Voorpagina

Livestream Kamerdebat ritueel slachten

Initiatief-Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31 571) 1e TK.

Debat duurt van 10.15 – 14.00 uur vandaag (17 februari). Zie de livestream hier.

Een samenvatting van een deel van het debat:

O.a. PvdD en GroenLinks willen de uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten voor Joden en Moslims uit de wet halen. Zij willen hiermee landen als Noorwegen volgen.

CDA, CU en SGP zijn voor Joodse rituele slachting

SGP is tegen en zegt dat de Joodse wet kwam met richtlijnen voor dierenwelzijn en dat het niet kan dat onze beschaving, één gebaseerd op de Joods-Christelijke traditie, nu het ritueel slachten wil verbieden. Ook zet de SGP vraagtekens bij het aantal dieren dat onbedwelmd wordt geslacht.  Daarnaast pleiten zij voor een behoefteverklaring voor ritueel slachten om zo het aantal onbedwelmd geslachte dieren te verminderen. SGP heeft het compleet niet gehad over moslims / islam.

D66 vindt dat SGP de ambitie om te verminderen van het aantal geslachte dieren moet verlagen naar nul. Daarnaast willen zij een verbod buiten de Nederlandse grenzen trekken.

De SGP vindt het ook een inperking van de godsdienstvrijheid wat betreft Joden. De SGP zegt dat duidelijk in de Joodse wet staat dat het dier op het moment van slachten in staat moet zijn om een aantal stappen te lopen, dus dat bedwelming geen mogelijkheid is. Tegelijkertijd begrijpt de SGP niet dat waarom moslims bedwelming wel een probleem vinden, n.a.v. het ontbreken van een duidelijke onderbouwing voor ritueel slachten van een verklaring van CMO. De SGP vindt ook dat de Joodse religieuze slachter strenger wordt gecontroleerd dan de Islamitische religieuze slachter en hierom ook onderscheid gemaakt moet worden in religieuze slacht van Joden en Moslims. Het verbod moet zich beperken tot Moslims en moet onderscheid maken tussen verschillende diersoorten.

Daarop kwam kritiek van de PvdD dat de voorschriften voor Israelische slacht kunnen niet garanderen dat het lijden wordt beperkt, getuige bepaalde filmpjes op YouTube van de grootste koosjer slachters in de VS.

PVV geeft aan dat het bewezen is dat er geen verschil bestaat tussen beide vormen van slachten (halal en koosjer) en dat beide verboden moeten worden.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!