Voorpagina Islam, Islam voor dummies

Hemelvaart voor dummies

Jah… moslims hebben dit weekend hun hemelvaartsdag gehad. De dag (eigenijk nacht) volgens de Islamitische kalender waarin de Profeet Mohammed (vzmh) de reis van de liefde maakte, wat wordt gezien als een van zijn grootste wonderen.

In dit deel van Islam voor dummies kom je te weten wat de Mi’raj-un-Nabi inhoudt.

Mi’raj-un-Nabi

Dat staat voor de ‘Hemelvaart van de Profeet (vzmh)’. Het woord Hemelvaart is niet een letterlijke vertaling van Mi’raj, dan lijkt het alsof de Profeet (vzmh) ‘slechts’ de hemelen bezocht. Maar goed, het is een benadering met een gangbaar woord… Je kunt het meer zien als een fysieke en spirituele reis naar Allah (swt) toe.

Een Islamitische Hemelvaart

De Profeet (vzmh) heeft volgens Islamitische overleveringen dus ook een Hemelvaart meegemaakt. In de nacht werd hij gewekt door de Engel Gabriel, die hem vertelde dat zijn Heer hem heeft geroepen. De hemelvaart vond plaats in een fractie van de nacht. De overleveringen vertellen ons dat zelfs het bed van de Profeet (vzmh) nog warm was.

De reis – Deel 1

Deze reis is voor het gemak onder te verdelen in drie niveau’s/delen. Ik noem ze voor het gemak maar even het wereldse-, het hemelse- en het onbekende deel.

Het eerste gedeelte van de reis vond plaats op Aarde. Van dit gedeelte is het meeste bekend, omdat de Profeet (vzmh) hier het meest over vertelde. Iedereen kon zich er namelijk een voorstelling van maken.

De Profeet (vzmh) werd van zijn geboortestad Mekka meegenomen tot aan Moskee Aqsa in Jeruzalem. Onderweg ontmoette de Profeet (vzmh) een aantal andere Profeten en hem werd door Allah (swt) geboden specifieke respect te betuigen aan bv de Profeten Jezus (as) en Mozes (as). In Jeruzalem ging de Profeet (vzmh) het gebed voor in de aanwezigheid van alle voorgaande Profeten (vzmh).

De reis – deel 2

Vanuit Moskee Aqsa werd de Profeet (vzmh) meegenomen naar de hemelen. Hij bezocht hier alle 7 hemelen waar hij bepaalde voorgaande Profeten uitvoeriger ontmoette: Profeet Adam (as), Jezus (as), Yahya (as), Yusuf/Jozef (as), Harun (as), Mozes (as) en uiteindelijk op de zevende hemel Profeet Abraham (as). Hij reisde tot aan de grens van ruimte (zeg ik maar even): Sidrat-ul-Muntaha. De Engelen zijn nooit verder geweest en zelfs de Engel Gabriel kon niet verder. Op deze grens kregen de Engelen de mogelijkheid om de Profeet (vzmh) te aanschouwen. Een korte verwijzing naar dit gebeuren staat in de Quran (53:16) en ,voor wie er toegang tot heeft, bv ook in Dar-ul-Manthur (6:116) en Waqiyat wal-jawhir (3:34).

De reis – deel 3

Het laatste gedeelte van de reis heb ik het onbekende deel genoemd, omdat hier weinig over bekend is. Het gaat om het gedeelte waar de Profeet (vzmh) verder alleen reisde naar Allah (swt) toe. Hoe hij reisde en hoe dichtbij hij kwam (als dat al te definieren is in afstand), is weinig over bekend. In Waqiyat wal-jawhir (2:35) staat dat Allah (swt) de Profeet (vzmh) gebood te wachten en dat Hijzelf hem nu zou komen groeten. In Mi’raj-un-Nubuwwah (35:10) staat dat Allah (swt) de Profeet (vzmh) “openbaarde wat Hij openbaarde”. Het is wel bekend dat Allah (swt) zei: “Vrede zij met u, o Profeet, en de Barmhartigheid van Allah (swt) en Zijn Zegeningen”. Hierop zei de Profeet (vzmh): “Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren.”

U bent in Onze ogen

Uiteindelijk weet alleen Allah (swt) waarom hij de Profeet (vzmh) naar Zich riep. Er zijn wel een aantal redenen te bedenken. De Profeet (vzmh) had toen te maken met zeer moeilijke omstandigheden. De moslims werden geboycot in Mekka, ze werden bedreigd, familieleden van de Profeet (vzmh) overleden, etc… Allah (swt) wilde met deze hemelvaart aangeven dat Hij de Profeet (vzmh) zeker niet vergeten is. In de Quran (52:48) zegt Hij: “Wees geduldig omwille van het gebod van uw Heer, ongetwijfeld bent u in Onze ogen (ongetwijfeld zijn Onze ogen continu op u gericht)”

Reis van liefde

Een andere reden is de liefde die Allah (swt) voor de Profeet (vzmh) heeft. Ondanks alle moeilijke omstandigheden hield de Profeet (vzmh) bijvoorbeeld niet op de gehele nacht door te bidden en zijn Heer te gedenken, waarna Allah (swt) openbaarde in de Quran (73:1-2): “Bijft wakker in de nachten, maar (doe dat voortaan) een gedeelte ervan, een halve nacht of iets minder dan dat. Of iets meer dan dat en reciteert de Quran beetje bij beetje”. Deze manier van communiceren, is erg bijzonder. Waarin de Profeet (vzmh) denkt aan zijn geliefde Heer en zijn dag- en nachtrust heeft opgegeven omwille van Hem. Anderzijds denkt Allah (swt) weer aan Zijn geliefde en diens nachtrust.

Het gebed

Het gebed zoals de moslims deze vandaag de dag kennen, is een gift van Allah (swt) voor de moslims die de Profeet (vzmh) kreeg tijdens de Hemelvaart, zodat zij ook zelf hun hemelvaart kunnen meemaken. In een overlevering zegt de Profeet (vzmh) dat we dit gebed zo moeten verrichten alsof we Allah (swt) zien en als ons dat niet lukt op zo’n manier dat Hij ons wel ziet. In een andere overlevering vertelt de Profeet (vzmh) dat het gebed de Mi’raj is voor elke gelovige. Het gedeelte van het gesprek tussen de Profeet (vzmh) en Allah (swt), dat ik hierboven heb vermeld, herdenken de moslims dagelijks in het gebed, waarin ze de Arabische woorden herhalen: Assalamu ‘alaika ayyuh-an-nabiyyu…..

Herdenken

Rondom Mi’raj wordt deze reis vaak herdacht tijdens preken en bijeenkomsten in moskeeën. Sommigen blijven tijdens de nacht in de moskee, anderen lezen er over, weer anderen gaan vasten en maar sommigen doen ook niets speciaals.