Voorpagina

Fox News laat zien hoe je een mooi verhaal verdraaid

Imam Suhaib Webb werd uitgenodigd door CAIR Michigan om een speech te geven. Hij sprak over secularisme en de realiteit van secularisatie, over de noodzaak om instituties te bouwen en met je geloofsgemeenschap in gesprek te gaan met je omgeving. Hij sprak over de waarde van de eigen cultuur. Hij adviseerde: “not to flee, but to engage!”, zodat moslims zich niet verstoppen maar juist actief en zichtbaar in de samenleving aan de slag gaan.

Dit is hoe islamofobische media deze speech van een uur essentieel van betekenis veranderden met een knip-en-plakbroddeltje:

En dan is dit de video van de complete speech:

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!