Voorpagina Spiritualiteit

Zwarte magie

Wie van jullie gelooft in voodoo of sehar? Hebben jullie in je directe omgeving hier wel eens te maken gehad? Kennen jullie iemand die zwaar beïnvloed is door satanische krachten? Voorheen was ik altijd sceptisch over dit vraagstuk, maar de laatste jaren geloof ik er steeds sterker in, temeer omdat ik in mijn omgeving dingen zie gebeuren die voor het rationele verstand niet te bevatten zijn. Ook de Islam erkent zwarte magie en waarschuwt 1 ieder die zich bezigt met dit soort praktijken. Het klinkt ergens wel vanzelfsprekend; als je voor iemand het goede wenst (dua) kun je voor een ander ook het slechte wensen. Wat ik mij dan wel afvraag; Kan God de Satan machtigen om slechte smeekbedes te aanvaarden? Zo ja, waarom doet Hij het dan?

Een paar jaar geleden zijn ReFlex en ik naar een spirituele stad in het Noorden van India geweest. Het is een oord waar zieke personen (zowel lichamelijk als geestelijk) komen die bij de reguliere geneeskunde zijn afgewezen en hier hun heling trachten te krijgen. Vaak is er sprake van voodoo.  Er zijn allerlei methodieken om de duivel te verdrijven en de persoon te verlossen van het lijden. Zo kun je 40 dagen lang gekluisterd blijven in een hok van 2 bij 2 meter en je slechts bezighouden met meditatie en zikr. Een geestesverdrijver (wakil) probeert dan de zwarte kracht te lokaliseren en deze uit het lichaam te halen (zie  scène Constantine).

Afijn, kennen jullie mensen in Nederland die zich bezighouden met het verdrijven van kwade geesten (jinns)? Zo ja, welke methodieken hanteren zij en heeft het effect gehad? Ik ben benieuwd.