Voorpagina

Joden en moslims samen voor rituele slacht

Nederlandse joden en moslims hebben een samenwerkingsverband opgericht dat zich onder meer richt tegen het verbod op ritueel slachten. Initiatiefnemers zijn rabbijn Lody van der Kamp en voorzitter Ibrahim Wijbinga van het Islamitisch Begrafeniswezen.

Ze hebben een brandbrief (pdf) gestuurd naar de Eerste Kamer, die vandaag voor het eerst over het slachtverbod praat. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd.

Fragment uit de brief:
De vrijheid van godsdienst is een van de pijlers van onze samenleving. Om deze reden dient een verbod op slacht op godsdienstige grondslagen te worden afgewezen. Om wille van de in onze grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst. Maar ook om wille van de vrijheid van geloofsbeleving van joden en moslims en uiteindelijk alle religieuze groeperingen in ons land. CDA, Christen Unie, SGP en de joodse- en moslimgemeenschap staan hierbij niet alleen.
De vrijheid van godsdienst is een van depijlers van onze samenleving. Om deze reden dient een verbod opslacht op godsdienstige grondslagen te worden afgewezen.Om wille van de in onze grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst.Maar ook om wille van de vrijheid van geloofsbeleving van joden enmoslims en uiteindelijk allereligieuze groeperingen in ons land. CDA, Christen Unie, SGP en dejoodse- en moslimgemeenschap staan hierbij niet alleen.

Lees Verder

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!