Voorpagina Maatschappelijk

Moskee op stil, niet dus

Merkwaardig hoe Wilders-nederlagen niet opgepakt worden door de media. Godszijdank hebben wij Hendrik Jan Bakker die niets ongemerkt voorbij laat gaan. Zo blijkt dat een week geleden de kamervragen van de leden van PVV en SGP beantwoord zijn door minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) inzake de gebedsoproep via de luidsprekers door een moskee in Vlaardingen. Hierin maakt de minister duidelijk dat zowel zij als haar collega’s er over eens zijn dat de gebedsoproep van een moskee en die van een kerk, toegestaan zijn. Hiermee is de poging van De Partij voor de Vrijheid om de vrijheid van de moskee af te nemen mooi mislukt en is duidelijk geworden waar de SGP voor staat.

Het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging wordt beschermd door artikel 6 van de Grondwet (zie ook Handelingen II 1987-1988, blz. 2241). De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In artikel 10 van de Wet openbare manifestaties is bepaald dat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen met betrekking tot de duur en het geluidsniveau.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal