Voorpagina

‘Allochtone politici niet bezig met eigen achterban’

De etnische achtergrond van allochtone lokale politici speelt nauwelijks een rol in hun motivatie en manier van politiek bedrijven. Dat is de belangrijkste conclusie van Ethnic Minorities in Local Politicscomparing Amsterdam and Paris, het promotie-onderzoek van politicologe Laure Michon.

Michon vergeleek twee steden met elkaar – Amsterdam en Parijs – en twee tijdsperiodes: eind jaren 90 en de jaren 2006-2008. Uit gesprekken met allochtone raadsleden hier en daar, toen en nu, blijkt dat de meerderheid van de politici helemaal niet bezig is met hun eigen afkomst of etnische groep, maar dat hun partij en de kiezers hen vaak wel beschouwen als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep.

Was u verbaasd over de uitkomst van uw onderzoek?
‘Ja, op basis van de berichtgeving en het publieke debat hierover had ik verwacht dat meer politici zouden zeggen dat ze de eigen etnische groep wilden vertegenwoordigen. Maar de grote meerderheid zei het algemeen belang te willen dienen.’

De eigen etnische groep willen bedienen als politicus is not done in Nederland. Kreeg u geen politiek- correcte antwoorden?
‘Ik denk dat dat met mijn manier van ondervragen wel gebleken zou zijn tijdens de interviews. Daarbij heb ik ter controle de handel en wandel van de geïnterviewde politici nageplozen in krantenarchieven. En een belangrijke aanwijzing is dat eind jaren 90, toen er in Nederland nog een ontspannen sfeer heerste rondom allochtonen, verreweg de meeste raadsleden óók zeiden dat hun etnische achtergrond niet of nauwelijks een rol speelde. Terwijl dat in die tijd echt geen taboe was.’

Hoe verklaart u dit?
‘Allochtone politici zijn net als autochtone vrijwel altijd hoog opgeleid, anders dan de meeste migranten. Ze hebben zich in veel gevallen losgemaakt van hun gemeenschap. Bovendien zijn ze vaak afkomstig uit een minderheid van de etnische groep waarmee ze geassocieerd worden. Bij de Turken gaat het om Koerden, Alevieten of Syrisch-orthodoxen, en bij Marokkanen om Arabieren, terwijl de meeste Marokkaanse Nederlanders Berber zijn.

Wat ook opvalt, is dat ze geregeld een bijzondere migratiegeschiedenis hebben. Of ze zijn geboren uit een gemengd huwelijk. Slechts een minderheid van hen komt uit een klassiek gastarbeidersgezin. Kortom: allochtone politici zijn eigenlijk niet representatief voor de achterban die men denkt dat ze vertegenwoordigen.’

Lees de rest van het interview op de website van Binnenlands Bestuur

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!