Voorpagina Gastarbeiders, Maatschappelijk

De 10 Onderwijsgeboden

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een feit. We kunnen hierover klagen of met constructieve oplossingen komen. Leyla Cakir komt met haar ’10 Onderwijsgeboden’.

Jongeren: “Ik kan geen baan vinden, omdat ik Ali heet”. “Ze willen geen allochtonen aannemen”. ”Wanneer ik vraag voor werk, hebben ze niemand nodig. De dag erna is er wel een nieuwe medewerker aangenomen”.  “Mijn leraar lachte me uit toen ik zei dat ik dokter wilde worden”. “Diploma halen is geen probleem, maar werk vinden wel!”. “Vind je het gek dat jongeren dan de criminaliteit ingaan?”

Reactie: “Heeft niets met discriminatie te maken. Het ligt aan je eigen instelling”. “Je moet positief zijn en ervoor gaan”. “Zolang je doorzet, vind je wel werk”. “Neem je eigen verantwoordelijkheid”. “Vind je het gek? Met zo’n houding neemt niemand je aan”.

Ja, er is discriminatie op de arbeidsmarkt. Verschillende onderzoeken hebben dat al uitgewezen. Zelfs in commercials wordt deze problematiek aangekaart. Ontkennen heeft dus geen zin. Ja, het ligt ook deels aan de houding en de instelling van de jongeren zelf. Het slachtoffer uithangen is altijd gemakkelijker dan verantwoordelijkheid nemen.

Maar zijn wij met z’n allen niet verantwoordelijk voor het feit dat deze jongeren graag de slachtofferrol invullen? Een rol die zij gewend zijn. Een rol die wij gewend zijn hen te geven. Het risico hierbij is dat jongeren drop-outs worden. Waarom zouden ze nog moeite doen om te studeren als er toch geen toekomst is? Je zult als jongere heel sterk in je schoenen moeten staan en ouders moeten hebben die je volledig ondersteunen, wil je het negatieve verwachtingspatroon overwinnen.

Natuurlijk zijn er verschillende redenen aan te wijzen voor schooluitval: geen communicatie tussen ouders en onderwijzers, school wordt niet als “cool” gezien door jongeren, geen motivatie, niet genoeg ondersteuning als er problemen zijn bij het studeren, gebrek aan discipline en geen binding met school of omgeving, enz.

Laten we op de basisschool beginnen, waar kinderen 1/3 deel van hun tijd doorbrengen. Persoonlijk vind ik dat we sterke voorwaardes kunnen stellen als ouders willen dat hun kinderen op school blijven, maar dan zou het onderwijs wel die kwaliteit moeten bieden, waar kinderen recht op hebben. Het zou helpen als de onderwijzers meer mogelijkheden en tijd krijgen om meer contact te hebben met het thuisfront van kinderen. Dus meer huisbezoeken afleggen om een beter beeld te krijgen van de thuissituatie, vertrouwen inwinnen, binding creëren en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Deze werken alleen als alle scholen hieraan meewerken en kwaliteit leveren.

Waar ik speciaal aandacht aan wil schenken zijn verwachtingen. Verwachtingen die wij hebben van deze jongeren. Ik vind dat onderwijzers het zwaarste, belangrijkste en mooiste beroep hebben. Dit wordt vaak onderschat. Een onderwijzer kan zoveel betekenen in iemands leven. Wie kan zich niet een leraar herinneren die zo veel indruk heeft achtergelaten dat je hem/haar nooit zal vergeten? Jongeren willen de omgeving niet teleurstellen. Als we nou eens vanaf de basisschool discipline eisen van ouders en kinderen, resultaten eisen en hoge verwachtingen hebben, dan geven we de jongeren een toekomst waarvoor ze hard willen werken. Immers, als de omgeving in je gelooft, waarom zou je niet in jezelf geloven?

We hebben eerder mogen kennismaken met de “Gouden Stadregels”. Met deze als inspiratie heb ik getracht “10 Onderwijsgeboden” op te stellen, speciaal voor onderwijzers. Voordat er weer kritiek van alle kanten komt, wil ik nog even benoemen dat er uiteraard ook “10 studentgeboden” en “10 Oudergeboden” zouden moeten komen, maar dat is misschien iets om een volgende keer over te schrijven.

  1. Gij zult altijd hoop geven
  2. Gij zult altijd in de kracht van uw leerlingen geloven
  3. Gij zult altijd doorzetten
  4. Gij zult altijd een optimist blijven
  5. Gij zult altijd een realist zijn, maar nooit uw idealen vergeten
  6. Gij zult altijd vertrouwen hebben, want dat is een teken van sterkte
  7. Gij zult altijd voor de volle 100% gaan.
  8. Gij zult altijd het goede voorbeeld geven. 
  9. Gij zult altijd proberen het onmogelijke mogelijk te maken
  10. Gij zult altijd iedereen als gelijke zien en behandelen

Leyla Cakir (27) is intercultuur opbouwwerker in Weert.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie