Voorpagina Maatschappelijk, Wetenschap

Mythbuster: Moslims toch ‘normaler’

Na 9/11 in New York is de kloof tussen moslims en niet-moslims groter geworden. Na 7/7 in London gold dit ook sterk voor de Britse moslims en niet-moslims. Of toch niet? In London werd hier een onderzoek naar gedaan door The Gallup Organization. Het resultaat (verrassend voor sommigen): de kloof is veel minder groot dan we zelf denken.

Een aantal uitkomsten is best interessant om eens naar te kijken. Zo werd gevraagd hoe de ondervraagden zichzelf eerst zien: Christelijk/Muslim of ‘A citizen of my country’. Moslims antwoordden hier met 81% op dat ze zich eerst moslim voelen. En 88% van de moslims gaf ook aan dat religie een belangrijk deel in het dagelijkse leven inneemt. Bij niet-moslims lagen deze percentages veel lager.


Foreignpolicy.com

Maar als we kijken naar een aantal andere uitslagen, zien we duidelijke overeenkomsten.

Enerzijds zien we dat zowel moslims als overige bewoners van London bijv de taal, educatie, werk en participatie in de politiek belangrijk vinden bij integratie. Waarbij het grappig is te zien dat moslims zelfs meer waarde hechten aan de nationale Britse feestdagen als bijdrage aan integratie dan de niet-moslims aldaar. Ook hebben over het algemeen moslims in Engeland meer vertrouwen in the police, the elections en the judicial system. Waarbij ze zelfs bijna twee keer zoveel vertrouwen hebben in the National government dan de niet-moslims.

Dus waarbij het eerste antwoord (muslims voelen zich eerst muslim en daarna Brits) je doet twijfelen aan de mate van het gevoel thuis te horen in de samenleving, blijkt uit de overige antwoorden dat Britse moslims zich over het algemeen wel eerst moslim voelen, maar dat dat niet ten koste gaat van het Britse gevoel. Ze hebben net zo veel (en anders meer) vertrouwen in de overheid en andere nationale organen en denken op veel punten hetzelfde over integratie.

Een aantal andere uitslagen: moslims zijn sterker tegen homoseksualiteit, hebben meer respect voor andere religies, houden zich sterker aan morele principes, steunden minder de invasie in Irak…

Het is ook belachelijk dat Fok.nl dit onderzoek presenteert met de titel: ‘Moslims: homoseksualiteit onaanvaardbaar’. Elke religieuze groep is sterker tegen homoseksualiteit dan ‘het overige publiek’. Misschien was het verstandiger om het onderzoek toch wat grondiger te bekijken voor de redactie daar. Dan was het doel en de uitkomst misschien wat meer opgevallen.

Hieronder een aantal (misschien onverwachte) uitslagen wat overzichtelijker.


Foreignpolicy.com