Voorpagina

Boerkaverbod?? DOE eens effe NORMAAL man!

Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa zegt JA tegen ZELFBSCHIKKING en NEE tegen ANGST.

Willen wij dat onze politieke arena zich laat leiden door angst en zal eindigen in dwaasheid?
Willen we nu werkelijk dat het publieke domein voor een burger verandert in een “gevangenis”? Ieder weldenkend mens zou zeggen: ‘Doe eens effe normaal man! Natuurlijk willen wij dat niet!’. Daarom laat moslimvrouwenorganisatie Al Nisa haar stem horen door beeldend te maken wat wij dreigen te verliezen met een boerkaverbod: (namelijk) zelfbeschikking.

Met het boerkaverbod, dat slechts gericht is op een zeer kleine groep vrouwen (volgens onderzoek 150 in héél Nederland), pakt onze overheid geen maatschappelijk probleem aan, maar speelt in op de gekweekte gevoelens van angst. Angst die zich dreigt te manifesteren op alles wat we anders en vreemd vinden. En dat terwijl Nederland bekend stond om haar tolerantie en nuchterheid.

Dergelijke waarden mogen ons niet ontglippen, is Al Nisa van mening. Wanneer we ons een moment van bezinning gunnen, en de spreekwoordelijke stofwolken op het discussieveld neer laten dalen, dan stijgt het symbool van het recht – Vrouwe Justitia – op om ons te herinneren aan de meest fundamentele principes van ons rechtssysteem. Gij zult enkel oordelen op basis van feiten, is haar credo. Een rechtsregel kan dus nooit voortkomen uit de grilligheid en wispelturigheid van sentimenten. Het moet zich baseren op een objectief meetbaar fundament dat blind is voor de aanzien des persoon. De balans helt dan ook richting het recht op zelfbeschikking en niet naar die van ‘angst’.

Stichting Al Nisa, en vele vrouwen met haar hoopt dat wij onze Hollandse nuchterheid niet verliezen en roepen de Nederlandse regering op om deze wet niet door te voeren.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!