Voorpagina Gastarbeiders, Politiek

Buitenlandse Turken kunnen stemmen!

Famile Arslan is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

Vanaf vandaag kunnen de buitenlandse Turken stemmen. Met de aankomende verkiezingen welke gepland staan op 22 juli as kunnen de Europese/Amerikaanse/Australische Turken vanaf morgen hun stem uitbrengen op alle vliegvelden en grensposten in Turkije. 

Iedere Turk, die de Turkse nationaliteit nog heeft, kan bij zijn inreis in Turkije aan de grens zijn stem uitbrengen. Ook op alle grensposten, zoals vliegvelden, landgrensposten, havens en dergelijke kunnen de Turkse onderdanen uit het vreemde van zich laten horen. Op welke wijze dat precies in zijn werk gaat is mij op dit moment niet bekend. Op welke wijze de stemmen opgeslagen zullen worden en in hoeverre de veiligheid is gewaarborgd, is niet bekend. Maar zoals bij alle verkiezingen is er het gevaar van vervalsing van stemmen of onjuiste registratie van stemmen aanwezig.

Zoals bekend is Turkije een van de weinige landen die haar onderdanen in den vreemde vooral aanmoedigt om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in de landen waarin zij zich hebben gevestigd. Zo kent Turkije een rigide nationaliteitswetgeving echter voor de Europese/Amerikaanse/Australische Turken is de wetgeving aangepast. Zo kunnen zij de nationaliteit van die landen aannemen zonder de Turkse te verliezen. 

De reden daarvoor ligt natuurlijk in het bevorderen van het emancipatieproces van haar onderdanen. Met name de politieke/bestuurlijke posities worden van belang geacht. Ook heeft de Turkse staat baat en belang bij het succes van haar onderdanen aangezien zij een sterke lobby kunnen vormen. Daarnaast heeft Turkije ambities en capaciteiten om een machtig land te worden waarbij zij alle hulp kan gebruiken. 

Ook wordt de aanstaande verkiezing geponeerd als een keerpunt in de geschiedenis van het moderne Turkije. En dat is het naar mijn mening ook. Het Turkse leger is oppermachtig en poneert zich als de hoeder van de seculiere staat. Terwijl de politieke partijen de scheiding van kerk en staat eveneens toejuichen, menen zij dat de vrijheid van godsdienst een fundamenteel recht is, zoals alle andere klassieke en sociale grondrechten. Erkenning van deze rechten maar ook erkenning van een aantal problemen zoals de Koerdische kwestie zal Turkije alleen sterker en weerbaarder maken.

Het moderne Turkije kent een geschiedenis waarbij het leger heeft ingegrepen in de politiek. De laatste ingreep staat ook bekend als de fluwelen staatsgreep waarbij Erbakan aan de kant is gezet. Mede gezien deze achtergrond vind ik dat de huidige verkiezingen zeer belangrijk zijn. In deze verkiezingen gaat het niet om de keuze voor een politieke partij maar is het een keuze voor democratie en mensenrechten. Iedere stem is een stem voor democratie en tegen een ingreep door het leger. Immers, je wordt geboren als Turk en stemmen doe je ook als Turk.


Famile Arslan (34) is geboren in Turkije en sinds 1975 in Nederland. Nu is ze advocaat en procureur in Den Haag.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie