Voorpagina

Nederlandse moslims eenzaam

Binnen de moslimgemeenschap in Nederland rust er op praten over eenzaamheid een nog veel groter taboe dan in de rest van de Nederlandse samenleving. En dat terwijl moslims naar verhouding vaker eenzaam zijn dan de doorsnee Nederlander. Die waarschuwende woorden sprak Ahmed El Mesri, voorzitter van de multiculturele vereniging Assadaaka in Amsterdam op vrijdag 30 september op een thema-avond over eenzaamheid. El Mesri schat dat twee derde van de moslims in Nederland matig tot ernstig eenzaam is.
Dat vooral oudere moslim-mannen in ons land met eenzaamheid worstelen, komt volgens El Mesri doordat zij in hun jonge jaren als gastarbeiders naar Nederland kwamen met het plan om – nadat ze hier genoeg geld hadden verdiend – weer terug te keren naar hun eigen land om daar door te leven.

El Mesri, die zelf ruim dertig jaar geleden als twintiger op eigen houtje van Marokko naar Nederland kwam: “Veel moslimmannen van die generatie voelen zich mislukt. Ze slaagden niet in hun opzet maar bleven wel een afwachtende houding innemen in plaats van Nederlands te leren en in de samenleving hier te integreren. Terugkeren naar hun eigen land ging ook niet meer want ondertussen was het leven daar ook veranderd. Ze bleven dus in een rouwproces hangen en kregen allerlei psychische en lichamelijke klachten. Veel van hen verloren hun werk en raakten daardoor nog meer geïsoleerd.”

Oudere moslimvrouwen kampen volgens de Assadaaka-voorzitter ook met eenzaamheid maar zijn volgens hem toch meer zelfredzaam dan hun mannen: “ Ze stellen zich minder afwachtend op en namen de verantwoording voor de opvoeding op zich terwijl hun mannen buitenshuis hun ding deden of naar het koffiehuis gingen.” Het verplichte inburgeren trok vrouwen ook uit het isolement. El Mesri: “Tegen de wil van hun mannen in, moeten vrouwen nu wel de deur uit omdat op niet inburgeren een boete staat. Vrouwen zetten daarmee ook een stap naar meer vrijheid. Ze zijn leergieriger en hebben meer levenslust.” Van de kinderen van deze eerste generatie doen de dochters het volgens El Mesri ook beter dan de zonen: “Hoewel ook deze jonge generatie zich in de samenleving hier nog niet als volwaardig burger voelt geaccepteerd, tonen dochters ook meer zelfredzaamheid. Ze doen het bijvoorbeeld beter op school.”

Assadaaka organiseerde de thema-avond twee keer in de Week tegen Eenzaamheid en verzond daarvoor via e-mail 2500 uitnodigingen. Dat er op beide avonden niettemin maar een handvol geïnteresseerden kwamen opdagen, beschouwt El Mesri als een teken aan de wand dat eenzaamheid een onderwerp is dat binnen de moslimgemeenschap vaak nog wordt gemeden uit “trots en machogedrag”: “Men komt pas bij het Riagg terecht als het eigen leven volledig is stuk gelopen”, aldus de Assadaaka-voorzitter, die kan bogen op vijftien jaar werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg. El Mesri benadrukte het belang om alert te blijven op “de groep die maar blijft rondlopen met zijn onzichtbare beperking” en riep ook bestuurders op oog te blijven houden voor “de groeiende eenzaamheid om ons heen, ongeacht ras, afkomst en religie.”

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!