Voorpagina Recensies

Recensie: Understanding Palestine

Tariq Shadid geeft in zijn verzameling essays over Palestina een aantal inzichten, meningen en feiten die dit vraagstuk verhelderen en Palestina van een andere kant belichten dan de kant die doorgaans in de Nederlandse media wordt belicht.

Als het om een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns vraagstuk gaat, dan is een democratische, seculiere Israëlisch-Palestijnse staat waarin iedereen vredig en met respect voor elkaar en elkaars fundamentele rechten samenleeft een grote utopie. De vraag tegenwoordig is of ‘twee staten, twee volkeren’ ook niet een utopie is.

Hoewel de arts-schrijver Tariq Shadid op de bovenstaande vraag geen antwoord geeft, geeft hij in zijn verzameling essays over Palestina wel een aantal inzichten, meningen en feiten die dit vraagstuk verhelderen en Palestina van een andere kant belichten dan die doorgaans in de Nederlandse media wordt belicht.

Als een ware anatoom snijdt hij diep in de problematiek en komt met analyses: sommige die voor de hand liggen en die door de pers wel eens zijn aangestipt, maar veelal dieperliggende analyses.  Shadid is namelijk zelf een Palestijn en is, ondanks dat hij niet meer in Palestina woont, zeer betrokken bij dit vraagstuk. Hij wil anderen ook betrekken en informeren. Zo schrijft hij al jaren artikelen en essays voor met name een Palestijnse onlinke krant, genaamd the Palestinian Chronicle.

Sommige van zijn essays zijn gebundeld in Understanding Palestine. De essays zijn kort en krachtig. Vaak waren ze geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen in het Israëlisch-Palestijnse gebied die de media naar voren brachten. Shadid geeft zijn eigen visie op deze ontwikkelingen. Omdat sommige essays betrekking hebben op de ontwikkelingen van het begin van het millennium kunnen ze wat gedateerd overkomen. Het feit dat Shadid’s schrijfwijze probeert de korte houdbaarheidsdatum van een nieuwsfeit te overstijgen zodat het algemeen toepasbaar wordt voor het vraagstuk, zorgt ervoor dat de artikelen leesbaar en relevant voor deze tijd blijven.

Shadid ademt een en al het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk uit. Het doel van zijn boek is de lezer Palestina te laten begrijpen. Als geen ander erkent hij ook dat om Palestina en de huidige situatie te begrijpen, de motieven en de achtergronden van de historie en de politiek van Israël in het verhaal betrokken moeten worden. Dat doet hij vol passie. Soms zijn de essays doorspekt met grote woorden en beeldspraak en heeft hij kritische bijnamen voor Israëlische leiders. Daarnaast schuwt hij niet om in klare taal concepten als ‘raciale superioriteit’ ten opzichte van Israël te gebruiken en etnische zuivering ten opzichte van Palestina om zijn standpunt extra kracht bij te zetten.

Hoewel hij soms grote kritiek heeft op Israël, diens politiek en de frustrerende rol van Amerika in het vredesproces, blijft zijn overkoepelende visie pacifistisch en laat hij meer dan eens doorschemeren dat zijn boodschap die van de gelijkheid van alle mensen is: Palestijns èn Israëlisch en alles daarbuiten. Toch vraagt hij zich terecht af of de gelijkheid van mensen niet een botte leugen is.

Understanding Palestine is zeker geen boek dat je overvalt met feiten of met argumenten maar geeft een onalledaags perspectief op het vraagstuk. Het boek is in het Engels geschreven. Soms werken de extra regels wit tussen de alinea’s vertragend op het lezen. Dat zijn technische details. Voor wie Palestina en het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk wil begrijpen of beter wil begrijpen, is het boek een aanvulling en worden nieuwe inzichten opgedaan. Aan het einde van het boek wordt duidelijk dat dit conflict niet in een boek samen te vatten is.  Wie dit conflict en Palestina echt wil begrijpen, moet eigenlijk nog een stap verder gaan maar als beginstap is dit boek een aanrader.

Koop dit boek hier of hier.