Voorpagina

De 11 voornaamste Israëlische mythes over Gaza, Hamas en oorlogsmisdaden ontkracht

Je moet toegeven dat Israëlische spindoctors zoals Mark Regev PR-meesters zijn. Zoals Patrick Cockburn van de Independent van het weekend onthulde: “het tactiekboek dat zij gebruiken is een professionele, goed onderzochte en vertrouwelijke studie hoe je de media en publieke opinie kunt beïnvloeden in Amerika en Europa.”

Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben geen Hamasfan. Ze zijn een brute, antisemitische groep die door Amnesty International en andere NGO’s beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen tegen de burgers van Gaza en oorlogsmisdaden tegen de burgers van Israël. Het afvuren van raketten op burgerdoelen is niet gerechtvaardigd volgens internationale wetgeving, zelfs niet als het geframed word als onderdeel van een (legitieme) strijd tegen bezetting door een vreemde militaire macht.

Dat gezegd hebbende: recent ben ik in debat gegaan op Twitter en op de radio met een aantal mensen die Israël’s aanval op Gaza ondersteunen. Ik stond verbaasd van hun grote hoeveelheid feitvrije uitspraken, maar ook van hun vertrouwen, gladheid en strakke discipline in het overbrengen van hun boodschap. Volgens deze pro-Israël- en pro-IDF-crew heeft Hamas overal schuld aan.

Dat is uiteraard complete onzin. Om wijlen US Senator Daniel Patrick Moynihan te citeren: “Je hebt recht op je mening. Maar je hebt geen recht op je eigen feiten.”

Dus, in de geest van Moynihanian, volgen hieronder weerleggingen — op basis van feiten en hard bewijs — van de 11 voornaamste mythen. Deze leugens en halve waarheden, en talking points die enkel het eigenbelang dienen, worden herhaaldelijk naar voren geschoven door verschillende Israëlische voorlichters, zowel op tv als op sociale media:

1) De Gazastrook wordt niet door Israël bezet

Boston Globe: “Door Israël ingestelde bufferzones… omvatten nu bijna 14 procent van Gaza’s totale oppervlakte en minstens 48 procent van het bebouwbare land. Op dezelfde wijze omvat de bufferzone op zee 85 procent van het zee-oppervlak dat in de Oslo-akkoorden aan de Palestijnen werd beloofd en daarmee werd 20 zeemijlen teruggebracht tot drie.” Human Rights Watch: “Israël beheerst ook nog steeds het bevolkingsregister voor inwoners van de Gazastrook, jaren nadat het er zijn grondtroepen en  kolonistennederzettingen heeft teruggetrokken.” B’Tselem, 2013: “Israël behoudt nog steeds exclusieve controle over het luchtruim boven Gaza en over haar territoriale wateren, net zoals het heeft gedaan sinds het de Gazastrook bezette in 1967.”

2) Israel wil een staakt-het-vuren maar Hamas niet 

Al Jazeera: “Meshaal heeft gezegd dat Hamas wil dat de ‘agressie morgen, vandaag of zelfs deze minuut nog stopt. Maar [Israël moet] garanties bieden dat de blokkade wordt opgeheven en niet als een belofte voor onderhandelingen in de toekomst.’ Hij voegde hier aan toe: ‘wij gooien de deur niet dicht in het gezicht van een humanitair staakt-het-vuren wanneer dit wordt vergezeld van een echt hulpprogramma.'”

Jerusalem Post: “Een dag na het sneuvelen van een door Egypte voorgesteld staakt-het-vuren, geaccepteerd door Israël maar verworpen door Hamas, stelde de terreurorganisatie voor om een einde te maken aan 10 jaar vijandelijkheid in ruil ervoor dat hun voorwaarden door Israël zouden worden geaccepteerd, *[in ruil ervoor acceptatie van hun voorwaarden door Israël,]* aldus Channel 2 op woensdag… De voorwaarden van Hamas waren de vrijlating van opnieuw gearresteerde Palestijnse gevangenen die vrijgelaten waren in de onderhandelingen rondom Schalit, het openen van de grensposten tussen Gaza en Israël om burgers en goederen vrije doorgang te geven, en internationale supervisie van de haven van Gaza in plaats van de huidige Israëlische blokkade.”

BBC: “Israëls veiligheidsraad heeft een voorstel afgewezen voor een staakt-het-vuren in Gaza voor de duur van een week, zoals naar voren geschoven door de Amerikaanse staatssecretaris John Kerry.” (noot WBH: op vrijdag 1 augustus 2014 leek Israël toch akkoord te gaan met een humanitaire wapenstilstand, om na enkele minuten toch het bestand te verbreken met een flink bombardement)

3) In tegenstelling tot Hamas, valt Israël niet opzettelijk burgers aan

The Guardian: “Op die plek raakte de [Israëlische] granaat het strand, waarbij degenen die hem afvuurden schijnbaar hun vizier bijstelden om op de vluchtende overlevenden te richten. Terwijl deze explodeerde, stonden er journalisten bij de terrasmuur die schreeuwden: ‘Het zijn alleen maar kinderen.'”

UN high commisioner for human rights Navi Pillay: “Een aantal incidenten, tezamen met het hoge aantal burgerslachtoffers, weerlegt de [Israëlische] bewering dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om het leven van burgers te beschermen.”

United Nations fact finding mission on the Gaza Conflict, 2009: “De tactieken die de Israëlische troepen gebruiken in het Gaza-offensief komen overeen met eerdere modi operandi, waarvan het meest recente voorbeeld de Libanese oorlog van 2006 is. Een concept dat bekend staat als de Dahiya-doctrine kwam toen aan het licht, wat het gebruik van disproportioneel geweld omvat, als ook het veroorzaken van grote schade aan en de vernietiging van bezit van burgers, de infrastructuur en lijden voor de burgerbevolking. De fact finding mission sluit af met een overzicht van gebeurtenissen die precies blijken te zijn gegaan zoals de bedoeling [van Israëlische troepen] was.”

4) Alleen Hamas heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en Israël niet

Human Rights Watch: “Israëlische troepen hebben mogelijk bewust of op roekeloze wijze mensen aangevallen die duidelijk burgers waren, zoals jonge jongens, en burgerdoelen, inclusief een ziekenhuis – schendingen van oorlogsrecht die wijzen op oorlogsmisdaden.”

Amnesty International: “Het opzettelijk aanvallen van het huis van een burger is een oorlogsmisdaad en de overweldigende schaal van vernietiging van huizen van burgers, in sommige gevallen met volledige families er nog in, wijzen naar een verontrustend patroon van herhaalde schendingen van oorlogsrecht.”

5) Hamas gebruikt burgers van Gaza als ‘menselijke schilden’

Jeremy Bowen, BBC Middle East redacteur: “Ik zag tijdens mijn week in Gaza geen bewijs van de Israëlische beschuldiging dat Hamas Palestijnen als menselijk schild gebruikt.”

The Guardian: “In de afgelopen week, heeft The Guardian grote aantallen mensen zien vluchten uit verschillende buurten… en geen bewijs dat Hamas hen verplichtte om te blijven.”

The Independent: “Sommige Gazanen hebben toegegeven dat ze bang zijn om kritiek te leveren op Hamas maar niemand heeft gezegd dat ze door de organisatie gedwongen worden om op gevaarlijke plekken te blijven om tegen hun wil als menselijk schild te dienen.”

Reuters, 2013: “Een mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties heeft Israëlische troepen ervan beschuldigd dat ze Palestijnse kinderen hebben mishandeld, onder andere door degenen die ze in hechtenis hadden genomen te martelen en anderen als menselijk schild te gebruiken.”

6) Het huidige conflict in Gaza begon met raketvuur van Hamas op 30 juni 2014 

Times of Israel: “Hamasleden zaten achter een spervuur aan raketten dat Israël raakte op maandagochtend. Het is voor het eerst in jaren dat de islamistische groep de Joodse staat rechtstreeks uitdaagde, volgens ambtenaren van de Israëlische defensie. De veiligheidsbronnen spraken op voorwaarde van anonimiteit en stelde vast dat Hamas dit had afgevuurd als wraak voor een Israëlische luchtaanval enkele uren eerder die één persoon doodde en nog drie verwondde. Hamas heeft sinds het einde van Operatie Verdedigingspilaar in november 2012 geen raketten meer op Israël afgevuurd.”

The Nation: “Gedurende de tien dagen van Operatie Broeders Hoeder op de Westbank [voor de start van het conflict in Gaza], heeft Israël ongeveer 800 Palestijnen gearresteerd zonder aanklacht of rechtszaak, negen burgers gedood en is het 1300 gebouwen binnengevallen (woonverblijven, commerciële en openbare gebouwen). Deze militaire operatie richtte zich op Hamasleden die vrijgelaten waren gedurende de gevangenenuitwisseling rondom Gilad Shalit in 2011.”

7) Hamas is nooit gestopt met het afvuren van raketten op Israël 

Jewish Daily Forward: “Hamas heeft geen enkele raket afgevuurd sinds [het Gazaconflict van 2012] en heeft raketvuur van kleinere jihadgroepen grotendeels weten tegen te gaan. Raketvuur, gemiddeld 240 per maand in 2007, viel terug naar vijf per maand in 2013.”

International Crisis Group: “In 2013 werden er minder raketten vanuit Gaza afgevuurd dan in welk jaar dan ook sinds 2001 en bijna alle raketten die werden afgevuurd tussen het staakt-het-vuren van november 2012 en de huidige crisis waren van andere groepen dan Hamas. Het Israëlische veiligheidsapparaat erkende de agressieve inspanningen om raketvuur tegen te gaan van de nieuwe politiedienst van Hamas die specifiek voor dat doel was opgezet. Toen Israël (en Egypte) de overeenkomst van 2012 terugdraaide- die in sommige gevallen in het beste geval slechts spaarzaam was geïmplementeerd – draaide Hamas ook haar inspanningen terug om raketvuur tegen te gaan.”

8) Hamas provoceerde Israël door drie Israëlische tieners te ontvoeren en vermoorden 

Jewish Daily Forward: “De Israëlische overheid heeft vrijwel vanaf het begin geweten dat de jongens dood waren. Ze hebben de fictie in stand gehouden dat zij hoopten dat de jongens levend gevonden konden worden als een voorwendsel om Hamas’ operaties op de Westbank te ontmantelen. Dat was niet eens de enige leugen. Het was vanaf het begin duidelijk dat de ontvoerders niet in opdracht van de Hamasleiding in Gaza of Damascus handelden. De Hebrontak van Hamas – meer een misdaadfamilie dan een clandestiene organisatie – kent een geschiedenis van handelen buiten de kennis van hun [Hamas]leiders om en soms ook tegen hun belangen in.”

BBC-correspondent Jon Donnison: “Israëlische politieagent Mickey Rosenfeld vertelt me dat de mannen die drie Israëlische tieners doodden, zeker een cel op zichzelf waren, geaffilieerd aan Hamas maar niet handelend onder hun leiding. Dit lijkt haaks te staan op de lijn van de regering van Netanyahu.”

9) Hamas’ leiding en niet de blokkade van Israël heeft schuld aan de humanitaire crisis in de Gazastrook

US State Department Cable: “Israëlische ambtenaren hebben meermaals tegenover de ambassade bevestigd dat ze de economie van Gaza op het laagst mogelijke niveau willen laten functioneren dat consistent is met vermijding van een humanitaire crisis. Israëlische ambtenaren hebben meermaals bevestigd dat ze de economie van Gaza op het punt van instorten willen houden zonder het helemaal over de rand te kieperen.”

The Guardian: “Het Israëlische leger heeft precies berekend hoeveel calorieën Gaza dagelijks nodig heeft om ondervoeding te voorkomen, tijdens een blokkade van het Palestijnse gebied tussen 2007 en mid-2010, volgens dossiers die woensdag op last van de rechtbank werden vrijgegeven door het Ministerie van Defensie. De Israëlische burgerrechtengroep Gisha… had een langdurige rechtszaak aangespannen om de documenten vrij te laten geven. De leden [van Gisha] zeggen dat Israël de caloriebehoefte van de populatie van Gaza berekende zodat ze de hoeveelheid inkomend voedsel konden beperken.”

10) De Israëlische overheid wil, in tegenstelling tot Hamas, een twee-statenoplossing 

Times of Israel: “[Netanyahu] heeft expliciet duidelijk gemaakt dat hij nooit of te nimmer een volledig soevereine Palestijnse staat op de Westbank zou steunen… Tijdens het huidige conflict ging hij verder: ‘Ik denk dat het Israëlische volk nu zal begrijpen wat ik altijd zeg: er kan geen situatie bestaan, onder welke overeenkomst dan ook, waarin we de controle afstaan  over de veiligheid van het gebied ten westen van de Jordaanrivier.”

11) Elke serieuze analist is het erover eens dat Hamas, niet Israël, dit huidige conflict is begonnen 

Nathan Thrall, senior Mid East analyst at the International Crisis Group, in de New York Times: “De huidige escalatie in Gaza is het directe gevolg van de keuze van Israël en het westen om de uitvoering tegen te werken van de overeenkomst tot Palestijnse verzoening van april 2014.”

Henry Siegman, voormalig national director van het American Jewisch Conragress, in Politico: “Israëls aanval op Gaza… werd niet uitgelokt door Hamas’ raketvuur op Israël, maar door Israëls vastbeslotenheid om de Palestijnse eenheidsregering ten val te brengen die eerder in juni gevormd was, ondanks dat deze regering had toegezegd alle voorwaarden van de internationale gemeenschap na te komen die zij haar hadden opgelegd in ruil voor erkenning van haar legitimiteit.”

Oorspronkelijk gepubliceerd op Huffington Post. Vertaling door Noureddinus. Volg hem maar niet op twitter.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!