Voorpagina

Erkenning Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

Persbericht | 25-03-2011

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkend als zendende instantie voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In 2007 was het CMO al tijdelijk erkend als zendende instantie. Staatsecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), CMO-voorzitter Altuntas en bestuurslid Köktas hebben hiervoor vanmiddag de erkenningsovereenkomst ondertekend.

Zendende instanties zijn binnen justitiële inrichtingen verantwoordelijk voor de zending van geestelijk verzorgers van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen in Nederland. De instanties bewaken de kwaliteit en religieusinhoudelijke toerusting van de geestelijk verzorgers. Staatssecretaris Teeven onderstreepte tijdens de bijeenkomst het belang van het werk van de geestelijk verzorgers bij Justitie: “Ingeslotenen kunnen bij hen terecht met belangrijke vragen. Hoe ga ik om met de detentie, hoe ga ik om met mijn schuldgevoelens en hoe kan ik vergeving krijgen? Door op een goede manier invulling te geven aan hun taak, kunnen geestelijk verzorgers de justitiabelen belangrijke steun geven en hen de weg wijzen naar een ander en beter leven”.

Het CMO is in 2004 door de overheid erkend als overlegpartner voor moslims in Nederland. Voor de erkenning tot zendende instantie gelden verschillende voorwaarden. Zo moet de organisatie representatief zijn voor de betreffende godsdienstige of levensbeschouwelijke richting en openstaan voor de verschillende stromingen binnen deze richting. In november 2007 is het CMO tijdelijk erkend. Het functioneren van het CMO als zendende instantie is na drie jaar geëvalueerd met als doel om vast te stellen of overgegaan kan worden tot erkenning voor onbepaalde tijd. Op basis van deze evaluatie is vastgesteld dat het CMO aan alle voorwaarden voldoet. Het CMO vertegenwoordigt een groot aantal islamitische organisaties en moskeeën in Nederland en daarnaast vrijwel alle stromingen in de islam.

Bron

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!