Voorpagina Ingezonden

Geert Wilders is een zegen voor moslims

Dit stuk is ingezonden door Mohammed Boubkari

"Bent u ermee bekend dat het Netwerk Eerstelijns Organisatie ( NEO) een ramadankalender verspreidt onder zorgverleners in de eerste lijn? (…) Deelt u onze opvatting dat het NEO meewerkt aan de islamisering van Nederland? Zo neen, waarom niet?

De bovenstaande vragen zijn er twee van de zes die afgelopen dinsdag (31 juli) door Wilders en één van zijn paladijnen werden voorgelegd aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Zelfs iemand met het intelligentie niveau van een amoebe kan uit de vragen opmaken dat Wilders&Co niet meer zijn dan “clowns” in het parlement. Nog bedroevend saaie “clowns” ook met als enige act:

Gejeremieer over het groene gevaar. Geen greintje humor, ironie of zelfspot te bekennen bij die lui van de PVV. Maar met zijn “clowneske” islamhetze heeft Wilders ons moslims echter onschatbare diensten bewezen waar wij hem tot in lengte der dagen dankbaar voor moeten zijn. Als hij er niet was geweest dan hadden we hem zelf moeten uitvinden men kan zich geen betere vijand wensen dan Wilders. Daarom moeten wij Wilders niet bezien als vijand maar als een “vriend” een blessing in disguise of zoals het zo mooi wordt verwoord in de Quran:

"But you may dislike something which is good for yo….." (2:216)

Vijfmaal gezegend zijn wij moslims met onze “vriend” aan de rechterflank van het politieke spectrum:

  1. Zijn persoonlijkheid een ego zo groot dat die van de andere 149 parlementsleden er met gemak in passen en met een intellect dat het gemiddelde IQ in het parlement met 10 punten omlaag haalt zullen voorkomen dat de PVV een Nederlands equivalent wordt van het Vlaams Belang.
  2. De PVV zorgt ervoor dat xenofobie en islamfobie een legitieme uitlaatklep krijgen in de samenleving. Een vijand die je ziet is beter dan eentje die zich schuilhoudt in de krochten van de samenleving!
  3. Door hun eigen strapatsen zullen Wilders&Co op denduur er zelf voor zorgen dat islamfobie niet meer zo salonfähig zal zijn.
  4. De PVV zorgt ervoor dat de VVD zwak blijft. Waar twee rechtse partijen vechten om de gunst van de kiezer verliezen beiden.
  5. De parlementsleden van de zogenaamde linkse en centrumpartijen hebben kleur moeten bekennen! Gaan ze mee in de islamhetze of komen ze op voor alle burgers ongeacht hun religie? De meeste hebben kleurbekend ze zijn meegegaan in die hetze zij het in afgezwakte vorm. Wij weten nu wie democraat is en wie salondemocraat!

Daarom deze wens voor Wilders:

Moge hem insha-allah een lang en gezond leven gegund zijn, moge zijn partij een lang leven beschoren zijn, moge de partij zetels verdubbelen en moge de “ideologie” fel anti-islam blijven. Ameen.

Mohammed Boubkari

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!