Voorpagina Spiritualiteit

De Blinde Weifelaar

" Het lagere zelf filosofeert.
Geef het om zijn eigen bestwil een oplawaai.
Ermee redetwisten baat niet.
Het gloeit op het moment dat het er getuige van is
dat de profeet een wonder verricht heel even van geloof,
maar zegt later: ‘Dat heb ik me verbeeld,
want als die ongelooflijke aanblik echt geweest was,
was ze voor mijn ogen blijven bestaan.’
Ze blijft bestaan voor het gelouterde oog,
maar blijft onzichtbaar voor het dier in ons.
Wonderen houden zich verre van de lichamelijke zintuigen –
verbergt een pauw zich in een greppel? "

Wie van jullie heeft een balans gevonden tussen het hart en het verstand? Wie van jullie steunt op de onzekerheden van de sceptici? Kan het verstand (de zin van) het Leven verklaren middels de wegen van de ratio? Is het rationele verstand inderdaad zo absoluut als men ‘denkt’?

Onze grootmeester Al Ghazali, maakte korte metten met ‘de twijfelaars’ na een jarenlange zoektocht die uiteindelijk leidde tot de poorten van het hart. De filosoof is in essentie een weifelaar, wiens hart wordt gevoed door het besmette bloed van chronische onzekerheid. De mens, die met zijn beperkte gezichtsvermogen de Alomvattende Schepper wilt begrijpen na een menselijke waarneming, schiet te allen tijde te kort. Of zoals de oosterse Mysticus Tswang Tse het in poëtisch dichtvorm goot; “De Mens kan alléén datgene van de Oceaan waarnemen, wat binnen zijn gezichtsvermogen is.”

Het bovenstaande stuk van Rumi geeft o.a. aan dat een ‘blijvende getuigenis’ van God en Zijn Manifestaties slechts door het hart kan worden waargenomen en niet door het oog.