Voorpagina Islam

Sahieh al-Boekharie

In het leven van de moslim zijn twee bronnen van uiterst belang: de Qur’aan en de Soennah. De soennah is het voorbeeld van de Profeet (vzmh) zoals dit is overgeleverd door zijn Sahaba (metgezellen) en hun leerlingen. Tot op heden waren er slechts drie kleinere collecties in het Nederlands vertaald met overleveringen waarin de Soennah werd beschreven: "De 40 Hadiths" en een selectie van "De Tuinen der Oprechten", beiden van Imam An-Nawawi. De belangrijkste en meest betrouwbare collecties waren echter tot op heden buiten bereik van het Nederlandse taalgebied gebleven: de verzamelingen van Imam Moeslim en Imam Boekhari.

Dat is nu veranderd.

Begin september ’07 heeft Mohamed Bendaoud voor Ahl-ul-Hadieth Publicaties een selectie vertaald uit het werk van Imam al-Boekharie. Het werk van Boekharie bestaat uit zo’n negen volumes en bevat overleveringen over de daden, woorden en stilzwijgende goedkeuring van de Profeet (vzmh). Het is de verbale neerslag van het voorbeeld van zijn leven dat gevolgd wordt door miljoenen moslims wereldwijd. Het is dan ook een groots moment dat er eindelijk een begin is gemaakt met de vertaling van deze verzameling authentieke overleveringen.

Een hadieth is letterlijk een overlevering, of verhaling, van een gebeurtenis tijdens het leven van de Profeet of iets waar hij zich over heeft uitgesproken, danwel wat hij stilzwijgend goedkeurde. Over het algemeen bestaat zo’n hadieth uit twee delen: het eerste deel wordt de isnad genoemd. De "isnad" is de keten van overleveraars die behoort terug te gaan van de laatste persoon die het opschrijft (of verder vertelt) tot aan de Profeet (vzmh). Meestal wordt de isnad niet in zijn geheel vermeld in de kortere boeken, maar wordt er enkel naar de eerste overleveraar verwezen (vaak een van de sahaba, metgezellen van de Profeet). Verder heeft de hadieth ook nog een "matn," de daadwerkelijke inhoud. (Voor meer informatie over de studie van hadieth is dit een goed begin: M.M. al-Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature).

De authentieke verzameling van Boekharie bestaat uit meerdere delen, die elk onderverdeeld zijn in onderwerpen, vaak vermeld als ‘boek.’ Omdat het nog Ramadan is en we in de laatste tien dagen zitten, volgt hier een voorbeeld van een hadieth uit Boekharie’s Boek van Tahadjud. Tahadjud is het vrijwillig nachtgebed dat verricht kan worden na het laatste nachtgebed, (‘isha), en voor het ochtendgebed van de volgende dag (fadjr). In de ramadan wordt het ook wel taraweehgebed genoemt:

"Overgeleverd van ‘Abdullaah Ibn ‘Amr (moge Allah swt tevreden met hem zijn) dat hij heeft gezegd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Klopt het wat mij verteld is: dat jij in de nacht opstaat [om te bidden] en overdag vast?" Ik antwoordde: "Ja, dat doe ik." Hij (vzmh) zei: "Als je dat doet, verzwakt je oog en raakt je lichaam vermoeid. Jouw lichaam heeft echter recht [op jou] en jouw familie heeft recht [op jou]. Vast daarom [dagen] en eet [op andere dagen], en sta op [tijdens sommige nachten of een gedeelte van de nacht om te bidden] en slaap."

(Sahieh Al Boekharie, blz 58/nr 62, vertaling van oorspronkelijke hadieth nr 1153 door Mohamed Bendaoud).

Het is zeer zeker een teken van het langzaamaan volwassen worden van de islamitische gemeenschap in Nederland, dat we nu ook (een deel van) dit basiswerk van Boekharie in het Nederlands tot onze beschikking hebben. Echter, hierbij moet ik wel een kanttekening plaatsen: net als in het geval van de Qur’aan is het bij de hadiethverzamelingen wel de noodzaak om het in zijn context te plaatsen. Zo is het voorbeeld dat ik net gaf als hadieth al problematisch, omdat er bijvoorbeeld niet bij wordt vermeld dat in de maand ramadan het juist wél goed is om zowel overdag te vasten als ’s nachts te bidden.

Deze overlevering is dus gericht op de combinatie van vasten/nachtgebeden in gewone maanden: specifiek leert de Profeet (vzmh) ons dat we niet moeten overdrijven in het doen van aanbidding (waar zowel het gebed als de vasten onder kunnen vallen). We moeten ook rekening houden met onze gezondheid en onze familie, die ook ‘rechten’ op ons hebben. Tijdens de laatste tien dagen van Ramadan kunnen we dit echter wél volhouden en is het daarom juist aanbevolen.

Het zou dan ook goed zijn als er ook een begin wordt gemaakt met de vertaling van werken waarin de sahieh hadieth worden uitgelegd, danwel van context worden voorzien. (Overigens heeft dezelfde uitgeverij ook een selectie van Moeslim in voorbereiding en een doorgaand project om alle sahieh hadieth van al-Boekharie te publiceren in het Nederlands.)

In het jaar dat Elvis stierf, werd Noureddine geboren. Op zijn negende kreeg hij een skateboard. Op zijn 20ste werd hij in Schotland verliefd op boeken. Op zijn 27ste werd hij moslim en vond hij zijn draai. Hij werkt in de gehandicaptenzorg en denkt soms dat hij bijna Arabisch kan lezen maar vraagt dan toch om een klinker. Hij jat de beste grappen van de missus, steun en toeverlaat sinds 2006. Af en toe vertaalt hij wat poëzie omdat het leven dan gewoon beter is.

Lees andere stukken van