Voorpagina Algemeen

The 8

Once upon a time.. meer dan 10 jaar geleden kwamen 8 landen bij elkaar om hun onvrede over de huidige (economische) machtsverdeling te bespreken in de wereld. Doel: Brainstormen, brainwashen, brainwasted, brainwaving en brain draining over “hoe” ze:

  • De posities van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie verbeteren.
  • Nieuwe kansen bieden en diversifiëren in handelsbetrekkingen.
  • Participatie en besluitvorming verbeteren op het internationale niveau.
  • Beter levensstandaard verstrekken.

…in de desbetreffende landen kunnen verbeteren.

Let me introduce to you…

D-8, ofwel “Developing 8” is een groep ontwikkelingslanden die in 1997 een economische ontwikkelingsalliantie gevormd heeft. De samenwerking bestaat uit de landen Bangladesh, Egypte, Indonestie, Iran, Maleisie, Nigeria, Pakistan en Turkije. Jawel, allemaal Islamitische ontwikkelingslanden.

De samenwerking is (nog) voornamelijk gebaseerd op sociaal en vooral economisch vlak. Zij streven naar;

“Peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, cooperation instead of exploitation, justice instead of double-standard, equality instead of discrimination, democracy instead of oppression.”

De (belangrijkste) gebieden waarop samengewerkt wordt zijn; financiën, bankwezen, de ontwikkeling van het platteland, wetenschap en technologie, humanitaire ontwikkeling, landbouw, energie, milieu en gezondheid.

Belangrijkste organen..

De belangrijkste organen van de D-8 zijn de Top, de Raad, en de Commissie. De Top, die om de twee jaar bij elkaar komt, is samengesteld uit leiders van elke lidstaat. De Raad is samengesteld uit de ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten. De Raad is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de D-8. De Commissie is de uitvoerende macht. Het is samengesteld uit Commissarissen (hogere ambtenaren) die door de overheid van elke lidstaat worden benoemd. Elke Commissaris is verantwoordelijk voor de nationale coördinatie in eigen land. Tot slot wordt er nog een uitvoerende directeur benoemd door de D-8 Landen om o.a. de communicatie te vergemakkelijken.

Hoe dan ook, theoretisch gezien allemaal netjes volgens de regeltjes.

Natuurlijke rijkdommen…

Waarom denken deze landen een kracht te kunnen vormen? Vergis je niet, de D-8 landen zijn een bron van natuurlijke rijkdommen. Alle landen hebben zo hun aandeel, zoals:
• Egypte
Reserves van olie, gas en fosfaat. Maar ook katoen, rijst, suikerriet, citrusvrucht en zoveel meer.
• Indonesië (nog niet helemaal uitgeperst door de VOC)
Rijk aan zowel landbouwmiddelen als aan olie en aardgas. De Delfstoffen omvatten steenkool, tin, bauxiet, koper en nikkel. Indonesië is tevens een belangrijke producent van palmolie, koffie, cacao, natuurlijke rubber en houten producten.
• Iran
Één van de oudste olie industrieën in het gebied. De aardgasreserves zijn ook de tweede grootste in de wereld. Iran heeft ook delfstoffen, waaronder ijzererts en bauxiet.
• Nigeria
Oliereserves van uitstekende kwaliteit en zwavel en ernst Er zijn ook vrij grote aardgasstortingen en delfstoffen. In landbouw, blijft de cacao een significant de uitvoerpunt, na aardolie.
• Pakistan
Bescheiden in het hebben van brandstoffen. Hier moet je vooral denken aan onder anderen kalksteen en marmer. In de landbouw is Pakistan een belangrijke producent van gewassen als katoen en rijst..

Het aandeel van D-8 landen in wereldhandel groeit…

Er zijn duidelijke aanwijzingen van de groeiende invloed van de D-8 economieën. De hoofd handelspartners van de D-8 landen zijn geïndustrialiseerde economieën. Het grootste deel van deze export is olie, gas, landbouwproducten en textiel.

In tegenstelling tot de vergrijzende Europese landen hebben zij in het verleden juist te maken gehad met groeiende bevolking. In de nabije toekomst zal de bevolking jong zijn en dus een dynamische factor vormen van de D-8 maatschappijen. Een stijgend aantal van deze jonge mensen is en wordt opgeleid in universiteiten en onderzoekinstellingen om aan de behoeften van de high-tech industrieën te voldoen.

In alle landen, hebben de overheden hervormingen doorgevoerd om de knelpunten die de economische groei stagneerde aan te pakken. Markten zijn geliberaliseerd en beter met de wereldeconomie geïntegreerd.

Kansen en mogelijkheden…

Opzich heeft Developing 8 geen grote invloed op de gevestigde internationale organisaties als de VN en de NAVO. Het doel van de organisatie is dan ook niet noodzakelijk om de collectieve invloed van elk lid in de wereldpolitiek te verhogen. Toch creëer je (door op deze manier en op dit niveau strategisch je krachten te bundelen) een macht waar rekening mee gehouden moet worden.

Ik zie op langere termijn daarom kansen en mogelijkheden, hierbij moet vooral gedacht worden aan het opzetten van invloedrijke internationale organisaties.

Will they succeed happily ever after?

Zie voor meer info: www.developing8.org