Voorpagina Politiek

Ontmasker Sint?

Vandaag presenteert de VVD een wetsvoorstel dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de openbare en de publieke ruimte verbiedt. Het heeft er alle schijn van dat de VVD het voorstel presenteert als alternatief op een eerdere initiatiefwet van de PVV om alleen de niqaab en boerka te verbieden. De VVD wees destijds het plan af omdat het botst met de anti-discriminatiewetgeving.

Ik ben zelf geen fan van de kledingsstukken niqaab en boerka en ik geloof ook niet dat het een religieuze verplichting is om je gezicht te bedekken, maar dat is geen reden, vind ik, om anderen het recht om undercover door het leven te gaan, te onthouden.

De problemen die ik met dit wetsvoorstel heb, zijn als volgt:

Ten eerste gaat dit voorstel tegen de liberale principes van de VVD in, waar ik mij wel in kan vinden. Bij het liberale standpunt hoort namelijk ook de vrijheid van kleding en de vrijheid om anoniem of juist extravagant door het leven te gaan.

Ten tweede is de gedachte achter het wetsvoorstel discriminerend. Het is mij wel duidelijk dat dit wetsvoorstel in de eerste plaats bedoeld is om de niqaab en boerka uit het straatbeeld te halen en niet bijvoorbeeld de wintersjaaltjes en de integraalhelmen. Dat men de andere vormen van gezichtsbedekking in hetzelfde schuitje wil plaatsen, is slechts om het ware motief te verbergen, zodat het lijkt alsof men niet wil discrimineren.

Het voorstel past in een trend die in Europa zichtbaar is. Er is vooral in rechtse kringen weerstand tegen de zichtbaarheid van moslims. Denk maar aan de minaretten- en hoofddoekendiscussies. In Frankrijk loste men, tijdens de hoofddoekendiscussie op scholen, het probleem van discriminatie op door alle religieuze symbolen uit scholen te weren. Hierdoor discrimineerde men alle religieuze mensen die de behoefte hadden zich religieus te uiten ten opzichte van de seculiere mensen, die wel hun seculiere identiteit en ideologie(en) mochten blijven uiten. De religieuze mensen werden collectief gestraft. Onder het mom van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ werden alleen de monniken kaalgeschoren, terwijl de niet-monniken de gekste kapsels mochten blijven dragen.

Ten derde is het voorstel, zeker in de Nederlandse context, niet realistisch. Valt bijvoorbeeld het deels bedekken van het gezicht met een sjaaltje in de winter ook onder gezichtsbedekking? Hoe zit het met het dragen van een donkere zonnebril, een (integraal-)helm of een nepsnor?

Het is vooral ironisch dat het voorstel net voor Sinterklaas en Kerstmis op de agenda wordt gezet. Moet Sinterklaas straks herkenbaar op straat lopen zonder nepbaard en moeten er ongeschminkte (witte?) pieten de straat op? Hoe zit het met de geschminkte en gemaskerde stoet bij carnaval? Hoe zit het met clowns? Hoe zit het met straatartiesten die het voor hun act nodig hebben om van top tot teen onherkenbaar te zijn? Hoe zit het met make-up? De moslim-feministe Nawel Al Saadawi zei eens dat make-up een sluier van schmink is, dat door vrouwen voor mannen wordt gedragen om hun ware vrouwelijkheid (waar ook gebreken zoals rimpels bij horen) te verbergen.

Ten vierde is het voorstel onuitvoerbaar. Moet de politie er op straat op toe zien dat mensen geen sjaaltjes voor hun neus dragen in de koude wintermaanden. Of mag een sjaal tegen de kou wel, maar een niqaab tegen de kou niet? Gaat de politie controles houden op geschminkte gezichten, gezichtsmaskers, nepsnorren en nepbaarden? Mogen we straks geen donkere zonnebrillen meer dragen? Moeten motor- en scooterrijders met integraalhelm beboet worden of mogen ze deze alleen op hebben als ze aan het rijden zijn? Moeten Sinterklazen, zwarte pieten, clowns en straatartiesten wat anders gaan doen?

Ten vijfde, als antwoord op het argument dat gezichtsbedekking een gevoel van onveiligheid zou geven bij veel mensen. Er zijn wel meer kledingsstukken die bij veel mensen een onveilig gevoel opwekken, maar een gevoel is geen objectief criterium.

Ten zesde, tegen het argument dat het vrouwonvriendelijk is en een verbod de vrouwen in kwestie zal bevrijden. Ik denk dat je aan de vrouwen die een niqaab of boerka dragen zelf moet vragen of ze hem vrijwillig dragen. Er zullen vast gevallen van onderdrukking tussen zitten, maar een verbod werkt averechts. Als ze van hun mannen niet naar buiten mogen zonder niqaab of boerka dan zal een verbod er waarschijnlijk toe leiden dat ze helemaal niet meer buiten komen.

Ten zevende wordt er gezegd dat het in bepaalde gebouwen, zoals banken en in bepaalde beroepen ongewenst is dat men het gezicht bedekt. Daar ben ik het wel mee eens, maar dat is geen reden voor een algeheel verbod op gezichtsbedekking. Dat probleem kan namelijk gericht aangepakt worden door te eisen dat men op bepaalde plekken of in bepaalde beroepen in ieder geval herkenbaar is zonder gezichtsbedekking.

Ik acht het sowieso erg onwaarschijnlijk dat iemand het in zijn/haar hoofd zal halen een bank te beroven in een boerka, omdat je niet echt hard kan lopen in zo’n ding en bovendien een rennende boerka wel erg opvallend is!

Bankovervallen in Sinterklaaspakken worden om dezelfde reden zelden gepleegd.

Kamel Essabane is het stilste jongetje van de klas dat toch begon te praten en zijn klasgenoten soms hard aan het lachen wist te maken. Hij overwon zijn angsten en maakte van praten voor groepen zijn beroep. Doordeweeks loopt hij met de pet op van docent islamitische godsdienst rond op een hogeschool en voorziet hij tevens diverse scholen van advies als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Ook vertelt hij soms filosofische verhalen aan het Fahm Instituut. Af en toe plaatst hij vanachter zijn laptop in alle stilte een ernstige tekst op het net. Misschien dat iemand het leest.

Lees andere stukken van Kamel