Voorpagina Bruikbare links, Islam

Who is a Muslim?

Iedereen die mij goed kent, weet hoe groot mijn hekel en verachting is voor alle lui die de afgelopen eeuw hebben geregeerd tussen Rabat en Bagdad. Regeren is eigenlijk niet het goede woord. Hun doen en laten is een grove onwaarheid om het zo te bestempelen. Men zou eerder moeten spreken over maffiapraktijken met het enige verschil dat deze lui, in tegenstelling tot de maffia, niet slechts stadsdelen controleren, maar hele landen.

Een van die lui is een marionettenkoninkje van een land dat nog geen eeuw geleden ontsproten is aan de tekentafel van de Engelsen en de Fransen, Jordanië. Dit koninkje wilde ook zo eens laten zien dat hij meer was dan alleen een dictator met een koninklijke titel. Net als beroemdheden die zich opwerpen als aandachtvragers voor allerlei leed in de wereld besloot het koninkje aandacht te vragen voor een heel groot probleem dat de Islamitische wereld aan parten speelt en daarmee eigenlijk de hele wereld: Het sektarische geweld in het huis van de Islam.

Het koninkje had daarmee de vinger op de zere plek gelegd: Een etterende zweer in het lichaam van de Ummah. Het koninkje pakte het slim aan, althans zijn adviseurs deden dat voor hem, want hij stelde nederige vragen aan anderen in plaats van zelf “aan te bevelen” wat er gedaan moest worden om dit probleem op te lossen, zoals hij gewend was te doen in zijn poppenkastkoninkrijkje. Zijne Nietigheid stelde daarom in alle nederigheid drie vragen aan 24 mannelijke schriftgeleerden (vrouwen zijn nog niet doorgedrongen tot de eredivisie van de schriftgeleerdheid) uit alle windstreken van de Islamitische wereld.

1) Wie is een moslim?

2) Is het toegestaan iemand een apostaat te noemen (takfir)?

3) Wie heeft het recht om fatwa’s uit te vaardigen (juridische adviezen)?

Deze drie vragen werden door de 24 schriftgeleerden keurig beantwoord en samengevat in de drie punten van wat de Amman Declaratie zou worden genoemd. Enfin, met de vragen die koninkje Lilliput stelde ontstond er een heel mooi project waarvan de waarde niet onderschat mag worden voor de toekomst. Koninkje kon weer met vooruitgestoken borst militaire parades afnemen, want hij had toch maar iets moois op poten gezet. Iets dat voor altijd in de annalen van de geschiedenis zou worden bijgeschreven. Zo heeft zelfs een koninkje dat geen slecht figuur zou slaan als prinscarnaval in Oeteldonk iets goeds voortgebracht!

In eerste instantie was dit project bedoeld als een religieuze veroordeling van het sektarische geweld in Irak dat zich na de Amerikaanse bezetting in alle gruwelijkheid manifesteerde in het tweestromenland, maar al gauw werd de opzet veel breder (ook al bleef het zwaartepunt liggen bij die ideologische strijd tegen hen die zich zondigen aan sektarisch geweld en hun ideologieën). Zo werden er na de Amman Declaratie vervolgconferenties gehouden, waar over deze problemen werd gepraat en nieuwe onderwerpen werden toegevoegd zoals de positie en rol van moslims in Europa

Hierbij een aantal interessante links:

• Fatwa’s van vele belangrijke schriftgeleerden van alle grote stromingen tegen extremisme
• Een begin van een dialoog tussen moslims en niet-moslims
• Een groot exegese project met alle klassieke exegeten en Koranweergaven in vele talen waaronder het Nederlands
• De online versie van het zeer interessante tijdschrift Islamica

Kortom een hoop te lezen voor iedereen die geïnteresseerd is in de Islam en moslims en eens iets anders wil lezen dan wat Islamofoben of extremisten over deze religie te berde brengen. Moge dit project Insha’allah/Deo Volente een bijdrage leveren om de wind uit de zeilen te nemen van de schreeuwlelijkerds: De extremisten en islamofoben.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van