Voorpagina Algemeen

NMO & NIO

Zeven ‘hoofdstromingen’ hebben hun eigen zendtijd op radio en televisie. Te weten het Rooms-Katholicisme, het Protestantisme, het Humanisme, de Islam, het Jodendom, het Hindoeisme en het Boeddhisme. Ze hebben allemaal wel hun problemen maar de gang van zaken rondom de zendtijd voor de Islam is bijzonder turbulent te noemen.

Een korte geschiedenis…

Ooit lanceerde de voorganger van de Nederlandse Moslimraad (NMR) de enige islamitische omroep in Nederland onder de naam Nederlands Moslim Omroep (NMO). Het was een mooie start met boeiende programma’s en onderwerpen. Met de tijd begon de doodnormale moslim zich openlijk af te vragen welke koers de programmamakers eigenlijk opgingen. De moslimkijkers konden zich niet meer vinden in de inhoud van de uitzendingen en voelden zich niet eenduidig meer gerepresenteerd door de Contact Groep Islam (CGI, koepelorganisatie waar de NMR ook onder valt).

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft wel een grotere achterban dan de CGI maar vertegenwoordigt een aantal controversiele minderheidsgroepen niet. Het CMO kon de NMO niet meer uitstaan en stapte naar de Commissariaat van de Media met haar eigen alternatief: De Nederlands Islamitisch Omroep, NIO. De NMO moest met grote ongenoegen daarop haar tijd delen met dit nieuwe kind in de buurt. De NMO eiste alle zendtijd weer terug en dat ging gepaard met veel rechtzaken, conflicten en vooral veel onduidelijkheid richting de doodnormale moslim.

Dat laatste wordt helaas vaak vergeten, onterecht wordt gedacht dat de Nederlandse moslimburger niet wakker ligt van de disharmonie bij de moslimomroepen. De moslims willen graag een omroep waar ze trots op kunnen zijn. Deze problemen vind je niet alleen bij de omroepen, maar ook als het gaat om wie van de twee organen de imams mag leveren voor in het leger.

Inmiddels werken de omroepen wel samen onder een dak genaamd SVIZ (Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd), of dat de problemen oplost? Let’s hope so…

Tot zover dus een korte geschiedenis. Wil je meer weten dan kun je de recente brief lezen van de voorzitter van het Commissariaat voor de Media aan minister Plasterk met daarin de achtergronden en de huidige stand van zaken bij de omroepen. Het is verhelderend en klaart de mist grotendeels rondom de moslimomroepen op, lees het hier (PDF, 215Kb). Ook is er over dit onderwerp een achtergrondartikel op internet te vinden.

Met dank aan Hendrik Jan en de Wet openbaarheid van bestuur.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal