Voorpagina

Moslims kunnen verschil maken verkiezingen VS

De kleine moslimminderheid van de Verenigde Staten kan tijdens de presidentsverkiezingen een sleutelrol gaan spelen. Moslims zijn sterk vertegenwoordigd in swing states, waar Republikeinen noch democraten in de meerderheid zijn. Onder joden is de steun voor de democraat Obama onveranderlijk groot.

Bron: Trouw.nl

Hoewel de staten New York en Californië de grootste islamitische gemeenschappen hebben, is de stem van de moslims in Pennsylvania, Michigan, Virginia en Ohio mogelijk van doorslaggevend belang. In Florida is de moslimgemeenschap gegroeid. Saillant, want in die staat kreeg George W. Bush bij de presidentsverkiezingen van 2000 een paar honderd stemmen meer en won hij de presidentsverkiezingen.

Inhoudelijk zal de moslim voor weinig verandering zorgen. Hij vindt dezelfde onderwerpen belangrijk als de gemiddelde Amerikaan, blijkt uit een studie van het Institute for Social Policy and Understanding. De denktank vergeleek (historische) data van een aantal onderzoeksbureau’s.

Riskante islamkritiek
Voor presidentskandidaten is de islamitische stem wel belangrijk. Islam-kritische retoriek, die vooral klinkt in Republikeinse kringen, kan moslimkiezers afschrikken. Voor sommige christelijke en niet-gelovige kiezers is een kritische houding jegens de islam juist een pré.

Bush trok in 2000 relatief veel islamitische kiezers. Hij verloor zijn populariteit na invoering van strenge terrorismewetgeving en de oorlogen in Afghanistan en Irak – die werden als stigmatiserend ervaren.

Joden kiezen Obama
Religieuze en culturele joden (samen ongeveer 2 procent van de Amerikaanse bevolking) zijn nog steeds enthousiast over Obama. De president kan in november op driekwart van alle joodse stemmen rekenen, blijkt uit een enquêtevan het Public Religion Research Institute. Die prognose is opvallend: volgens sommigen maakte Obama zich impopulair toen hij zich kritisch uitliet over Israël. Het onderzoek geeft daar geen enkel bewijs voor.

Joden zijn positiever over moslims dan de gemiddelde Amerikaan. Iets meer dan de helft (54 procent) van de bevolking noemt moslims een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse godsdienstige landschap, tegen tweederde van de joden.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!