Voorpagina

Update: Tweede Kamer akkoord over rituele slacht

Geiten in een intensieve veehouderij

DEN HAAG – De VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben een akkoord bereikt over een amendement op het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden.

Het amendement komt er op neer dat het verbod blijft staan, maar dat er een uitzondering gemaakt kan worden als dieren via rituele slachtmethoden aantoonbaar niet meer lijden dan bij de reguliere slacht. “Er leiden meerdere wegen naar Rome, die willen we niet afsluiten”, aldus Van Veldhoven.

“We willen de mogelijkheid niet uitsluiten dat er ook zonder voorafgaande bedwelming slachtmethoden bestaan die even diervriendelijk zijn als de reguliere slacht.”

Lees Verder

Reacties van Joodse en moslimgemeenschap

Het Contactorgaan Moslims en Overheid spreekt over een “suggestief en vooringenomen voorstel”. “We worden in de beklaagdenbank gezet en moeten bewijzen dat we onschuldig zijn,” aldus woordvoerder Yusuf Altuntas.

“Er is niets mis moet ons geloof. Het ritueel slachten maakt daar onderdeel van.” Althuntas vreest ook dat de discussie blijft doorgaan. Hij wijst erop dat het wetenschappelijk niet is aangetoond dat onverdoofd slachten minder diervriendelijk is dan de reguliere slacht.

Het actiecomité Halal noemt het “symboolpolitiek”. “Hoe moet je bewijzen dat een dier niet lijdt. Je kunt het een dier niet zelf vragen”, aldus woordvoerder Kücük. Lees Verder

CDA, CU en SGP hebben alternatief: Dier dat lijdt bij slacht alsnog verdoven

De dierenarts die bij de slacht moet zijn, mag het dier bovendien alsnog bedwelmen als het na 45 seconden nog niet het bewustzijn heeft verloren.

Alleen een slachthuis dat voldoet aan strikte voorwaarden krijgt een vergunning en de slachters moeten voldoen aan eisen van bekwaamheid.

Marianne Thieme (PvdD) verwacht dat zelfs dit niet resulteert in mogelijkheid om onverdoofd te slachten:

“Als er bewijzen komen dat het dierenleed dan niet aanwezig is, wat ik nadrukkelijk niet verwacht, dan zijn we voor ontheffing.” Maar die bewijzen komen er niet, aldus Thieme.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!