Voorpagina

Brief Haagse Moskeeën naar Tweede Kamer

Halal is niet meer...

Aan: Alle leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Van: Het Samenwerkingsverband van Haagse Moskeeën

’s-Gravenhage, 7 december 2011

Betreft: Plenaire behandeling/Stemming wetsvoorstel ritueel slachten

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Vol verwachting en met spanning heeft het Samenwerkingsverband van Haagse Moskeeën kennisgenomen van het feit dat op 13 december 2011 de plenaire behandeling zal plaatsvinden van het initiatiefvoorstel-Thieme met betrekking tot de verplichte voorafgaande bedwelming in geval van rituele slacht.

Graag zouden wij enkele laatste woorden tot u willen richten.

U dient te beslissen over een wetsvoorstel dat de gemoederen in het land flink heeft geroerd. Zelden is de voorbereiding van een wetsvoorstel emotioneel zo beladen geweest. Dat komt voor een groot gedeelte doordat het debat over het wetsvoorstel – in ieder geval in de Tweede Kamer – niet is gevoerd op basis van enkel de feiten, maar voornamelijk op basis van vermoedens en emoties. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de Tweede Kamer meer met haar voeten in de maatschappij staat en zeer ontvankelijk is voor maatschappelijke opvattingen en standpunten, ongeacht of deze passen binnen de (inter)nationale juridische kaders die de blauwdruk vormen voor de (inter)nationale rechtsorde. Vanuit electoraal oogpunt is dit begrijpelijk, maar correct is het niet.

Het stemt ons positief dat er een Eerste Kamer bestaat wiens afstand tot de maatschappij groter is en die daardoor met een grotere onbevangenheid en onafhankelijkheid in staat is wetgeving te beoordelen.

Graag vragen wij u het onderhavige wetsvoorstel te beoordelen op basis van de feiten en de bestaande juridische kaders en niet toe te geven aan de – maatschappelijke – tendens om het niet zo nauw te nemen met de rechten van gelovigen.

Lees hier de gehele brief

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!