Voorpagina Ervaringen

Interfaith Dialogue Spain – The Javier Declaration

19 – 23 november 2006 was the First Asia – Europe Youth Interfaith Dialogue in Navarra (Spanje). Dit is het laatste verslag van de conferentie.

Twee weken geleden heb ik verslagen geschreven van mijn reis naar Spanje en de eerste dag van deze conferentie. De hele conferentie was er niet om leuk en aardig te praten met elkaar, maar ook om advies te doen aan de overheden van 26 landen uit Europa en Azië om internationale interreligieuze dialogen onder jongeren, die actief zijn over de grenzen van hun land heen, te bevorderen. Dit advies werd gegeven in de vorm van een ‘declaration’, ondertekend door de 44 participanten uit de 26 landen. Deze verklaring heb ik onlangs toegestuurd gekregen, dus weer tijd om verslag te doen van de laatste 2 dagen en verder lees je de verklaring.

Dag 2 (21 november ’06)

Dag 1 was een zeer interssante dag met de nodige aandacht van prominenten en, wat dus vandaag bleek, van de media. In de conferentiezaal waar we verzamelden voor weer wat lezingen en het vervolg van de werkgroep-bijeenkomsten, werd mij een krant in de hand geduwd: "Kijk, Umar, je bent beroemd". Ik stond op de foto in de krant van Navarra. Das grappig denk je dan, vooral als het lijkt alsof je slaapt op de foto.

Vandaag waren er wederom gasten aanwezig uit alle hoeken van de wereld en van verschillende religies, die of worden gezien als religieuze leiders of erg actief zijn op het interreligieuze vlak. Ze kwamen uit USA, Malaysia, Spain, The Netherlands, China, etc…


Op de foto met het schattige vrouwtje :)

‘Celebrate the differences’

Het was erg inspirerend en eigenlijk grappig om Rabbijn Soetendorp (uit Den Haag) weer eens te zien. Inspirerend omdat ik elke keer weer als ik hem zie een interessant verhaal te horen krijg. En grappig, omdat we helemaal niet wisten van elkaar dat we zouden komen… in Den Haag heb ik hem voor het laatst in februari gesproken en dan spreek je hem weer ergens op een conferentie in Spanje?

In de werkgroep vertelde hij dat hij niet wist of hij moest komen of niet, uiteindelijk heeft hij toch besloten te komen omdat iets in hem dat zei. En dat is wat wij vaker moeten doen volgens hem, ‘zoeken naar die Stem van God in je’. Je moet elke situatie aangrijpen en inzien dat wij voor het eerst in de geschiedenis een global cummunity zijn. Het is hier belangrijk om onszelf te leren kennen, zeker te zijn van onszelf en zo naar buiten te treden en de verschillen te vieren. "We have to celebrate our differences, celebrate that there are other people".

Hij vertelde ook dat het die Stem van God is, die hem overhaalde toch te komen naar Spanje en blijkbaar heeft het een reden gehad. Hij kwam mij hier tegen en dat deed ons terugdenken aan het moment dat wij in februari samen waren in de synagoge. Hij legde toen in de synagoge het e.e.a. uit en een groep jongeren (Christelijk, Joods en Islamitisch) zaten daar interessant te luisteren. Ook ik. Het was tijd voor het namiddag gebed Asr en het begon laat te worden. We vroegen of er een plek was om te bidden en Rabbijn Soetendorp wees ons een plek aan in de Synagoge in Den Haag. Na afloop realiseerde hij zich dat wij de eerste moslims waren die in de paar honderd jaar oude synagoge hadden gebeden… en misschien zelfs de eerste moslims die ooit in een synagoge in Nederland hebben gebeden.

En dit is wederom een prachtig symbool… en dit verhaal en moment van terugblik geeft weer een extra dymensie aan de hele bijeenkomst.


Aan het werk in de werkgroep om de declaratie af te krijgen


Rabbijn Soetendorp

In de avond, aan tafel met een monnik genaamd Bhatsakorn Piyobhaso. Hij vroeg mij naar halal slachten. Waarom wordt voedsel halal geslacht en hoe wordt het gedaan. Ik gaf hem de antwoorden voor zover ik ze wist. Daarna begon hij eigenlijk te filosoferen. Wat denkt het dier als het geslacht wordt? Wil het wel geslacht worden? Mag een dier een mens doden als het honger heeft? Is dat toegestaan? Waarom halal? Maakt dat de wereld niet moeilijker? etc…

Ik legde hem uit dat er geen regels bestaan waar een dier zich aan moet houden in de Islam. Er zijn enkel regels voor de mens gemaakt. Hoe de mens onderling hoort om te gaan en hoe met dieren, vegetatie, etc… Voor mij was het een hele eyeopener om te zien hoe verschillend we wel niet kunnen denken. Dat we allebei het beste voor het dier willen, maar dat we daar allebei een eigen invulling aan geven. Erg interessant en leerzaam…

Na het eten tijd om te slapen.

Dag 3 – And then there was the declaration

Deze hele dag hebben we een beetje rondgekeken in Javier in Spanje. In het kasteel van Javier en voor de rest natuurlijk erg veel gediscussieerd om de verklaring af te krijgen. Dat is an sich al een hele opgave: 44 totaal verschillende jongeren met verschillende religies uit verschillende landen en zelfs werelddelen een stuk van een aantal pagina’s laten schrijven waar ze allemaal achter staan.

Maar goed, eerst ontspanning dus.


De Tsunami van de Islam slaat zelfs buiten NL toe

En na alle ontspanning is het tijd om het werk af te maken. Alle vier de werkgroepen moesten hun werk van 2 x 4 uur presenteren en het werk van elkaar bekritiseren. Bepaalde punten die dubbel bleken te zijn wegschrappen, punten die slechts voor 1 land gelden eruit halen, rekening houden met de verschillen in de religies, etc…

Een struikelblok voor mij in mijn werkgroep (Socio-religious conflict and conflict resolution) was dat er bijvoorbeeld bijna een punt werd opgnomen, waarin het advies gegeven zou worden dat religies hun heilige teksten zouden moeten aanpassen aan de moderne tijd. Dat is dus grote lariekoek, want dan spreek je niet meer over een religie maar over een product van onszelf. Dit terwijl de praktisering in het dagelijkse leven het menselijke aspect moet zijn. Het punt is na lang discussieren veranderd tot ‘self-examination and internal dialogue within faith communitites’ (zie punt 3 onder het hoofdstuk over conflicten).

Daarnaast vond ik het belangrijk dat overheden een beetje door gaan krijgen dat gemeenschappen nou eenmaal veranderen. Overal op de wereld heb je nu landen met een bevolkingssamenstelling als gevolg van politieke en economische redenen. Dat betekent dat samenlevingen veelzijdiger zijn dan ooit en dat onze gedachtegangen veelzijdiger dan ooit moeten zijn. De mensen die andere religies als nieuwkomers en tijdelijk zien in bepaalde samenlevingen, ontkennen de dynamiek in de wereld en zijn juist degenen die zich afsluiten voor dialoog, tolerantie en begrip.

Deze ontkenning van nieuwe samenstellingen van bevolkingen en de ontkenning van het feit dat bepaalde religies vanaf nu ook in de toekomst van landen zullen bestaan en actief zullen meedraaien is volgens mij HET GROTE GEVAAR. Daar zouden wij allemaal aan moeten werken.

Hoe dan ook, na lang werken is de verklaring eindelijk klaar. Achteraf was het tijd voor het afscheidsetentje waar iedereen in zijn culturele kleding kwam. Grappig om te zien…

Download de verklaring hier.


Ranjan (Hindu) verklaart hier de Jihad


Sukhwinder (Sikh) mediteert tussendoor


Declaratie wordt officieel voorgelezen in aanwezigheid van de Overheid van Navarra


Grote vreugde na afloop


Tijd voor het laatste avondmaal


Zo komt overal een einde aan… op naar huis