Voorpagina Gastarbeiders

Geklets uit de moslimnek

Abdulwahid van Bommel is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

Omhooggevallen politieke mediapoppetjes zijn ook altijd meteen betweters op het gebied van alles waarover ze maar een vraag krijgen. Het Marokkaans-Algerijnse PvdA-deelraadslid Hayat Benameur in Rotterdam-Noord liet in het NPS-programma Raymann is Laat weten dat een joodse man ‘nooit de man van haar dromen kan zijn’. Het CIDI is ‘gechoqueerd’. ‘De lage opmerking van deze welbespraakte volksvertegenwoordiger uit de Marokkaanse gemeenschap getuigt van een verwrongen beeld van joden’, zegt pro-Israëlische lobbyclub CIDI-medewerker Nathan Bouscher. Benameur reageert bij De Pers laconiek op de verwijten: ‘Vanuit mijn geloofsovertuiging mag het geen jood zijn, maar daarmee discrimineer ik niet. Het zijn gewoon regels. Punt.’

‘Welk geloof zou dat zijn?’ vraag ik mij af. Als ze bedoelt dat ze als moslimvrouw niet mag huwen met een joodse man, zou ze moeten zeggen dat ze met geen enkele niet-moslimman mag huwen. Volgens de traditionele opvatting dient een humanistische, christelijke, joodse, etc. man tot de islam toe te treden indien hij met een moslimvrouw zou willen huwen. Het grootste aantal moslimkaaskoppen dat in Nederland tot de islam is toegetreden heeft dat ook om die reden gedaan.

Wanneer een moslimman volgens diezelfde opvatting met een niet moslimvrouw zou willen trouwen zou zijn enige mogelijkheid juist een vrouw van de Ahli-Kitâb=lieden van het Boek, (gelovigen in vroegere openbaringen) dus van de joden en de christenen zijn. In allerlei landen met aanzienlijke christelijke en joodse minderheden zoals Egypte, Libanon, Soedan, wordt al sinds de dekolonisering van de moslimwereld aan verandering van deze lokale shariastandpunten in de burgerlijke wetgeving gewerkt. Veranderingen die het mogelijk moeten maken het huwelijk van een moslimvrouw met een man van de Ahli-Kitab te legaliseren. Niet omdat de traditionele moslimwereld om gemengde huwelijken staat te juichen en te springen van blijdschap, maar omdat die huwelijken toch al plaatsvinden gebaseerd op zoiets merkwaardigs als: LIEFDE!

In Soedan heeft zelfs de salafistische schriftgeleerde Hasan al-Turabi zich op dat standpunt gesteld. In de literatuur zijn een aantal fatwa’s op dat gebied te vinden. De traditionele opvatting dat de man over het algemeen meer religieuze invloed in het gezin uitoefent en dat een moslimvrouw die met een andersgelovige trouwt dus zijn geloof overneemt, maakt langzamerhand (vanwege het percentagegewijs toenemen van onwetende moslimmannen) ruimte voor tolerantere opvattingen over gemengde huwelijken.

Pikant is overigens dat twee jaar geleden de opperrabbijn van Amsterdam, Aryeh Ralbag, verklaarde dat Joodse Nederlanders die een niet-jood trouwen of hun kinderen geen joods onderwijs geven, zich schuldig maken aan ‘spirituele zelfmoord’. In Israël zelf was het tot voor kort niet veel beter. Mensen die volgens de joodse wet (halacha) niet als jood worden beschouwd, konden in Israël geen burgerlijk huwelijk sluiten of hun huwelijk via de rechter laten ontbinden. Minister Daniel Friedmann van Justitie en opperrabijn Sholom Amar van de sefardische (uit Afrika en Azië afkomstige) joden zijn het de afgelopen zomer eens geworden over een wetsvoorstel dat gemengd huwen nu wel mogelijk maakt.

Persoonlijk zou ik eraan willen toevoegen: trouw zoveel mogelijk gemengd! Het is de enige manier om de islam nog een beetje te verbreiden, want vanwege de wijsheid van de moslims zal niemand moslim worden!


Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor
moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim
Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim
Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Lees andere stukken van