Voorpagina

Defensie erkent CMO

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is sinds deze week de officiële leverancier van islamitisch geestelijk verzorgers voor Defensie.

Minister Hans Hillen tekenden afgelopen maandag een zogenoemde erkenningsovereenkomst met de voorzitter van het CMO, Yusuf Altuntas.

Sinds 2008 zijn er 2 islamitisch geestelijk verzorgers in dienst bij Defensie. Zij vormen de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging, waarvoor het CMO het personeel levert. Met de komst van de eerste 2 geestelijk verzorgers in 2008 kreeg het CMO een voorlopige erkenning met de afspraak dat na 3 jaar een evaluatie zou plaatsvinden.

Onbepaalde tijd
De Audit Dienst Defensie heeft deze evaluatie uitgevoerd en op basis hiervan is Defensie overgegaan tot permanente erkenning, voor onbepaalde tijd, van het CMO. Wel is in het erkenningsovereenkomst de afspraak opgenomen dat de borging van de kwaliteit verbeterd moet worden.

In 2004 werd het CMO als officiële gesprekspartner erkend door de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. In het CMO zijn diverse landelijke islamitische koepelorganisaties vertegenwoordigd die samen een representatieve afspiegeling vormen van de islamitische gemeenschappen in Nederland.

Bron: Defensie

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!