Voorpagina Algemeen

Bidden? Liever niet hier!

Asma en Falko beklagen zich als studenten aan de Haagse Hogeschool over het beleid rondom gebeds- en/of stilteruimtes: “Voor nu zullen wij het gebed onderaan het trappenhuis, naast de nooduitgang, blijven verrichten”

Op de Haagse Hogeschool bidden studenten onder de trappen, bij de nooduitgang.

De Haagse Hogeschool is een van de meest multiculturele hogescholen van het land en dat brengt een scala aan diversiteit naar binnen waar we trots op kunnen zijn. Echter, hoe met deze diversiteit omgegaan  wordt, is niet iets om trots op te zijn.

Op De Haagse (Hogeschool) wordt het moslims, namelijk niet gemakkelijk gemaakt om de vrijheid van godsdienst te beoefenen. Wij gebruiken voor onze gebeden een klein verdomhoekje in de kelder van een trappengat in de slinger. Wat tevens ook een nooduitgang is. In deze loze ruimte laten studenten voor elkaar kleedjes achter, zodat je die niet telkens in je volle tas hoeft te stoppen. Maar deze worden zonder pardon weggehaald en zijn daarna onvindbaar. Talloze acties hebben wij studenten ondernomen. Het verzamelen van handtekeningen jaar in en jaar uit heeft niemand van de Haagse doen inzien dat wij, de moslimstudenten, hieronder lijden.

Anno 2012, waar iedere sociale voorziening, van ziekenhuizen tot universiteiten, in Nederland tegenwoordig een stilteruimte/gebedsruimte aanbiedt, is dat op de HHS niet het geval. Ongeacht de behoefte van de moslimstudenten om het gebed te verrichten, negeert de hogeschool deze volkomen. Het doet ons continu verbazen dat de HHS zich niet aanpast aan de doelgroep die zij binnen de school heeft. De HHS biedt en leert ons zelfontplooiing en ontwikkeling, maar zelf blijft de HHS op dit gebied achterlopen.

Als instelling die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, is het dwarsbomen van een gebedsruimte, iets om ons voor te schamen. De bekrompen houding van De Haagse past niet bij de ontwikkelde school met zoveel culturen en geloven. Daarnaast is het frappant dat het vroeger de seculiere Nederlandse staat was, die vrijheid en diversiteit stimuleerde en de Katholieke kerk sterk tegen andere stromingen streed. Maar als het aankomt op onze publieke instituten, dan zijn het vooral de christelijke instellingen die deze vrijheid waarborgen en faciliteren. De HHS verbiedt ons het recht om te bidden en schendt dus ook de vrijheid van geloofsovertuiging.

Faciliteren of gedogen van een stilteruimte zou een passende oplossing zijn voor een internationale hogeschool,  zoals dat ook gebeurt in verschillende vestigingen van InHolland, de VU en de Erasmus universiteit. Zelfs in het oosten van het land van Deventer tot aan de UvTwente zijn ze vriendelijker jegens andersgelovigen.

De HHS schaarst zich hier tussen het kleine deel halsstarrige onderwijsinstellingen zoals de HvA, die nota bene gehuisvest zijn in de randstad. Dat ons een stilteruimte wordt ontnomen, of niet wordt gegund, betekent voor ons niet dat wij het gebed niet meer zullen verrichten en zullen blijven pleiten om een degelijke ruimte te krijgen. Voor nu zullen wij het gebed onderaan het trappenhuis, naast de nooduitgang, blijven verrichten en tot slot zullen wij continu kleedjes blijven aanvullen nadat deze ons zonder pardon weer eens zijn ontnomen.

Asma (studente Management in de Zorg) & Falko (student Voeding & Dietetiek)

Asma en Falko beklagen zich als studenten aan de Haagse Hogeschool over het beleid rondom gebeds- en/of stilteruimtes. Asma (studente Management in de Zorg) & Falko (student Voeding & Dietetiek)

Lees andere stukken van Asma Hmadouch