Tag Archives: ajouaou

Onderzoek naar Moslims in Nederland moet anders

maandag, november 19th, 2012 -

Het is een goede zaak dat er meer wetenschappelijke aandacht komt voor de religieuze beleving onder moslims in Nederland. Maar zijn het gebruikte begrippenkader en de meetinstrumenten van SCP wel geschikt voor de Islam in NL?

By 4

Imam als geestelijk verzorger

donderdag, november 15th, 2012 -

Tot de zorgtaken die de overheid voor haar rekening neemt, behoort de geestelijke verzorging. In Nederland werken islamitische geestelijk verzorgers, naast gevangenissen, ook in het leger en in de zorg. Maar wat doen ze eigenlijk en waarom?

By 2