Voorpagina Wetenschap

Religie of Wetenschap?

Zowel religies als de wetenschap claimen de waarheid in pacht te hebben. Aan de ene kant wordt er gezwaaid met heilige teksten en aan de andere kant met onderzoeksrapporten. De een bekijkt de wereld door een bril van gevoel, de ander door de lens van een microscoop. De een voelt, de ander beredeneert. Gaan deze twee wel samen?


Wetenschappers uit het Islamitische Rijk

Wetenschap in de geschiedenis

Deze discussie is eeuwenoud en dat maakt het juist interessant. De Grieken, de Chinezen en de Indiërs zijn voorbeelden van beschavingen die in de geschiedenis veel bijdroegen aan de Wetenschap. Toen de Islam haar hoogtij beleefde, waren het vooral de Islamitische wetenschappers die hier het voortouw in namen. In de Middel Eeuwen liep Europa achter wat de Wetenschap betreft en kreeg na politieke instabiliteit in de Islamitische wereld de kans om dit in te halen. Waar je dus bijvoorbeeld in het Christendom zag dat religie en wetenschap niet samen konden gaan, beleefde de Islamitische wereld haar hoogtij op dit gebied toen er nog politieke stabiliteit heerste. Per definitie zeggen dat religie en wetenschap niet te combineren zijn, klopt dus niet.

Bestaat God wetenschappelijk?

Maar nu gaan we een stap verder. Kun je met wetenschap aantonen dat God niet bestaat? Daar waar de moslims door hun wetenschap juist sterker gingen geloven en als een onderbouwing zagen voor hun religie, zijn er op dit moment een aantal wetenschappers die juist hierdoor minder gaan geloven in religie. Zo zag ik twee weken terug nog bij ‘Tegenpolen’een gesprek tussen Hersenonderzoeker Dick Swaab en Rabbijn Raphaël Evers. U raadt wel wie in een hogere macht gelooft. De onderzoeker zegt over een hogere macht: "Buitengewoon onaannemelijk"

Als u het stukje bekijkt zult u zien dat het hier gaat om een gesprek waarin de Rabbijn langs de wetenschapper praat en andersom. Zo zag het begin van het gesprek er ongeveer zo uit:

Rabbijn Overal in de wereld zie je eenheid, van het universum tot aan moleculen. Zo houdt ook mijn ziel mijn lichaam bij elkaar… ik voel het zo
Wetenschapper Ik zie ook eenheid. En dat komt door Darwinisme… evolutie.

Verder volgt een discussie of de wereld beter af zou zijn met of zonder religie… maar het wordt leuker. Nadat de discussieleidster de wetenschapper verbaal streelt door te zeggen dat ze hem ‘moreel een buitengewoon hoogstaand mens’ heeft genoemd (Rabbijn, you’re dismissed!), gaat het gesprek richting religieuze ervaringen. Dan moet je even denken aan tunnelvisies aan het einde van het leven en het horen van stemmen.

Nu komt het. De wetenschapper wijst aan waar in de hersens dat soort activiteiten plaatsvinden en verklaart bepaalde religieuze ervaringen. De Rabbijn gaat hier tegen in door te zeggen dat hij het toch echt anders voelt… en verder is het gesprek eigenlijk een gesprek tussen ‘ik vind’ en ‘het is’.

Dit is ook het probleem. Voor mij is het duidelijk. In de Islam zijn wetenschap en religie geen tegenpolen. In de Islam geloven we bijvoorbeeld niet in het ontstaan van het heelal in 6 dagen (maar 6 periodes). In de Islam dijt de wereld ook uit, draait de zon niet om de Aarde etc… Maar het interessante zijn die ervaringen en daar ligt het verschil. Niet wat je ziet, maar hoe je kijkt naar wat je ziet.

Bijvoorbeeld het ontstaan van het heelal. Allah (swt) zegt dat Hij de Aarde heeft gemaakt. Een wetenschapper zegt dat dat niet waar is, want dat komt door het stollen van een planeet of een wolk aan materie. Dat we kunnen verklaren hoe de Aarde is ontstaan, geeft toch nog steeds niet aan dat het dus niet Allah (swt) is, die het gemaakt heeft. Want dat is dus de Islam: het geloof dat Hij Degene is Die deze reeks aan gebeurtenissen mogelijk maakt.

De ultieme vraag die je jezelf moet stellen als je niets te doen hebt (bijvoorbeeld als Talpa aanstaat in de woonkamer), is…

…wat staat er aan het begin van de reeks aan gebeurtenissen?

Sommigen zullen zeggen mijn geboorte, anderen zullen het hebben over het ontstaan van de mens, weer anderen over het ontstaan van de aarde en weer anderen over het ontstaan van het heelal. Ik geloof in de Big Bang. Een theorie is dat de Big Bang met oneindige dichtheid het begin van alles was en dat het heelal sindsdien uitdijt. Dit houdt op een gegeven moment op en het heelal klapt in een fractie van een seconde ineen en alles is weg. OF (zegt een andere theorie) na deze klap krijg je weer een Big Bang en alles begint opnieuw… dus we zitten dan in een van de vele Big Bangs.

In die oneindige dichtheid van de Big Bang verliezen alle wetten en theorieën hun geldigheid. Dit maakt ruimte en tijd ook begrensd. Wat was daarvoor? Voor die eerste knal met de oneindige dichtheid? Voor de eerste beweging? Voordat deze reeks aan gebeurtenissen begon? Kortom wat was het Eerste en wat zal het Laatste zijn. Wat is het constante binnen deze tijd en ruimte en wat is dat constante daarbuiten, buiten tijd en ruimte?

Het antwoord is (voor mij): Allah!

Een andere keer schrijf ik uitgebreid over de Islam en het ontstaan van het heelal.