument uit een heilig boek…

 5. avatar José says:

  Morgen, zaterdag 10 september spreekt Ali Abunimah over bovenstaande in de Singelkerk bij het Spui om 14 uur. Gratis toegang.
  Zie http://www.palestina-komitee.nl/ .
  Dat de Nederlandse regering tegen erkenning is, is geen nieuws.
  Maar er zijn andere kanttekeningen te maken. Zie vooral de verklaring van Stop the Wall: http://stopthewall.org/analysisandfeatures/2596.shtml

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.