Voorpagina

Inspreektekst Mohammed Ghay

Lees Mohamed’ Ghay’s ingesproken tekst in de Haagse gemeenteraad naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Schilderswijk.

Voorzitter, dames en heren,

Voor u staat een verontruste Haagse burger; mijn naam is Mohammed Ghay en ik ben een geboren en getogen Schilderswijker. Ik ben tevens de oud-voorzitter van het Haagse burgerinitiatief: het Actiecomité Herstel van Vertrouwen.

Allereerst wil ik middels deze weg mijn medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden van Mitch Henriquez en ze bij deze ook condoleren en heel veel sterkte wensen met het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Persoonlijk ben ik de afgelopen twee jaar reeds heel erg actief geweest op de thema’s etnisch profileren en excessief politiegeweld. Ik waarschuwde de afgelopen jaren meermaals voor de spanningen en dat dit, indien er niet de-escalerend opgetreden zou worden vanuit het gemeentebestuur, zou kunnen leiden tot rellen. Ik vind het dan ook onwijs jammer dat het op deze wijze is gelopen en dat het in de Schilderswijk faliekant uit de hand is gelopen.

Ik betreur dat afgelopen jaren de vele klachten en verhalen van jongeren die slachtoffer zijn geweest van onheuse bejegening, onterechte ID-controles, treiteringen, onterechte boetes, bedreigingen en buitenproportioneel geweld  zijn genegeerd. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van de 14-jarige Oubayda.  Of het politieoptreden op het Huygenspark, waar er na onderzoek door de klachtencommissie vastgesteld is dat de zowel de aanhoudingen als het geweld onrechtmatig waren en dat de agenten de verklaringen hebben gemanipuleerd. Zulke optredens leiden er helaas toe dat jongeren gefrustreerd raken en het vertrouwen in de politie verliezen.

Ik betreur dat onze minister-president Rutte  woorden als ‘achterlijke gladiolen’  in de mond heeft genomen en straattaal gebruikte; dat is mijn inziens premier-onwaardig en draagt totaal niet bij aan het laten terugkeren van de rust en kalmte in de wijk. Verder betreur ik de uitspraken van de PVV-fractievoorzitter Leon de Jong; zoals “ islamitische tuig en islamitische gespuis”. Zulke achterlijke uitspraken dragen niet bij aan oplossingen in onze prachtige diverse en multiculturele stad.

Ik betreur het dan ook dat sommige Haagse jongeren de dood van Mitch hebben aangegrepen om te laten merken dat ze dit niet meer tolereren. De wijze waarop dit tot uiting is gekomen keur ik af; ik keur het geweld van beide kanten af.

Ik wil middels deze weg de jongeren, maar ook de islamitische gemeenschap en moskeeën zoals de Assoenah moskee en el Islam moskee bedanken voor hun inzet de afgelopen week. Dat zogenoemde “ islamitische tuig en islamitische gespuis” draagt ondanks structurele vernederingen en discriminatie wél bij aan constructieve oplossingen in onze prachtige wijk.

Ik heb de burgemeester en de politie afgelopen jaren meerdere malen de hand toegereikt. Ik ben de afgelopen twee jaar behoorlijk kritisch geweest, omdat het mij pijn doet om te zien hoe Hagenaars met een andere etnische achtergrond dan het Nederlandse worden behandeld.

Ik  doe een dringend verzoek aan u allen om te stoppen met het ontkennen van de problematiek en te stoppen met symptoombestrijding. Er is vorig jaar veel kritiek geweest op het onderzoek van Universiteit Leiden in deze raad door onder andere dr. Sinan Çankaya en professor Frank Bovenkerk. Toch klampt u nog steeds vast aan het onderzoek van de Universiteit Leiden. De onderzoeken van Universiteit Leiden en de Nationale ombudsman vorig jaar zomer waren eigenlijk koren op de molen. Prof. Van der Leun die leiding gaf aan het onderzoek zit namelijk in de adviesraad van de politie. Kunnen we dan nog spreken over een onafhankelijk en objectief onderzoek? Ik  vraag mij tevens oprecht af waarom de verklaringen van de drie oud-agenten die op eigen initiatief bij de Nationale Ombudsman zijn geweest  niet zijn meegenomen in het onderzoek?

Er is behoefte aan een groot, onafhankelijk onderzoek in Den Haag. Tegelijkertijd weten we voldoende: er is een kloof tussen de politie en de bewoners: daar moet u íets mee doen.

Wij hebben in onze prachtige internationale stad een politie nodig die uniform optreedt; mensen als gelijken behandelt en niet af gaat op iemands etnische achtergrond of religie. Ik wens graag een rol te spelen in het naartoe werken naar noodzakelijke veranderingen en bij deze reik ik mijn hand wederom uit naar de burgemeester.

Mijn zienswijze en werkwijze is altijd geweest:
1. Problemen benoemen/aankaarten

2. Dialoog en erkenning voor problematiek

3. Werken naar constructieve oplossingen toe waar de burgers de politie en de stad beter van worden

 

Geachte burgemeester, ik sluit mij aan bij de oproep van de bekende Nederlanders en activisten;  het wordt tijd voor erkenning van de problematiek en dat we gezamenlijk gaan werken aan een mooie toekomst voor onze prachtige stad. Ik mag toch tevens verwachten van de portefeuillehouder Discriminatie & Diversiteit namens de Nationale Politie dat hij zijn verantwoordelijkheid oppakt in plaats van de problemen te ontkennen.

Er dient gewerkt te worden aan het zelfcontrolerende en zelfreinigende vermogen van de Politie en het herstellen van het vertrouwen van burgers in de Politie.

Aangezien de burgemeester de ramadan aandroeg als één van de mogelijke verklaringen wens ik  graag af te sluiten met twee overleveringen van de profeet Mohammed ( vrede zij met hem):

  •  ‘Spreek de waarheid al is die hard’, en
  • ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat de ook een ander niet.’

Ik kan slecht tegen onrecht en ik zal me daarom altijd blijven uitspreken tegen onrecht en inzetten voor rechtvaardigheid.

Dank u wel.

Mohammed Ghay

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal