Voorpagina Islam, Maatschappelijk, Politiek

VVD: Verspreiden Quran is misdrijf

Het lijkt er op dat de VVD het spoor nu helemaal bijster is. De ene wanhoopsactie na de andere volgt om maar in de spotlights te blijven. Om niet als politieke partij ergens in een donkere hoek te verdwijnen, haalt men alles uit de kast. Niemand meer die naar ze wil luisteren, dus moeten ze wel de aandacht trekken met het schreeuwen van onzin:

"Verspreiding van de Koran in de huidige vorm is een misdrijf. Dat stelt een auteur onder het pseudoniem ‘H.S.M. Frankenvrij’ in een artikel in het partijblad Liberaal Reveil."

Hier was gisteren op NOVA een debat over tussen Heleen Dupuis en Mohammed Cheppih (onze gastarbeider).Nu hebben we dergelijke uitingen wel vaker gehoord, dus echt schrikken doen we hier niet meer van. Het is eerder een tentoonstelling van onwetendheid en provocatie (vermomd onder de noemer ‘een discussie aangaan’). Het artikel bestaat uit het bekende knip- en plakwerk, het halen van verzen uit hun context en het trekken van conclusies die het beste uitkomt. Wat dat betreft verschillen ze niet veel van de zogenaamde ‘moslim-terroristen’ die precies hetzelfde met onze heilige Quran doen.

Het ‘deskundig’ advies van de auteur van het artikel is helemaal lachwekkend:

"Als oplossing stelt de auteur voor om ‘islamitische redacteuren’ een legale versie van de Koran te laten maken. Alle oproepen tot haat en geweld moeten daaruit verwijderd zijn. De Bijbel is volgens de auteur een stuk verdraagzamer."

De auteur voelt zich wel slim genoeg om de Quran te interpreteren (lees: misbruiken voor de eigen agenda), maar kent helaas niet één van de grondbeginselen van de Islam. De Quran is voor moslims een heilig boek, waarin je niet één punt of letter mag veranderen. Door aan ‘islamitische redacteuren te vragen een aparte versie hiervan te maken’, is alsof je aan een moeder zou vragen om haar kind in te wisselen voor een ander.

Quran, Surah Baqarah (Hoofdstuk 2):

Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden. Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken. En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen vóór u is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.

Gods Woord is Waarheid.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van