Voorpagina

Halal en dierenwelzijn

Nederlandse moslims eten, zonder het te beseffen, meestal vlees dat eigenlijk niet als halal kan worden beschouwd. Vlees uit de vee-industrie past niet in de islamitische opvattingen over dieren. Onderzoek van Stichting Dier&Recht levert een bijdrage aan een beter begrip van ‘halal’.

Iedereen weet dat moslims geen varkensvlees mogen eten, en dat het vlees dat ze wel eten afkomstig moet zijn van ritueel geslachte dieren. Dat vlees is halal, rein. ‘Halal’ heeft echter een veel ruimere betekenis. Op grond van een verkennend onderzoek stelt Dier&Recht dat de huidige invulling van het begrip halal geen recht doet aan traditionele islamitische inzichten over dieren. Het onderzoek is enerzijds gebaseerd op religieuze geschriften, anderzijds op een enquête en interviews. Zowel consumenten als slagers als geleerden komen aan het woord.
Tot de geïnterviewden behoren Mohammed Cheppih, oprichter en imam van de (voormalige) Poldermoskee, Yassmine el Ksaihi, voorzitter van de Poldermoskee, Mohammed Ghaly, universitair docent islamitische studies aan de Universiteit Leiden, Ruud Peters, hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de UvA, Farid Tabarki, onderzoeker en presentator, Mohammed Benzakour, columnist en Ben Ali-Salah, directeur van certificeringsorganisatie Halal Correct.
Leer en dagelijkse praktijk blijken ver uit elkaar te liggen, maar als enkele veelbelovende ontwikkelingen meer steun zouden krijgen kan er beweging komen in het denken over halal en dierenwelzijn.

Lees Verder

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!