Voorpagina

Haselhoef in beroep tegen veroordeling voor kinderopvangtoeslagfraude

Oud-imam Abdullah Haselhoef gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van Den Haag van gisteren waarin hij werd veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens fraude met de kinderopvangtoeslag van 2006 tot 2011. Dit vonnis staat haaks op het vonnis in deze zelfde zaak van 2013 waarin het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk werd verklaard vanwege fouten begaan in het onderzoek.

Het vonnis van 2013 oordeelde “Dat verdachte door genoemde handelwijze is benadeeld is evident. Zijn aanhouding en daarop volgende voorlopige hechtenis heeft op onterechte gronden plaatsgevonden. Hij is daardoor publiekelijk gestigmatiseerd als fraudeur. Het is wenselijk dat stigma weg te nemen”. Ook stelt dat vonnis: “In het licht van hetgeen hiervoor onder 4.1 over de strafbaarheid van het ten laste gelegde is overwogen, merkt de rechtbank – ten overvloede – op dat een bewezenverklaring voor deze feiten – en dan met name de bestanddelen ‘vals’ en ‘wederrechtelijk’ – niet in de rede had gelegen. De dwingende volgorde van de vragen die de rechtbank in het kader van het strafvorderlijk beslissingsmodel heeft te beantwoorden, leidt er evenwel toe dat de beantwoording van de vraag naar de ontvankelijkheid van de officier van justitie reeds tot een einduitspraak leidt.”

Van dit vonnis is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan en het gerechtshof heeft de zaak op 12 november 2014 terugverwezen naar de rechtbank in Den Haag. Naar aanleding van dit arrest heeft de Advocaat Generaal namens het Openbaar Ministerie verklaard: “De Advocaat Generaal geeft aan respect te hebben voor de persoon van de heer Haselhoef en zijn positieve activiteiten voor de samenleving. De Advocaat Generaal kan zich niet voorstellen dat aan de heer Haselhoef bij een eventuele veroordeling na zo lange tijd alsnog een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, waardoor hij opnieuw naar een Penitentiaire Inrichting moet.  Het was in de fase van het opsporingsonderzoek een rommelige strafzaak in een context van een wetgeving met hiaten.  De Advocaat Generaal geeft aan dat moet worden afgewacht of het tot een veroordeling komt bij de Rechtbank, gelet op de overwegingen ten overvloede in het vernietigde vonnis.”

Wraking

Haselhoef had dan ook niet anders verwacht dan dat de rechtbank hem zou vrijspreken op grond van de overwegingen die al in 2013 werden aangevoerd. Maar al tijdens de nieuwe behandeling van de zaak leek de rechtbank, volgens Haselhoef, bevooroordeeld. “Ik had al vanaf de eerste dag van de zes zittingsdagen die voor deze zaak waren uitgetrokken het idee dat de rechters in deze zaak al een oordeel hadden gevormd en alleen maar naar bevestigingen zochten van een al eerder ingenomen standpunt. Ook kreeg ik de indruk dat de rechtbank uit het dossier alleen maar de stukken van het OM had gelezen. Het OM had ongeveer 1920 bladzijden aan ‘bewijs’ ingebracht en ik had samen met mijn advocaten meer dan 6.000 bladzijden aan ontlastend bewijs ingebracht. De rechtbank stelde alleen vragen over de bewijsvoering van het OM.” Ter zitting maakte Haselhoef zijn bedenkingen kenbaar maar wilde niet zover gaan om de rechters te wraken. De rechtbank heeft zich daarover niettemin beraden, maar het uiteindelijk toch niet als wrakingsverzoek opgevat.

Haselhoef: “Als deze rechtbank tenminste de moeite had genomen om de door mij ingebrachte volledige financiële rapportage te bestuderen had zij kunnen vaststellen, dat de belastingdienst het volledige inkomen van mij vanaf 2006 t/m 2011 nadat zij deze met een stofkam hebben onderzocht  in 2014 heeft vastgesteld op een gemiddeld belastbaar jaar inkomen van € 32.237.”
“Voor een bedrijf dat miljoenen heeft omgezet en tientallen mensen uit de sociale dienst naar betaald werk heeft toegeleid en meer dan 25 vrouwen die moeilijk tot helemaal niet bemiddelbaar waren heeft opgeleid tot erkende gastouder op MBO 2 niveau, is dit salaris voor een directeur, een zeer bescheiden salaris geweest.”

“Dat is voor mij dan ook de meest voorname reden waarom ik in hoger beroep ga omdat ik niet vind dat het terecht is om mij neer te zetten als iemand die zichzelf heeft verrijkt, terwijl het salaris dat ik heb verdiend van gemiddeld € 32.237 per jaar was en ik op de lange duur dus zo veel meer aan de samenleving heb teruggegeven dan wat het de samenleving aan mijn salaris heeft gekost.”

Wetgeving met hiaten

De zaak, inmiddels meer dan vijf jaar oud, gaat over de vraag of het gastouderbureau van Haselhoef, Family House, van 2006 tot 2011, valselijk gebruik heeft gemaakt van een hiaat in de wet over het gastouderschap door kinderopvang in het kader van deze wet te regelen voor ouders die ook zonder die wet al op elkaars kinderen pasten. In 2012 is de wet aangepast waardoor dit gebruik niet meer mogelijk werd.

Haselhoef ergert zich aan de ongenuanceerde berichtgeving in de media over deze zaak omdat daarbij nog steeds wordt vermeld dat hij begin deze eeuw in opspraak raakte als “valse imam” omdat hij nooit een imam opleiding gevolgd heeft. “Ik ben in 1994 benoemd als imam op grond van mijn studie en ervaring door het Moslim informatie Centrum in Den Haag als zendende instantie voor het werk wat ik namens hen als geestelijk verzorger moest gaan verrichten in het Parnassia Psycho Medisch centrum in Den Haag en later in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam. Ik ben nu oud-imam omdat ik momenteel geen imam functie bekleed. Daarnaast zijn er geen vastgesteldde opleidingen waar een imam aan zou moeten voldoen. Je bent imam als je alszodanig bent benoemd door een moskee of andere instelling”.

Zie het vonnis van 25-2-2016
en het eerdere vonnis van 18-1-2013
Over benoeming tot imam zie:
http://www.nieuwemoskee.nl/wp-content/uploads/2013/01/imamverklaring2.pdf

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie