Voorpagina

CvdM: geen licentie moslimomroep

“Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vertrekt geen nieuwe uitzendlicentie voor het media-aanbod ten behoeve van de islam. Naar het oordeel van het Commissariaat komt op basis van de ingediende aanvragen geen van de vier organisaties in aanmerking. Na de intrekking van de licentie van de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) in augustus 2010 besloot het Commissariaat overgegaan tot een hernieuwde behandeling van de oorspronkelijke aanvragen uit 2009. De betrokken organisaties kregen van het CvdM de gelegenheid hun eerdere aanvragen aan te vullen.” Lees verder op Villamedia

“Volgens het Commissariaat voor de Media zijn de SMON en de SMO niet representatief voor de gehele moslimgemeenschap in Nederland. Radi Suudi, voorzitter van de SMON, is teleurgesteld. ”Bij andere levensbeschouwelijke richtingen zoals de Hindoes, kijkt het commissariaat niet of zij alle generaties afdekken.’ Ook de andere organisaties kregen een afwijzing. De SIK is, met de kleinste achterban, is volgende het Commissariaat voor de Media onvoldoende representatief voor de moslims in Nederland en de SAI zou niet aan te merken zijn als kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag.” Lees verder op Nu.nl

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!