Voorpagina Geschiedenis

25-9-658 A.H. – Deel 1

De moslims, in het oosten aangevallen door de Mongolen en in het westen door de Franken, hebben nog nooit in zo’n netelige positie verkeerd. Slechts God kan hen nog helpen.

Ibn al-Athir (1160 -1233)

Op vrijdag de 25ste Ramadan van het jaar 658 (3-9-1260) stonden twee legers bij 3ain Jalut (de bron van Goliath) in het huidige Syrië tegenover elkaar voor wat één van de beslissende veldslagen zou worden uit de Islamitische geschiedenis en misschien wel uit de wereldgeschiedenis.

Maar elke veldslag heeft een voorgeschiedenis die minstens zo interessant is als de uitkomst dus laten we eerst een korte blik werpen op die voorgeschiedenis. Daarvoor moeten we terug in de tijd en enkele duizenden kilometers naar het oosten.

In het jaar 1155 (of 1162 of 1167, niemand weet het zeker) werd op de steppen van Mongolië Temüjin geboren, beter bekend onder zijn latere naam: Dzjengis Khan. Na een jeugd vol tegenslag lukt het hem de Mongolen te verenigen onder zijn leiding en begon hij aan wat hij zag als zijn levenstaak: De verovering van de wereld. En dat dat geen loze woorden waren, werd zeer snel duidelijk toen de Mongoolse legers onder zijn leiding het ene rijk na het andere veroverden.

Tegen het einde van zijn leven in 1227 hadden de Mongoolse legers al Oost Europa bereikt, Peking veroverd, heel noord China en een groot deel van de Islamitische wereld. Zijn dood betekende geenszins het einde van de veroveringen, zijn zonen en kleinzonen namen zijn levenstaak even serieus als hij zelf had gedaan. In 1241 werd in Hongarije een beslissende veldslag geleverd die de Mongolen wonnen en even leek het of West Europa veroverd zou worden. Mongoolse eenheden opereerden al in Oostenrijk en Bohemen, maar het lot intervenieerde door de dood van de grote Khan Ogdei. De Mongolen trokken zich terug.

Wat West Europa bespaard werd, was de totale vernietiging van haar steden, akkerlanden en een groot deel van de bevolking. Dat geluk had de Islamitische wereld niet. Eén voor één werden daar mensen uitgemoord, de grote cultuurcentra veroverd en grotendeels met de grond gelijkgemaakt: Samarkand, Buchara, Merv en tientallen andere grote steden.

Die eerste golf veroverings- en vernietigingsveldtochten kwam tot stilstand met de dood van Dzjengis Khan. Nadat de Mongolen hun interne crises hadden opgelost met betrekking tot de troonopvolging begon de tweede golf veroverings- en vernietigingsveldtochten in 1255.

Hulagu (een kleinzoon van Dzjengis Khan) werd door zijn broer Mongke (de grote Khan) belast met de taak om de rest van de Islamitische wereld te veroveren. Hulagu nam deze taak voortvarend op zich en stond in 1258 met zijn leger voor de poorten van Bagdad. De Mongolen discrimineerden niet en maakten iedereen af zonder onderscheid te maken naar geloof of etniciteit, allen vonden de dood onder hun zwaarden. Als shamanisten waren zij echter zeer tolerant ten opzichte van andere geloven, wanneer er mensen in leven bleven om tolerant tegenover te zijn dan.

Hulagu was een overtuigde shamanist maar hij had een aan haat grenzende hekel aan moslims. Sommige historici wijten dat aan het feit dat zijn moeder een nestoriaanse was, net als zijn vrouw en zijn beste vriend, generaal Kitbuqa. Anderen wijzen als oorzaak van die hekel naar de animositeit tussen hem en zijn neef Berke, die zich bekeerd had tot de Islam en met wie hij een aantal oorlogen uitvocht om de macht in centraal Azië en Zuidoost Europa.

Wordt vervolgd…

* A.H staat voor Anno Hegira (Latinisering van Hijra), dus ‘in het zoveelste jaar na de emigratie’.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van