Voorpagina Islam, Spiritualiteit

Berouw

In deze maand Ramadan laten de meeste moslims zich van hun beste kant zien. Zelfs mensen waarvan ik het niet had verwacht, blijken dan toch ook een goede kant te hebben. Dat geeft me dan toch weer wat meer hoop in de mensheid. Natuurlijk is niemand perfect en maakt iedereen fouten, maar gelukkig kan je daar dan weer vergeving voor vragen.

In deze maand kijk je toch wat kritischer naar je zelf en evalueer je als het ware je eigen gedrag. Laatst had ik daar een discussie over met een vriend, over de Islamitische point of view wat betreft vergeving en berouw. En toevallig had ik daar net een paar weken geleden over gelezen. Vergiffenis vragen is in de Islam verplicht voor elke zonde die je begaat. Is het een zonde die jij begaat richting God, dan zijn er drie voorwaarden, voordat deze geaccepteerd worden:
– Je moet de zonde laten en ermee stoppen.
– Je moet oprecht spijt hebben van de zonde.
– Je moet je zelf eraan houden om de zonde nooit meer te begaan.

Is het een zonde begaan tegen je medemensen, dan is er naast deze drie nog een vierde voorwaarde:
– Je dient ook vergeving te vragen aan degene die je hebt ‘gekwetst’.

Voldoe je aan al deze voorwaardes, dan wordt je taubah (berouw) geaccepteerd, insha Allah. Er zijn vele mooie verzen en ahadeeth (overleveringen van de Profeet) over dit onderwerp, waaruit blijkt dat God eigenlijk niets liever doet dan Zijn schepselen te vergeven voor hun fouten.

Zo vertelde de Profeet vzmh over een man die 99 personen had vermoord. Hij gaat naar een wijze man en vraagt hem of hij hiervoor vergeven kan worden. De man antwoordt: “Nee, je kunt er niet voor worden vergeven.” Hij vermoordt ook deze man, waardoor de teller op 100 komt te staan. Hij gaat naar een andere wijze man en stelt weer dezelfde vraag. Deze wijze man antwoordt: “Ja, maar verlaat dan dit gebied en vertrek naar een gebied X. Daar zijn mensen die geloven in Allah (swt). Ga en bid met hun!”

De seriemoordenaar vertrekt vervolgens voor een lange reis, maar halverwege de weg komt hij te overlijden. Daar ontstond een discussie tussen de Engel van de genade en de Engel van de bestraffing, want wie had nou het recht om hem mee te nemen? De Engel van genade pleitte voor de man, omdat hij met een berouwvol hart richting Allah (swt) kwam. De Engel van de bestraffing vond dat hij in zijn recht stond, aangezien de man nooit in zijn leven iets goeds had gedaan.

Er verscheen toen een derde engel, die ze toen vertelde om de afstand te meten tussen de man en de ‘slechte’ plaats waar hij vandaan kwam en de ‘goede’ plek waar hij naar toe ging. Daar waar hij dichter bij was, mocht de betreffende engel hem meenemen. De engelen begonnen een meetonderzoek en vonden hem net een handlengte dichter bij de goede plek waar hij naar toe ging.

De Profeet vzmh vertelde dat de man oorspronkelijk niet dichter bij die plek lag, maar dat Allah swt de aarde onder de man beval om zo te verschuiven dat hij net in het goede gebied zou liggen.

Er is dus geen zonde zo groot, of de genade van Allah swt is groter.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van