Voorpagina Wetenschap

Wetenschappelijke achterstand in Islamitische wereld

Het valt niet te ontkennen. Wat wetenschap betreft heeft de islamitische wereld veel in te halen. Er wordt weinig gepubliceerd, er worden vrijwel geen patenten aangevraagd, er is beperkte vrijheid en steun om kritisch te onderzoeken (waardoor vele capabele wetenschappers uit de Islamitische wereld naar het westen trekken), etc… Ooit droeg de islamitische wereld veel bij aan de wetenschap, toen Europa zich bevond in ‘The Dark Ages’. De rollen zijn nu omgedraaid…

Pervez Amirali Hoodbhoy, hoofd en professor aan Quaid-i-Azam University in Islamabad (Pakistan), heeft hier onlangs een kritisch artikel over geschreven en geeft zijn antwoord op ‘How science can return to the Islamic world’.

Ik weet dat er zich aardig wat luilakken onder jullie bevinden. Maar omdat het toch echt de moeite waard is, hieronder wat highlights.

Huidige status

Een greep uit de cijfers die hij presenteert.

"Forty-six Muslim countries contributed 1.17% of the world’s science literature, whereas 1.66% came from India alone and 1.48% from Spain."

"According to official statistics, Pakistan has produced only eight patents in the past 43 years."

"On average, the 57 OIC states spend an estimated 0.3% of their gross national product on research and development, which is far below the global average of 2.4%. "

Maar gelukkig is er ook een inhaalslag te zien (voor zover dat gepaard gaat met werkelijke objectieve steun voor wetenschappelijke ontwikkeling). UAE-landen en Qatar bouwen verschillende nieuwe universiteiten. Nigeria, Iran en Saudi Arabië hebben het budget sterk verhoogd.

"Pakistan set a world record by increasing funding for higher education and science by an immense 800% over the past five years. "

Slow Development

Hij noemt mythes over de trage ontwikkeling in de Islamitische wereld wat wetenschap betreft en geeft redenen die hem waarschijnlijker lijken.

Over de mythes: Vrouwen participeren wel (vergelijkbaar met het Westen) in higher education, het ontbreken van democratie is niet zo’n groot obstakel als men denkt en "Another myth is that the Muslim world rejecets new technology. It does not".

De werkelijke redenen volgens hem: Armoede en de taalbarriere.

About 80% of the world’s scientific literature appears first in English, and few traditional languages in the developing world have adequately adapted to new linguistic demands. With the exceptions of Iran and Turkey, translation rates are small. According to a 2002 United Nations report written by Arab intellectuals and released in Cairo, Egypt, "The entire Arab world translates about 330 books annually, one-fifth the number that Greece translates."

En het dieperliggende probleem is:

"But the still deeper reasons are attitudinal, not material. At the base lies the yet unresolved tension between traditional and modern modes of thought and social behavior. "

Hoop

Hij denkt dat het goed mogelijk is dat de Islamitische wereld deze achterstand weer inhaalt, maar dan moeten er drastische veranderingen optreden:

"Science can prosper among Muslims once again, but only with a willingness to accept certain basic philosophical and attitudinal changes—a Weltanschauung that shrugs off the dead hand of tradition, rejects fatalism and absolute belief in authority, accepts the legitimacy of temporal laws, values intellectual rigor and scientific honesty, and respects cultural and personal freedoms. The struggle to usher in science will have to go side-by-side with a much wider campaign to elbow out rigid orthodoxy and bring in modern thought, arts, philosophy, democracy, and pluralism."

Aardig artikel, goed om kritisch over na te denken en naar werkelijke oplossingen te zoeken in de Islamitische wereld.