Voorpagina

Hirsi Ali vergeet 100.000 moslimdoden

Marcel Hulspas reageert in De Pers op de bewering van Hirsi Ali dat er een strijd tegen Christenen gaande is in de Islamitische wereld.

Bron: DePers.nl

Er is een massamoord gaande. Een ‘nog niet erkende strijd die duizenden levens kost’. Aldus Ayaan Hirsi Ali in de NRC van zaterdag. Ze doelt op het vermoorden van christenen in de islamitische wereld.

Iedereen heeft het over de oprukkende islamofobie, schrijft ze, ‘maar een eerlijke beoordeling van de gebeurtenissen en trends van de laatste tijd leidt tot de slotsom dat de omvang en de ernst van de islamofobie verbleken bij de bloedige christofobie die op het ogenblik overal ter wereld landen met een moslimmeerderheid in de greep heeft.’

Complot

Dat weet bijna niemand, denkt ze, en dat komt door een complot van vrienden van de islam. Hirsi Ali: ‘Er moet een einde komen aan het complot van stilzwijgen rond deze gewelddadige uitingen van godsdienstige onverdraagzaamheid.’ Vervolgens komt ze met een keurige opsomming van recente gewelddaden tegen christenen in de islamitische wereld – gewelddaden waarvan we, ondanks dat vreselijke ‘complot’, toch ruimschoots op de hoogte zijn.

Hirsi Ali noemt de terreur van de Boko Haram in Nigeria. Ruim 500 doden. Vervolgens noemt ze het conflict in Zuid-Soedan. Daar loopt een religieuze scheidslijn, zeker, maar het gaat toch vooral om olie. Ook noemt ze de oorlog in Darfur – maar dat is iets te makkelijk: daar vechten moslims tegen moslims. Verder noemt ze de recente gewelddaden tegen de kopten in Egypte (enkele tientallen doden), de aanslagen de afgelopen tien jaar op Iraakse christenen (900 doden), en verder vermeldt ze kort de anti-christelijke pesterijen in Indonesië, Iran en nog zo wat landen waar niemand wil wonen.

Natuurlijk, elke dode is er een te veel, en elke regering dan wel beweging die dergelijke misdaden pleegt, verdient onze diepe weerzin. Maar Hirsi Ali komt bij lange na niet aan de beloofde ‘duizenden levens’. En bovendien doet ze te hard haar best om de zaak pikzwart voor te stellen. Iedereen weet dat de gewelddaden tegen de kopten georganiseerd waren door het Egyptische leger. En iedereen weet dat de gewone islamitische Egyptenaar die slachting verwerpt, en beslist geen haat koestert jegens christelijke landgenoten. Desondanks schrijft Hirsi Ali: ‘Egypte is niet het enige Arabische dat op de uitroeiing van zijn christelijke minderheid uit lijkt.’ Lijkt – is ze daarmee gered? Deze opmerking is ofwel vuige laster, óf we moeten constateren dat Hirsi Ali op buitenlands terrein de diepgang heeft van een basisschooljuf (‘En toen werd Duitsland heel boos…’). Ik hou het op het laatste.

Infantiel

Het is een ernstig probleem, de onderdrukking van christenen in dergelijke landen. Een probleem dat alle aandacht verdient. Maar verbleekt hierbij de islamofobie, zoals Hirsi Ali zegt? Wie een conflict wil analyseren, moet niet vergeten om de wereld ook eens door de bril van de tegenstander te bekijken. Wat bezielt die fanatieke moslims? Wel, ze zijn ervan overtuigd dat de islam in oorlog is met het christendom. Dat kunt u een mal idee vinden – het probleem is dat dat idee in het Westen is verzonnen. Het was de Amerikaan Samuel Huntington die bedacht dat de wereldgeschiedenis slechts bestaat uit een botsing tussen Oost en West, Islam en Christendom. Een infantiele visie, inderdaad, maar wel een die opgepikt werd door Amerikaanse politici. Het door de islam lethargisch geworden, ‘verstarde’ Midden-Oosten moest nodig kennis maken met westerse democratie en vrijheid – desnoods met enig geweld. Dat zou die Arabieren goed doen! Deze arrogante visie hoeft op zich nog nergens toe te leiden, maar ze werd zowaar populair in Washington omdat, zo dacht men, de Arabieren zó dankbaar zouden zijn voor hun ‘bevrijding’ door de VS dat ze tot in lengte van dagen goedkope aardolie zouden blijven leveren.

Meer dan 100.000 Iraakse burgerslachtoffers

We weten inmiddels waar deze neoconservatieve illusies toe hebben geleid. Oorlogen in Irak en Afghanistan. Bijna achtduizend Amerikaanse slachtoffers, en ruim boven de honderdduizend Irakese burgerslachtoffers. Allemaal moslims. De tellingen lopen sterk uiteen, want geen van de direct betrokkenen wil het aantal echt weten. Over complot gesproken.

Voor héél veel Arabieren waren deze oorlogen geen oorlogen tegen Al Qaida. Dat was slechts een excuus. Het waren simpelweg oorlogen van de christelijke VS tegen de islamitische wereld. En mocht u dat nog steeds een belachelijk idee vinden, denk dan even aan het bericht, twee jaar geleden, dat 800.000 Amerikaanse geweren voorzien waren van een vizier met daarin gegraveerd ‘JN 8-12’, een verwijzing naar het Johannes-evangelie: “Wie Mij volgt zal nooit dolen in duisternis, maar zal het licht bezitten van het leven.” Zoiets kun je afdoen als een stommiteit van de fabrikant. Maar die man dacht toch écht dat het ging om een godsdienstoorlog. En hij was beslist niet de enige, daar in de VS. En wie neemt het een stel dwaze moslims dan kwalijk dat ze net zo agressief worden?

Kunnen we nog iets tegen hen beginnen? Volgens Hirsi Ali moet het Westen ‘de miljarden dollars die het de zondaars aan steun geeft, als hefboom gebruiken.’ Ten eerste: aan die boodschap hebben we in Europa niets, want die miljarden steun aan islamitische staten is uitsluitend Amerikaans geld. Denk aan Egypte, denk aan Pakistan, denk aan Saoedi-Arabië. Ten tweede: als de VS dat geld als hefboom gaat gebruiken om bescherming van de christenen af te dwingen, krijgen we loze beloften terwijl moslimfanatiekelingen de lokale christenen kunnen afschilderen als vijfde kolonne van het westen. Hun positie wordt alleen maar beroerder. Met dat recept krijgen we een herhaling van wat er een eeuw geleden gebeurde in het Ottomaanse Rijk.

Nee, van Hirsi Ali worden we niks wijzer. Islamofobie is eeuwenoud, en werd dertig jaar geleden in de VS nieuw leven ingeblazen. De Amerikaanse islamofobie heeft minimaal honderdduizend moslims het leven gekost. Daarbij verbleekt de christofobie. Gelukkig maar.

Dit is het persoonlijke blog van Marcel Hulspas, wetenschapsredacteur en columnist van De Pers en DePers.nl.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!