Voorpagina Islamic Finance

Islamic Finance Jaaroverzicht 2011

De afgelopen 41 jaar hebben we wereldwijd 124 financiële stabiliteitscrises, 208 valutacrises en 63 staatsschuldencrises gehad. 2012 is begonnen, tijd voor een Islamic Finance Jaaroverzicht 2011.

Een financiele crisis is binnen het huidige financiele systeem niet verrassend als je beseft dat we de afgelopen 41 jaar wereldwijd 124 financiële stabiliteitscrises, 208 valutacrises en 63 staatsschuldencrises hebben gehad (bron: IMF).

Er wordt al lange tijd actief geprotesteerd (bijv. middles endthefed en ook door imams bij occupy wallstreet) tegen de losbandigheid (en de aangeboden oplossingen) van ons wereldwijde financiële systeem. Met name tegen  surreëel bankieren en geldschepping via fractioneel reserve bankieren (en in Europa tegen ESM). Het belangrijkste gezwel hierin is de ongeremde kredietcreatie in onvruchtbare schulden (schulden maken zonder directe link met ons dagelijks leven) en de rente daarover dankzij de handel in schulden (in NL is rente nooit meer dan 16% per jaar). Deze 2 zaken zijn o.a. verboden in het ‘Islamitisch’ bankieren (synoniem = rentevrij duurzaam bankieren). Geen bellenblazerij dus.

Voorop staat dat de beste financiering geen financiering is. Dus ook het i-bankiersysteem heeft zo zijn kritiekpunten (wellicht ook dankzij de ‘onzichtbare hand’) en haar praktische status is nog verre van het eindstation. Echter Islamitisch financieren zorgt voor meer discipline in de financiële wereld en dat we elkaar meer recht aan doen dan nu het geval is. Onder het mom van alternatieven ontwikkelen voor het bestaand mondiale banksysteem en deze levend en beschikbaar houden totdat het onmogelijke onvermijdelijk is, is het boeiend om te zien wat er weer allemaal op het gebied van ‘islamitisch’ bankieren (en financieren en verzekeren) het afgelopen jaar is gebeurd. Kortom het is weer tijd voor het Islamic finance jaaroverzicht 2011.

De cijfers

Het afgelopen jaar was een jaar vol onzekerheid op de wereldwijde financiële markten, behalve op de  Islamic Finance markt. De totale waarde is meer dan 10% gestegen t.o.v. vorig jaar.

 • Huidige waarde: 843 miljard euro (bron: Global IF Report 2011).
 • De verwachting in 2016: 1480 miljard euro (AAOIFI).
 • Deutsche bank voorspelt verdubbeling v/d huidige waarde in 2016.
 • Aantal Islamic finance instellingen : 600 IFI’s in 75 landen (WIBC Asia 2011)
 • Takaful markt (¨islamitische¨ verzekeringen): 9 miljard euro (bron: WT Report 2011 E&Y)
 • Top 5 ´islamitische´ banken in bezittingen: Al-Rajhi, Kuwait Finance house, Dubai Islamic bank, Abu Dhabi Islamic bank, Al-Baraka Group.

Belangrijke meetings uit het afgelopen jaar (meeste zijn te volgen op YouTube en amilin.tv)

België

De minister van Financiën hoopt dat banken in België zich open zullen stellen voor ´islamitisch´ bankieren. Dit zei hij tijdens een lezing eind oktober ´11 met 300 geïnteresseerden in Brussel.

Luxemburg (lid van IFSB)

 • De Luxemburgse overheid heeft een website opgericht exclusief voor de promotie van ´islamitische´ financiële dienstverlening. Zie: www.islamicfinanceluxembourg.lu
 • De minister van Financiën vindt dat Europa kan leren van ´Islamitische´ financieringen.
 • IFSB Summit is voor het eerst gehouden in een Europees land: Luxemburg. Met o.a. oud-AFM bestuurder Paul Koster als spreker.

Nederland

 • De eerlijke bankwijzer bestaat 2 jaar. Zie hier de onderzoeksresultaten met onder meer de misplaatste luiheid van Nederlandse banken om informatie te verstrekken, transparant te zijn en maatschappelijk verantwoord te verduurzamen. In februari 2011 eiste Minister de Jager van Financiën openheid van banken inzake hun investeringsbeleid. Dit eiste hij ook als aandeelhouder van ABN AMRO. Maar dit heeft niet geholpen want ¨De meeste Nederlandse banken houden een groot deel van hun investeringen geheim¨, concludeert  de Eerlijke bankwijzer in September 2011.
 • Een Islamitische lener is een trouwere terugbetaler. Wanbetaling komt minder voor bij ¨islamitische¨ leningen dan bij ¨gewone¨ leningen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Verder legt Omar Salah (promovendus in Tilburg) hier uit dat Islamitisch bankieren méér is dan uitsluitend het renteverbod.
 • De Rabobank heeft in december ’11 haar meerderheidsbelang in de Zwitserse islamitische private bank Sarasin verkocht aan de Safra Group.
 • DNB en AFM willen dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Dit zal een introductie van ´halal´ hypotheken in Nederland vergemakkelijken.
 • ING vertelt over ¨islamitisch¨ verzekeren (takaful) en het inspelen op de behoeften van klanten in Maleisië.
 • Het Kennis en Economisch onderzoeksbureau van de Rabobank heeft een themabericht gepubliceerd over ¨Islamitisch¨ financieren. Deel II volgt binnenkort.
 • Zie hier wat dhr. Kuhlmann, de baas van ING DIRECT, vindt van ´islamitisch´ bankieren.
 • Bij de Triodosbank krijg je geen zakelijke bankrekening of financiering als je bedrijf zich bevindt in de volgende sectoren: bontindustrie, bio-industrie, kernenergie, milieugevaarlijke stoffen, pornografie, tabak, wapenindustrie en kansspelen.  Helaas word je ook afgewezen, met uitsluitend een verwijzing naar het risicobeleid, wanneer je als Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële dienstverlening (ORFD) een rekening wilt openen. Is rentevrij niet duurzaam genoeg?
 • VPRO: Vrouwen & Islamitisch bankieren. De VPRO nam een kijkje in Maleisië. Zie hier de documentaire en de internetreacties.
 • Tijdens de financiële beschouwingen in oktober 2011 werd duidelijk dat Nederland €28 miljoen per dag aan rente betaalt.
 • Sustainable Finance Lab is een prachtig initiatief uit november 2011 dat binnen ¨islamitisch¨ financieren valt, maar er wordt om de hete brij heen gedraaid, zoals ik hieronder ook een aantal net-niet sustainable finance initiatieven kan bedenken. Het onderliggende probleem wordt niet opgelost. Oprechte Financial sustainability bereik je uitsluitend door de GELDCREATIE uit private handen te houden (zie ook begin van dit artikel over de honderden crises die we hebben gehad). Het idee dat ¨onafhankelijke¨ centrale banken het banksysteem beter kunnen beheren, is verleden tijd.

Bijna duurzaamheidmaatregelen:

 • Elke maandag en donderdag vasten om je kredietbehoeften te leren te beperken.
 • Antwoorden op onze echte financiële problemen in NL vind je niet op de tv, dus doe hem vaker uit.
 • Belasting heffen op rente-inkomsten.
 • Gehandicapten, vrouwen en Nederlanders met ¨niet-Nederlandse¨ voornamen, op leidinggevende posities plaatsen in de bancaire en financiële wereld, want de grootste veroorzakers van de crisis zijn blanke, gladgeschoren, gestropdaste mannen van 35-65 jaar.
 • High frequentie trading afschaffen want het is niets anders dan valsspelen.
 • Rechtstreeks invloed geven aan klanten in het beleggingsbeleid van de bank, want wie investeert voortdurend het meeste geld in de bank: klanten of aandeelhouders v/e bank?
 • Alternatieven zoeken voor het rentemargebedrijf om winstgevend te kunnen bankieren (financieringsvormen van ´islamitisch´ bankieren bijv.)
 • Collectief afschaffen van activiteiten op afdelingen ¨gestructureerde producten¨ die buiten de balans om bankieren door listen te bedenken om  risico´s in offertes te plaatsen en vervolgens te profiteren met tientallen basispunten (financiële derivaten).

Duurzaam betekent eigenlijk het natuurlijk verloop respecteren. Laat zeer zwakke banken dus doodgaan en help uitsluitend haar rekeninghouders. Werkelijke stabiliteit in het bancaire systeem, waarin banken en centrale banken nooit zullen terugvallen in oude fouten, bereik je door het nationaliseren van het systeem. Gemaakte boekwinsten van centrale banken, macht, invloed en controle over de rentevoet en de goudvoorraad gaan zo terug naar het publiek of publieke domein. Commerciële banken mogen niet meer geld creëren dan ze hebben of dan de staat creëert in het uiterste geval. De baas van het systeem, uitgifte van geld en creëren van krediet wordt dus het Ministerie van Financiën i.p.v. de centrale bank.

De staat kan

 • de rentevoet op 0 zetten en dan zelfs zelf geld creëren en zonder rente uitgeven aan bekostiging van onderwijs, zorg enz.,
 • geld drukken om de staatsschuld te betalen
 • eenmalig geld creëren gratis voor alle natuurlijke personen om te sparen of persoonlijke schulden verplicht mee af te betalen (deze ideeën zijn van Australiër Steve Keen)

Hiermee breng je dus rechtvaardige duurzame geldstromen op gang. Met alleen kredietverstrekking van bestaand spaargeld (chartaal of giraal) voor onze behoeften om goederen en diensten te kopen. Financieele transacties uitsluitend gekoppeld aan de reële economie. Geld en krediet uitsluitend gecreëerd ter hoogte van (BNI), dat wat wij jaarlijkse in Nederland verdienen en wat wij jaarlijks in Nederland maken.

Hierna zijn de toepassing van de sustainable finance lab maatregelen (en het islamitisch bankieren concept) echt duurzaam. Nu wordt nieuw computergeld gecreëerd (door de huidige banken op basis van een gedeelte van ons spaargeld, of geleend van onze centrale bank die het weer heeft geleend van de Amerikaanse centrale bank FED), bovenop wat we met z´n allen maximaal aan economische activiteiten  40 uur per week kunnen verrichten. Overigens hebben 2 Fed-juristen (matthew collect & yvonne mizusawa) in de rechtbank in 2010 verklaard dat de Fed een bedrijf is wat in privé handen is. Zie hier de video. Bovendien hebben vier Nederlandse banken €34 miljard rechtstreeks geleend in de afgelopen drie jaar van de Amerikaanse centrale bank Fed. Dit geld moet terug verdiend worden ten koste van de Nederlander. Das lekker rente cashen door de huidige private UBO´s (ultimate benficial owners) van de Amerikaanse centrale bank, die niets geven om sustainable finance of rentevrij duurzaam financieren.

Lichtpuntjes

Venture Capital, private equity  (rentevrije risicoparticipaties), participatiemaatschappijen en ¨operational¨ leasemaatschappijen in Nederland vormen een goed model voor ´islamitisch´ financieren zonder dat ze het beseffen. Daarentegen zijn er gelukkig honderden stichtingen in Nederland die via verschillende financieringsinstrumenten (zoals giften/schenkingen) hun best doen voor een betere wereld. Uit het fondsenboek 2011 blijkt dat 20 stichtingen via renteloze leningen een bijdrage leveren aan het motto ¨verbeter de wereld begin bij je geld¨. Welbewust op de toekomst in Nederland gericht zijn de Stichting Algemeen Studiefonds in Delft en het Studiefonds Plus. Verder blijkt dat de gemeentelijke bijstandverlening voor zelfstandigen (BBZ) renteloos verstrekt wordt. Bovendien komt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel nog naar voren dat de volgende bedrijven of non-profit organisaties zich vandaag de dag actief bezig houden met rentevrij duurzaam financieren:

 • BNP ISLAMIC ISSUANCE B.V.   KvK 34249123
 • Gelre Handelswerken KvK 09167059
 • Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD)  KvK 53295781
 • Stichting STRO  Kvk 41187305

Voor vergelijkers, liefhebbers en terugkijkende trendwatchers volgen hieronder de Islamic finance jaaroverzichten van de afgelopen 4 jaar:

Wie weet wat twintig twaalf ons brengt… misschien een Master in ´Islamitisch´ financieren in Leiden? In ieder geval een rijk welzijn toegewenst.

Nieuwsgierig naar méér? Download hier het uitgebreidere IF Jaaroverzicht 2011.

Nordien Chalhi is voorzitter van Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening. ORFD houdt zich bezig met eigen onderzoek, voorlichting en ondersteuning van onderzoekers, academici & studenten en is actief met de ontwikkeling van rentevrije financiële producten en diensten door samen te werken met diverse maatschappelijk verantwoorde organisaties.

Lees andere stukken van