Voorpagina

Muslim Marriage Event

Welkom bij het eerste Muslim Marriage Event in Nederland – Hét  evenement om op een toegankelijke manier een geschikte huwelijkskandidaat te zoeken conform de Islamitische normen en waarden. In ons tien jaar bestaan hebben wij ruim 400 MMEvents georganiseerd in onder meer Engeland, de VS en Frankrijk. Met trost melden we dat deze succesformule nu naar Nederland is gekomen.

Onze kracht ligt in de doelgroep- gerichte aanpak, de eenvoud en het respect voor Islamitische voorschriften. Het concept heeft zich ruim bewezen met het feit dat ruim duizend huwelijken zijn voltrokken naar aanleiding van een MMEvent.

Een MMEvent heeft een vertrouwde opzet:

  • Geïnteresseerden melden zich aan via de website dmv het aanmeldingsformulier.
  • Zodra de betaling is verricht, is de aanmelding compleet.
  • Minimaal één week voor het evenement, sturen wij u een persoonlijkheidsformulier (profile card).
  • Het formulier dient ingevuld te worden en geeft een duidelijk beeld van de kandidaat.
  • Het ingevulde formulier wordt opgestuurd naar de organisatie en op de dag zelf meegenomen..
  • Een event op de dag bestaat uit maximaal 25 mannen en 25 vrouwen. Bij binnenkomst krijgt iedere deelnemer een nummer.
  • We starten met een algemene inleiding verzorgd door de organisatie.
  • Een aantal ronde tafel gesprekken met dames en heren volgen onder leiding van een gespreksleider. Tijdens gesprekken worden verschillende thema’s met betrekking tot het huwelijk besproken. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen en te reageren op een aantal stellingen/ vragen.
  • Indien er interesse is voor een verdiepend gesprek kan dit worden aangevraagd bij de organisatie. Dit wordt een 1 op 1 gesprek in een plenaire ruimte.
  • Indien er na dit gesprek behoefte is aan verder contact, worden de contactgegevens uitgewisseld.

Deelnemers kunnen een vooraf aangemelde mahrem (voogd) meenemen naar het event. De mahrems zijn zelf uitgesloten van deelname.

Het eerste Nederlandse MMEvent vindt plaatst op 25 maart in Rotterdam en is gericht op moslim professionals (27 tot 45 jaar).

Wat: MMEvent voor moslim professionals (27 tot 45 jaar).
Wanneer: 25 maart 2012
Waar: Feestzaal Larousa, Rotterdam
Hoe laat: 1e event 1: 13:00 – 16:00 / 2e event 2: 17:00 – 20:00
Deelname tarief deelnemer: 25 euro per deelnemer, per event (35 euro na deadline).
Deelname tarief mahram: 10 euro.

Neem uw tijd en kijk rond op onze Engelstalige website: www.muslimmarriageevents.org. Hier vindt u meer informatie over hoe wij te werk gaan en hoe u zich kunt registeren. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, hierdoor wordt u automatisch op de hoogte gesteld van al onze aankomende evenementen.

Let op:
De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
Verder is het ten strengste verboden om foto of video opnames te maken.
Er wordt geen maaltijd geserveerd, er is wel voor drankjes en versnaperingen gezorgd.
Wassalaam ‘Alaikum wa rahmatullaah.

Muslim Marriage Event Nederland Team/ Islamic Circles
Tel: +31687123375
E-mail: contact@muslimmarriageevents.nl

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!