Voorpagina

Archeologie in de Schaduw van het Conflict

De wortels van het huidige Jeruzalem liggen in een klein dorp op een plek die de Stad van David wordt genoemd, waar tegenwoordig het Palestijnse dorp Silwan gesitueerd is. Onder het dorp ligt 5.000 jaar aan geschiedenis verborgen, dat de volkeren en machthebbers van weleer verbindt met het leven van de lokale bewoners heden ten dage. Tientallen opgegraven archeologische lagen vertellen het complexe, multiculturele verhaal van Jeruzalem.

Het oude Jeruzalem is een unieke archeologische plek die wereldwijd van belang is om drie redenen: het is verbonden met de vroege bewoning van Jeruzalem en was de hoofdstad van oude Israëlitische koninkrijken, vandaag de dag bevindt zich op de plek en Palestijns dorp; en het ligt tegen de Tempelberg/de Haram al-Sharif aan – een van de meest politiek- en religieus gevoelige plekken in het Midden-Oosten. Deze karakteristieken zorgen voor grote uitdagingen zowel vanuit archeologisch perspectief als vanuit de maatschappelijke en politieke implicaties die archeologiewerkzaamheden met zich meedragen. In de afgelopen jaren is archeologie een meer prominente rol gaan spelen in de politieke strijd in Oost-Jeruzalem en specifiek op de plek waar het oude Jeruzalem en het huidige dorp Silwan ligt.

De archeoloog Yonathan Mizrachi, directeur van de Israëlische organisatie Emek Shaveh, zal de rol van archeologie in het politieke conflict tussen Israël en de Palestijnen en het discours over de toekomst van Jeruzalem onder de loep nemen. Hij zal ingaan op de relatie tussen archeologisch onderzoek en de verschillende belangengroepen die in het Palestijnse dorp Silwan en bij de opgravingen actief zijn. Hij zal ook een ander model van archeologie bespreken, waarbij het wordt gebruikt als instrument om tolerantie en respect voor andere culturen te promoten, uit verleden en heden, waarmee een betere toekomst wordt gecreëerd voor zowel de lokale bevolking als de gehele regio.

De bijeenkomst begint met de vertoning van de korte film In the shadow of King David, (Natasha Dudinski) 2008, 24 minuten.

CREA, Amsterdam, Muziekzaal, Turfdraagsterpad 17.studenten gratis, € 5,- alle anderen

Humanity House, Den Haag, Prinsegracht 8.Toegang: € 5 (studenten, CJP, 65+ kaart, Ooievaarspas en Koorenhuispas: € 3,50)

Wij vragen u van te voren aan te melden op info@gate48.org

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door gate48, platform voor kritische Israëli’s in Nederland, in samenwerking met CREA, en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting Democratie en Media.Voor meer informatie: www.alt-arch.orgwww.gate48.org

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!