Rosie Duivenbode (1991) is dokter en klinisch onderzoeker in wording. Hoewel de geneeskunde een veeleisende en tijdrovende partner is, blijft ze hardnekkig vasthouden aan haar passie voor de (inter)religieuze dialoog. De wetenschap en religie delen dan ook vreedzaam een boekenkast. Met het burgerinitiatief de Beweging draagt ze bij aan een inclusieve samenleving.

De NS en de Koran – Juz’ 8


 

De polarisatie van de samenleving is een dubbele test. Niet alleen moeten we leren om te gaan met moeilijke ervaringen, we moeten ook ons eigen hart beschermen tegen hoogmoed. Uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van elkaar en van Allah subhanahu wa ta’ala.